Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 47 - 2015

Politisk Nyt – uge 47 – 2015

1 milliard kr. afsat i Finansloven til miljøtiltag

Finansloven blev forhandlet på plads i denne uge, og det er altid med interesse at finansloven gennemgås for emner, der har konsekvens for landbruget. Det første der falder i øjnene er 1mia. kr. til miljøtiltag i landbruget.

Der er forsøgt en politisk balance mellem på den ene side 16 % mere kvælstof til vores sultne afgrøder, og så en erkendelse af, at i og med miljøindsatsen flytter væk fra dyrkningsfladen, skal indsatsen gøres andre steder, som f.eks. minnivådområder, og andet.

Det svinger fint med det, der er vores opfattelse af problemet. Der ud over er det første konkrete tegn på, at vi fra næste dyrkningssæson rent faktisk får mere kvælstof til rådighed. Så mangler vi bare det lille problem med vandområdeplanerne og kvalitetsmålsætningerne, som rent faktisk er det der kommer til at sætte begrænsningen.

Det forlyder fra sædvanligvis pålidelig kilde, at der er nikket til gødnings-lovforslaget, der ændrer på kvælstofnormerne fra næste dyrkningssæson.
Vi har måttet acceptere den tilstand, dog med den tilføjelse, som Erling Bonnesen har fået tilføjet, at implementering af vandområdeplaner ikke må forringe vilkårene for økonomisk, optimal dyrkning. Hvad sådan en tilføjelse egentligt kommer til at betyde, ja, det kan kun fremtiden vise.

Lempelser i PSO afgiften

Så er der lempet på PSO afgiften med 10 mio. kr. Om det er en ren Lars Christian Lilleholt, det vil sige, at det er til fordel for gartnerne alene, ja, det står på nuværende uvist for mig. Jeg ved bare, at der samlet opkræves omkring 7 mia. kr. i PSO afgift, så umiddelbart virker 10 mio. kr. ikke som noget voldsomt stort beløb.

Man har ikke taget det endelige opgør, med den problematik der består i, at vi ønsker omstilling til grøn energi fra fossile brændsler. Man har bare overset det lille problem, at en stor del af finansloven hviler på de afgifter, der kommer fra de fossile brændsler, som man ønsker at udfase. Sådan er der så mange paradokser i dansk politik.

Det som finansloven ikke nævner

Så er der så alt det, der ikke står i finansloven. Der er ikke lempelser på generationsskifte beskatningen, og der er ikke noget afsnit, der grundlæggende tager fat om finansieringsproblemet i landbruget. Nu venter vi på forhandlingerne omkring landbrugspakken, som ud over 16 punkts-planen gerne skulle indeholde noget der går i den retning.

Fornyet fokus på vandløbsvedligehold

Som den sidste glædelige nyhed i denne uge har miljøministeren besluttet, at der nedsættes en ekspertgruppe, til at belyse konsekvenser af manglende grødeskæring, eller i det hele taget konsekvenser af den nuværende vandløbsvedligehold. Nu håber jeg, at ekspertgruppen kommer op i gear, da kommunerne på nuværende sidder og sveder med opgaven, at revidere vandløbsregulativer for samtlige kommunernes vandløb. Den faglige udredning af området skulle gerne komme til gavn for det arbejde.

Resultater opnået ved fælles hjælp

Det, som måske vil kunne ødelægge mit humør sidst på ugen er, hvis Bæredygtigt Landbrug og Landbrug & Fødevarer bruger ressourcer på at debattere, hvem der har æren for de udmærkede politiske tiltag. Som jeg husker det, har Bæredygtigt Landbrug haft det som et af deres ønsker, så jeg har lyst til at tildele dem et skulderklap for det. Ved fælles hjælp går det fremad, mod bedre politiske rammevilkår for landbruget.

God weekend,
nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen,
Formand

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve