Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 46 - 2015

Politisk Nyt – uge 46 – 2015

Overimplementering – Myte eller realitet?

Mandag holdt Altinget konference i København. Altinget er det medie som er tæt på det politiske liv på Christiansborg formidler nyheder på en netavis til de abonnemen-ter, som typisk er beslutningstagere i en eller anden sammenhæng. Emnet var ”Over-implementering – Myte eller realitet?”

Troels Lund Poulsen, erhvervs- og vækstminister samt formand for regeringens nye EU-implementeringsudvalg var første taler. Han havde det synspunkt, at der i nogle sammenhænge er tale om overimplementering. Han udtrykte usikkerhed om der i væsentligt omfang blev politisk besluttet, at love og regler skulle overimplementeres, eller om der i mange situationer reelt er tale om administrativ overimplementering, fordi embedsværket simpelthen ønsker at være på den sikre side.

Jeg spurgte efterfølgende ministeren, om det er overimplementering, når Danmark skal implementere vandrammedirektivet? Rammer for implementering er kvalitets-målsætninger, som vi selv melder ind til EU systemet, god økologisk tilstand i vandløb og kystnære farvande. Når EU så efterfølgende kommer på kontrol, finder vi ud af, at de miljøkrav der stilles til os, er mere omfattende end dem der stilles til tyskerne. Kan vi kalde det overimplementering? Nej, det kan vi faktisk ikke, svare ministeren.
Margrete Auken, medlem af Europa-parlamentet, kunne som næste taler blot konsta-tere, at når vi har strammere regler i forhold til miljøregulering end mange andre lande, er det simpelthen fordi, vi har en højere målsætning og andre forudsætninger. Det er vel svært at argumentere imod det. Konklusionen må være, at det faktisk er frit for de enkelte lande, hvorvidt man i miljøadministrationen ønsker at ødelægge konkurrenceevnen for landbruget og øvrige erhverv. Det har EU faktisk ikke noget med at gøre.
Er det overimplementering, nej, det er der faktisk ikke ret meget der er. Men dumt det er det. Vandrammedirektivet er minimumsdirektiv, der giver plads til et råderum. Hvorfor ikke bruge råderummet til at skabe gode konkurrence vilkår?

Emnet flugter meget godt med den rapport som Cowi nylig er fremkommet med. Na-bocheck skal belyse de politiske omkostninger og produktionsbegrænsninger der er, i de forskellige lande som vi sammenligner os med. Det ser ud til, at vi danske land-mænd er dømt nede på vores politiske omkostninger. Egentligt er det noget rod. Først fremkom der en foreløbig version der konkluderende, at der ikke var noget at komme efter. Det var disse konklusioner der, af Ida Auken og andre, blev brugt til et angreb på landbruget. Så kom der en ny version, som blandt andet indeholder en sammenligning med Polen. Kritikkere vil sige, at Polen ikke lever op til fælles krav i EU, og derfor ikke bør indgå i sammenligningen. Spørgsmålet er, om debat omkring international sam-menligning af politiske omkostninger overhovedet tjener noget formål.

Vores politisk bestemte omkostninger er for høje. Det er ikke fordi, at de i Tyskland har omkostninger der er lavere, men fordi jeg i dette land ikke skaber værditilvækst på min råvare, til at jeg kan afholde omkostningerne. Det er egentligt fair, når samfundet ønsker højt niveau for miljø og biodiversitet, at der kommer en regning på det. Hvor stor er regningen, og hvem skal betale den? Der er kun tre steder at hente pengene: Landmandens indtjeningsmarginal, forbrugerne som betaler i køledisken, og hvis ikke de vil, ja så er der skattefinansiering tilbage.
Hvis flere miljøomkostninger skal dækkes af vi landmænds indtjeningsmarginal, ja, så er produktionen ikke længere konkurrencedygtig, og den afvikles. Det er det vi skal have fortalt.

God weekend.
nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve