Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 47 - 2017

Politisk Nyt – uge 47 – 2017

Vagtskifte i forbindelse ved KV17

Tillykke til alle I, med relation til fynsk landbrug, der opnåede valg ved kommunalvalget i tirsdags. Det er vigtigt, at vi fra landbruget bruger vores mulighed for af den vej, at opnå indflydelse på den lokale politik. Ikke bare de emner der omhandler erhvervet direkte, men også at landbruget kommer til at indgå som en del af det øvrige politiske arbejde. Jeg har selv været opstillet til valget, men opnåede ikke valg. Lidt ØV syntes jeg lige nu, men når det er sagt, har det været sjovt at være med. Meget god snak med mange mennesker på torvet i Svendborg, mennesker jeg i anden sammenhæng har haft mulighed for at tale med.

Vandrådenes indstillinger er vigtige

Nu må de nye kommunalbestyrelser i arbejde igen, og det som bliver måske sidste store opgave for de gamle byråd, bliver de indstillinger fra de lokale vandråd, der skal omkring byrådet med en indstilling. Det er vigtigt for os, at det arbejde som langt de fleste vandråd har været enige om at indstille, kommer nogenlunde helskindet igennem, og videre til den centrale sagsbehandling.

Hvilke vandløb skal pilles ud af kvalitetsmålsætningerne i vandplanerne, og hvilke skal ikke, og med hvilken begrundelse? Det har vandrådene brugt meget tid på, og i langt de fleste tilfælde har man, blandt de mange interessenter formået at opnå enighed i vandrådene. Emnet skulle jo nødigt ende på den politiske kampplads i byrådet, når nu den fag-lighed der har været grundlaget for indstillingen fra vandrådene, er kommet frem til gode løsninger i enighed blandt de mange interessenter.

Produktforædling og afsætning

Den 1. december nærmer sig, og det er tid for at planlægge næste år. Markplaner, gødningsplaner og budgetterne skal være på plads, og det giver en naturlig tilgang til at vurdere på, hvilke forudsætninger der skal lægges til grund. Det som påvirker mest, er rent faktisk noget der er ude af vores hænder. Det gælder afregningspriser på det vi sælger, og prisen på det vi køber. Det som er i vores hænder, er at tilrettelægge det indbyrdes forhold. Det har noget med tidspunkt for indgået handel at gøre. Det er nærliggende ved denne lejlighed at tænke en gang omkring hele det set up vi har. Når det drejer sig om vores salgspriser, er der nok ikke ret mange landmænd der betragter sig som værende på markedspladsen for fødevarer. Det er egentligt ærgerligt at det er sådan. Det er netop det vi danske landmænd er gennem vores fælles afsætning.

Den kontakt vi landmænd har, til det som er blevet store velfungerende andelsselskaber gennem repræsentantskab og bestyrelser, er rigtigt vigtig. At vi får fremført det som er primærproducenternes udfordringer, og at leverandørerne sætter dagsordenen. At det er vigtigt at der er en kobling mellem det der er vores produktionsomkostninger, og vores afregningspriser. At vi har et behov for gennem produktudvikling, at følge med op i værdikæden. At vi fortsat har en god fornemmelse af, at vi sammen løser den opgave bedst, opgaven at produktforædle og afsætte vores produkter.

Hvis ikke alle aktører i kæden føler sig forpligtet på den opgave, ja, så bliver vi landmænd pludseligt bare råvareleverandører til afsætningsvirksomheder, der har interesse i at optimere egen indtjening, ved helt normale værktøjer for profitoptimering. Nemlig at skabe størst mulig forskel mellem en billig råvare, og høje salgspriser på det globale fødevare-marked.

Det var måske det, man kunne bruge den mørke tid til. Faglig opdatering gennem vinterens kursus og mødeaktivitet, og gøre brug af det fantastiske system vi gennem vores rådgivning har til viden spredning. Så kunne man også bruge tiden til at rykke tættere på den folkevalgte ledelse af vores fælles virksomheder. Der er dygtige bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer i vores område, der er sat i verden til at sikre kontakt og dia-log mellem producent og aftager i vores fælles værdikæde. God fornøjelse med den opgave.

God weekend
nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve