Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 46 - 2014

Politisk Nyt – uge 46 – 2014

Landbruget b(l)øder for konflikten mod Rusland

Anmodningen, sendt fra den danske regering til EU, om at åbne mulighed for privat oplagring af svinekød, blev afvist. Begrundelsen er, at der ikke er økonomiske midler, til at oplagre de store mængder der skal til, for at stabilisere markedet for svinekød.

Det er egentligt ret paradoksalt, at EU-lande over en bred kam vælger at etablere en, syntes jeg, nødvendig konflikt i forhold til Rusland. Når regningen, der er en konsekvens af konflikten, skal betales, vælger man at lade enkelte erhverv, og i dette tilfælde landbruget, her og i andre lande afholde omkostningen.

Med udsigt til at konflikten bliver langvarig, og med afsætningsmuligheder på det globale fødevaremarked der ikke ændres på den korte bane, ja, så bliver der tale om grundige overvejelser på de enkelte bedrifter.

Det er så her man vil finde finansieringen af den storpolitiske konflikt.

Det er så også her man skal overveje, om man vil belaste en i forvejen gældsbelastet bedrift, for at finansiere tabsgivende produktion en periode, hvad enten perioden bliver lang eller kort.
De første budgetter, som hviler på de nye prisforudsætninger, har ikke været munter læsning, og viser med alt mulig tydelighed, at der bliver behov for alt den gode vilje, vi hver for sig kan grave op i den finansielle sektor.

Hvorfor kigger VSP i bakspejlet?

Videncenter for svineproduktion, eller i daglig tale VSP, har udarbejdet en rapport, som gennem analyser konkluderer, at slagtesvineproduktion ikke har været rentabel i 2013. At tænke sig, at den viden nu også er nået til VSP. Gad vide, om der så med tiden vil være skabt mulighed for at selv samme viden tilgår slagterierne.

For de fleste andre, med indsigt i økonomien i svineproduktion, vil det nok være svært at påstå, at det er en voldsom nyhed. Hvorfor det så er specielt interessant, at konstatere det økonomiske resultat i 2013, kan man kun gisne om.
At der, ud af de sidste 10 år, reelt har været to år, hvor det som gennemsnit har kunnet betale sig at producere svinekød, ja, det må betragtes som kendt viden for alle andre end VSP.

Det er ikke bare efterslæb i noteringen i forhold til en række andre lande, der på nuværende skaber problemer. Rent faktisk kommer problemet på nuværende, fordi vi på bedrifterne ikke længere har mulighed for at finansiere de 12 kr. det koster at producere et kg svinekød. En finansiering der i runde tal er kommet af 9 kr. aconto, 1 kr. i efterbetaling, og 2 kr. hævet på kapitalkontoen på den enkelte bedrift.

I analysen drister man sig også til at fremkomme med en løsning på problemet:

Hvis der igen skal skabes rentabilitet i dansk svineproduktion, er der to løsninger. Enten skal afregningspriserne op, eller så skal omkostningerne ned. Man kan også forstille sig de to løsninger i en kombination.
Nej hvor er det godt, vi har en hær af veluddannede folk med en lang akademisk uddannelse, til at udrede sagerne for vi dødelige landmænd, ellers gik det da helt galt.

Vandplanerne – krigen er ikke slut!

1.generations vandplaner, er vedtaget, og sendt til EU. Som nævnt tidligere på denne plads er det dybt skuffende, at der ikke er ændret meget i det oprindelige oplæg. Det vil sige, at de omkring 7000 høringssvar der blev sendt til Miljøministeriet ikke er inddraget.

– Der kan formodentligt stadig drages tvivl om vandplanens gyldighed.
– Der er stadig procedurefejl i forbindelse med tilblivelsen.
– Der mangler stadig økonomisk konsekvensvurdering.
– Der er stadig tale om overimplementering i forhold til krav i Vandrammedirekti-vet.
– Der er stadig ikke regnet på, om der er proportionalitet eller sagt på dansk, om det kan betale sig.
– Der ud over er der stadig begrundet usikkerhed omkring planens faglige indhold.
– Der ud over kan der føres bevis for, at embedsværket ikke lever op til de intentioner politikerne har haft i forbindelse med tilretning af 1. generations vandplaner.

Det vil vi ikke finde os i!

Derfor har Landbrug & Fødevarer besluttet, igen at stævne Staten på baggrund af den netop fremlagte 1. generations vandplan.

Derfor vil vi gerne opfordre til, at så mange enkelte landmænd som muligt klager, ved at indsende en minimal klage. Klagen går på, at der ikke er taget højde for de bemærkninger der er gjort ved indsendelse af høringssvar.
Minimalstævningen vil være til rådighed på vores hjemmeside, og det vil være muligt, mod et beskedent honorar til vores miljøafdeling, at blive hjulpet på vej ind i retsmaskineriet.

Fat mod, miljøkrigen er ikke slut endnu, og det virker som en udmattelseskrig. Jeg tror, man i miljøministeriet tager grundigt fejl af landmænds stædighed og vedholdenhed, når vi føler os godt og grundigt trådt over tæerne.

Følg med på hjemmesiden www.centrovice.dk, hvor du finder linket til skabelonen, så snart den foreligger.

God weekend.

nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen, Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve