Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 47 - 2014

Politisk Nyt – uge 47 – 2014

Stegt flæsk med persillesovs hitter stadig

Svinekød har været dagsordenen i flere sammenhænge i den forløbne uge. Fødevareminister Dan Jørgensen har, gennem konkurrencen om en dansk nationalret, forsøgt at udfordre det kulinariske forfald, det udtrykkes mere præcist i overgangen fra de stolte, danske madtraditioner til en grå mængde af spaghetti og kødsovs. At vi fra landbrugets side har været kritiske overfor fødevareministerens politiske prioriteringer, så som nationalret og lov om dyresex, er mest en kritik af ministerens evne til at prioritere. I en tid hvor erhvervet er mere end udfordret på mange fronter, kunne vi godt ønske det anderledes. Når det er sagt, vil jeg personligt hilse ethvert initiativ, der kan fortrænge spaghetti og kødsovs fra de danske køkkener til fordel for stegt flæsk med persillesovs, velkomment. Fokus på de gode råvarer og dansk madkultur, er ikke i sig selv nogen dårlig ide.

Efterbetalingen afhænger af øjnene der ser

En af årets gode nyheder er når efterbetalingen fra slagterierne meldes ud. Eller rettere sagt, sådan var det førhen. Det var dengang, hvor der var en direkte sammenhæng mellem landmanden, og det marked han gennem slagterier afsatte svinekødet på. Slagterierne var mindre, både i produktionsomfang og kompleksitet. Det kunne give udsving i det opnåede resultat fra år til år.

Nu til dags er det opnåede resultat sammensat af mange forskellige produkter og afsætningskanaler.

Der er i princippet ikke noget der hedder overskud i et andelsselskab. I forhold til regler om andelsbeskatning, kan der ikke genereres overskud i et andelsselskab. Hele resultatet skal ud til andelshaverne. Den regel omgår man til en vis grad, gennem mulighed for at de enkelte andelshavere opsparer i virksomheden på personlige konti.

At der er en del elastik i beregningen af årets resultat, er der ingen tvivl om. Ud af årets resultat skal der beregnes konsolidering af virksomheden. De direkte omkostninger, faste som variable, er nemme at placere.

Så skal der opgøres værdi af varelager, og der skal beregnes afskrivninger af maskiner, bygninger, inventar og goodwill, både her og i udlandet. Afskrivning på aktiverne er opsparing til fremtidige investeringer.

De driftsmæssige afskrivninger er fastsat i virksomhedens regnskabspraksis. I princippet en vurdering af aktivets levetid, som så ligger til grund for den beregnede afskrivning.

Der er i et regnskab som Danish Crowns, rigtigt mange såkaldte skønsmæssige poster. Jeg hørte en højt estimeret revisor udtale, at alene skønsmæssigt ansatte poster, værdisat inden for normalbilledet, nemt kan andrage 50 øre pr. kg svinekød.

Værdien i andelsselskaberne tilhører landmændene

Ovenstående er et forsøg på at forklare, hvorfor man i en verden af konstant ændrede forudsætninger, det ene år efter det andet, kan ende med et resultat der giver 90 øre i efterbetaling.

Det er formodentligt langt mere en politisk beslutning, hvad den endelige pris på 1 kg svinekød skal være, og om efterbetalingen skal være 90 øre eller 1,40 kr. Om efterbetalingen på 90 øre til slagtesvin, 80 øre til søerne og 1,40 kr. til kreaturerne er den rigtige pris, ja, det afhænger af øjnene der ser.

De øjne jeg ser med, ser en svineproduktion hvor antallet af slagtninger falder drastisk, og en større og større del af smågrisene sendes til viderfedning uden for landets grænser. Der bæres simpelthen for lille en del, af den værditilvækst der skabes i værdikæden, ud til vi landmænd. Hvis landmænd kan nøjes med 90 øre i efterbetaling, er det jo dumt at betale mere. Så er det langt bedre, at lade så stor en del af værdierne stå i vores andelsselskaber.

Vi landmænd har skabt store, fantastiske andelsselskaber. Værdien af disse selskaber er hentet ud af bedrifternes egenkapital. Dels gennem manglende dækning af omkostninger i den løbende afregning, og dels ved at fastholde penge i selskaberne gennem forskellige former for reguleringer, som ikke betragtes som overskud på drift.

Værdien i vores andelsselskaber tilhører danske landmænd, og om værdien er på bedrifterne eller i andelsselskaberne, er i princippet lige meget. Jeg syntes man skulle prøve at bruge det argument, næste gang der er brug for en overtræksbevilling på kassekreditten.

God weekend,
nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen, formand

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve