Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 48 - 2014

Politisk Nyt – uge 48 – 2014

Landbruget er en del af løsningen

Det var på mange måder glædeligt, da vi i denne uge fik præsenteret et landbrugspolitisk oplæg fra blå blok i Folketinget.

Der er en del ting, der er værd at hæfte sig ved:

  • Dels er de enkelte punkter præcist det, vi fra erhvervet har ønsket os.
  • Så er vi tæt på et folketingsvalg, og kan forvente, at oplægget bliver en del af emnerne i en kommende valgkamp. At vi fra landbruget er kommet så langt, at borgerlige partier vedkender sig de muligheder der ligger omkring landbruget og fødevareindustrien i Danmark. Det er blevet politisk korrekt at være venner med landbruget, og det er der mange, der ved denne lejlighed har grund til at glædes over. Erling Bonnesen var den første der betrådte den vej, nu følger partierne efter.

Ja, vi har fundet gehør for vores synspunkter.

Nej, vi er ikke en subkultur, der ønsker at bevarer retten til at pine vores produktionsdyr, og forurene vores grundvand.

Landbruget fik ændret retning, da den tidligere formand for Landbrug & Fødevarer, Michael Brockenhuus, satte sig i formandsstole, og udfordrede sine omgivelser.

Udadtil med udsagnet:
Landbruget er ikke problemet, men en del af løsningen på mange af samfundets udfordringer.

Indadtil i organisationen, og ud mod medlemmerne med mantraet:
Når vi ikke kan få det øvrige samfund til at gå væk, skal vi så ikke gøre landbruget til en del af samfundet?

Det er vi nået i mål med. En af samfundets centrale udfordringer er, at økonomien skrumper og en erkendelse af, at den videns tunge del af danske virksomheder ikke formår at følge udviklingen af en stor offentligsektor, samt at fylde hullet efter afviklingen af den kapitaltunge fremstillingsindustri.

Og vi kan skabe vækst og arbejdspladser

Fødevareklyngen i Danmark udgør en styrkeposition, og rummer stort potentiale, både til at fremstille råvarer af høj kvalitet, og til at udvikle videns tunge arbejdspladser i forædlingsvirksomhederne. Vi kan skabe vækst og arbejdspladser.

Så er det også en erkendelse af, at lovgivning, det være sig miljølovgivning, landbrugslovgivning eller planlovgivning, har været meget holdningsbaseret og meget lidt faktabaseret.
De landbrugsrelaterede spørgsmål har, konstant været på den politiske kampplads, og resultaterne har mere været et produkt af politisk ideologi, end af faktabaseret viden.

Resultatet er blevet en lovgivning på de nævnte områder, der reelt har resulteret mere i en begrænsning af produktion, end det har ført til et bedre miljø og hensigtsmæssig strukturel tilpasning.

Nu er vi ved at være igennem de mørke år, og hurra for det. Vi fik sammen sat en dagsorden, og jeg håber, at alle der har bidraget til den udvikling, ved denne lejlighed klapper sig selv og naboen på skulderen, og siger, det var godt gået.

Vil de mon nogensinde forstå sammenhængen?

Så er det jo helt fantastisk, at høre reaktionen fra det man kan kalde regeringens lette kavaleri. Fødevareminister Dan Jørgensen og miljøminister Kirsten Brosbøl kommer med det, der mest af alt må tolkes som en ideologisk automatreaktion: Når det er godt for landbruget, er det nok skadeligt for miljøet eller dyrevelfærden.

Nu er vi faktisk et erhverv, der er kommet videre. Vi indlægger rent faktisk, som en forudsætning for fremtidig produktion af fødevarer, at produktion foregår i harmoni med miljøet og velfærden blandt vores produktionsdyr.

Det er da indlysende, siger miljøministeren, at flere grise og mere gylle pr. hektar giver en øget udvaskning af kvælstof til vandmiljøet.

Nu er det fair nok, at man ikke ved alt om alting, MEN! Når man som landets miljøminister vælger at optræde med sin uvidenhed i TV, så mener jeg, hun benytter lejligheden til konsoliderer sin position, som den minister der til dato har haft mindst kendskab til det fagområde, hun er sat til at administrere.

For nej, det er langt fra særligt indlysende. At tillade gylle fra 1,7 i stedet for 1,4 D.E. pr. hektar resulterer i, at en større del af den gødning som tildeles afgrøderne kommer fra gylle, og en mindre del fra handelsgødning. Det vil sige, bedre økologisk balance, mindre transport af gylle på vores veje og bedre produktionsøkonomi på bedrifterne.

God weekend

nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve