Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 46 - 2017

Politisk Nyt – uge 46 – 2017

En stærk forening sikrer indflydelse

I denne uge brugte bestyrelsen en eftermiddag på det, man vel kan kalde opsøgende medlemskontakt. Der er en del kunder, som vælger at købe rådgivning hos Centrovice, uden samtidigt at vælge at være medlem af landboforeningen. Det kan der være mange årsager til. Vi ønsker fra bestyrelsen at få en fornemmelse af, hvad der ligger til grund. Ofte er der en lavpraktisk forklaring, så som at ejendommen er solgt, eller man er medlem hos en af vores naboforeninger. Så er der en del, som har købt rådgivning gennem mange år, uden at være blevet stillet overfor tilbuddet om et medlemskab hos os.

At være medlem af det interessefællesskab bestående af mange af de landmandskollegaer, man omgås i det daglige, er godt. At man måske ikke synes, at alt det, som kommer fra foreningen, er lige ok, ja, det ville jo også være sært. Vi har i bestyrelsen som en af vores målsætninger at have en skarp politisk profil omkring foreningen. Når det er det, vi vil, ja, så løber vi jo den risiko, at der er nogen, der måske ikke altid føler deres interesser varetaget lige godt.

En god måde at sikre sine holdninger og meninger i foreningen, ja, det er ved at blive medlem og gøre sin indflydelse gældende i foreningen. Politisk indflydelse – både lokalt og centralt – kommer af en stor, stærk landboforening med mange medlemmer. Det har, ikke mindst det sidste år, vist sig at føre til god indflydelse på beslutningerne.

Under alle omstændigheder giver eftermiddagen anledning til en god snak med landmandskollegaer, og vi efterlades med en god fornemmelse af holdninger til landbrugspolitiske emner, og en fornemmelse af hvordan vi i bestyrelsen magter at løse den opgave, vi har sat os for, nemlig at løfte de fynske landmænds landbrugspolitiske interesser.

Anvendelsen af glyphosat er under pres

Så foregår der i øjeblikket politisk armlægning om fremtidig anvendelse af glyphosat. Der skal, i EU-regi, gives en ny godkendelse til at anvende glyphosat. Normalt gives tilladelsen til Monsanto for en 10-årig periode. Det har været på tale, at der efter der er skabt usikkerhed omkring, hvorvidt glyphosat er kræftfremkaldende eller ej, skal gives en tilladelse for 7 år.

Der har gennem tiden været forsøgt mange attentater på Roundup. For nuværende er miljøministeren tilsyneladende ved at samle viden til Danmarks indstilling til sagen, og det er lidt skræmmende, at han tilsyneladende må konstatere, at på spørgsmålet om glyphosat er kræftfremkaldende eller ej, er den højeste videnskab på området dybt uenige. Det vil sige, at hele banen overlades til politisk debat. Nu siger ministeren så, at han vil træffe beslutning på basis af, hvad der er fakta baseret. Stor sympati for det. Det er bare sådan, at debat om landbrugets brug af pesticider er meget lidt faktabaseret og kører meget på følelser og holdninger.

Der er ikke mange pluspoint på imagekontoen, når talen falder på pesticider. Og der kommer sagen jo til at ligge, når forskere og andet godtfolk ikke er i stand til at frembringe et resultat med to streger under. Derfor skal der bidrages med noget andet, og spørgsmålet er, om det ikke kunne være taktisk klogt at komme modstanden lidt i møde. Fra erhvervet kunne man godt leve med, at sprøjtning på høstmodne afgrøder 10 dage inden høst blev forbudt, hvis alternativet bliver et forbud mod at anvende Roundup. Hvis nogen har en mening om det, er I velkomne her på siden med jeres holdning.  (Klik på ‘Kontakt formanden’ i højre side af skærmen og skriv din mening)

KV17

Så er der gået kommunalpolitisk valgkamp i det meste. Vi er nogen, der er mere involveret i det end andre. Under alle omstændigheder drejer det sig om, at vi fra landbruget involverer os i den kommunalpolitiske debat. Det er ikke altid nemt at fange folkestemningen i kommunalpolitik. Den ene dag er det bespisning af ældre, der er på dagsordenen, den næste er det belysning på en vejstrækning på Thurø, og den tredje dag dukker debat om naturkvalitet pludselig op.

Den lidt dybere debat om de overordnede prioriteringer i kommunen, ja, det kommer man ikke rigtigt til, og den værdidebat, som skal komme af det, ja, den udebliver. Landbruget fylder fortsat meget i de fynske landkommuner, og at vi op til kommunalvalget forsøger at sætte landbruget offensivt på dagsordenen, ja, det er en basisopgave. Frem for alt er det vigtigt at møde op og afgive sin stemme på noget, der i forhold til landbrug og erhvervsudvikling vender den rigtige vej.

God weekend,
nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen¨,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve