Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 45 - 2015

Politisk Nyt – uge 45 – 2015

Delegeretmøde i Herning

Netop hjemvendt fra delegeretmøde i Landbrug og Fødevarer, og fuld af mange indtryk fra to hektiske dage. En masse indtryk, en masse snak med gode kollegaer fra hele landet, og sidst men ikke mindst hyggeligt samvær med den herlige flok delegerede vi fra Centrovice havde med.

Vi oplevede en formand for Landbrug og Fødevarer, der med krop og sjæl arbejder alle de lyse timer for, i en utrolig vanskelig situation for erhvervet, at skabe bedre vilkår. Landbruget gennemlever i disse år den værste krise der er set, og det kalder på handling.

Bureaukratiet fylder mest

Egentligt utroligt at opleve, at stemningen på delegeretmødet rent faktisk var langt bedre end sidste år. Også utroligt at opleve, at det som møder den enkelte landmand, når han eller hun rammer en kontrolmyndighed, en regelbegræns-ning, eller i det hele taget rammer noget der virker begrænsende på den enkelte landmands mulighed for at vælge fagligt rigtige løsninger. Ja, det påvirker mest, og fylder mest i debatten.

Egentligt er det vel det, som gør landmænd til de overlevere vi er. På trods af en økonomi i ruiner, findes de daglige succes i arbejdet med dyrene og naturen. Det skaber motivationen.

Ministerbilerne holdt i kø

Det som tilførte årets delegeretmøde en ekstra dimension, var en enorm opmærksomhed fra Regeringen. Ministerbilerne holdt nærmest i kø. Statsministeren, og miljø- og fødevareministeren holdt tale til forsamlingen, efter formand Martin Merrild havde aflagt bestyrelsens beretning.

Helt klart en statsminister hvis opgave var, at forvisse os om at landbruget også i fremtiden er et erhverv, som skal bidrage til samfundsøkonomien ved at skabe vækst og arbejdspladser.

Landbruget skal have bedre vilkår

En klar forståelse af hvad det skal til af politiske initiativer, for at genskabe konkurrenceevnen i erhvervet. Landbruget er centralt placeret på regeringens dagsorden.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen kom, og som sædvanligt leverer hun varen. Hun er en engageret minister, og et stærkt ministerkort. Nu er Eva Kjer Hansen jo ikke ukendt med at optræde som fødevareminister på delegeretmødet. Når sammenligningen er Dan Jørgensen, som optrådte på samme scene sidste år, vandt Eva stort på point.

Nu er det altid sådan, at vi som landmænd bliver en smule skeptiske, når en minister siger alt det som vi gerne vil høre, så vi skal nok være lidt skarpere på at lytte til, hvad der ikke bliver sagt. Eva Kjer Hansen har en meget analytisk tilgang til opgaverne, og i en rolig tone udreder hun tingene.

Jeg ikke i tvivl om, at 16 punkts-planen, som Venstre gik til valg på, bliver gen-nemført. Det som er udestående, og som der ikke blev givet svar på er: Satser regeringen på en landbrugspakke med en bred forligskreds, hvilket vil skabe stabilitet omkring landbrugets fremtidige vilkår? På den anden side må vi klart sige, at hvis der ændres i planen, med det resultat at effekten forringes, så er vi nok nødt til at vælge fuld effekt, på den korte bane. Vi skal simpelthen her og nu have skabt bedre vilkår.

Efter fødevareministerens indlæg var der mulighed for at stille direkte spørgsmål til hende, og Torben Povlsen, næstformand i Centrovice spurgte ind til for-hold til vandområdeplaner. Det hjælper ikke at øge kvælstofnormerne, hvis ikke vandområdeplanerne bliver dømt ude. Kvalitetsmålsætninger og reduktionskrav gør, at 40 % af fynsk jord skal lægges brak, og får ikke glæde af den ekstra gødning. Hvad vil ministeren gøre ved det? Det kom der ikke noget tydeligt svar på. Det er stærkt tvivlsomt, hvilke råderum der er for ministeren, overfor de kvalitetsmålsætninger den danske stat har meldt ind til EU.

Indlæg fra talerstolen

Efter Martin Merrilds beretning, og talerne fra statsministeren og miljø- og fødeministeren var der tid til debat om beretning. Centrovice var på talerstolen med tre indlæg omkring økonomi, finansiering, virksomhedsskatteordningen samt elever i landbruget.

Mit udsagn var, at erhvervet er på katastrofekurs. Er vi ikke færdige med at dele nødlidende ejendomme op i røde og grønne kasser, og skulle vi i stedet ikke gøre noget ved det.
Derudover var jeg på talerstolen med en hård kritik af opstramninger på virksomhedsskatteloven. Det var meget relevant, da skatteminister Karsten Lauritzen var til stede om aftenen, og holdt festtalen.

Mikkel Grubbe havde et rigtigt godt indlæg omkring unge landmænd under uddannelse. Hvordan får vi bragt sammenhæng mellem løn og kvalifikationer, og hvordan lever vi landmænd op til forpligtigelsen, at uddanne fremtidens landmænd?

Deltidsudvalget – uvished efter afstemning

Dag to efter en god festaften skal løbes lidt i gang. Der var afstemning om for-slag til nedlæggelse af deltidslandbrugssektionen. En afstemning der gik for-mandsskabet imod. Ingen havde gjort det til et kabinetsspørgsmål, så resultatet er, at ingen rigtig ved, hvordan tilknytningen til deltidslandbrugssektionen er.

Vækst

Peder Tuborgh, CEO Arla kom med et indlæg om verdensmarkedet for fødevarer og vores produkter. Hvad forventer fremtidens fødevaremarked?
Som den fjerde minister var erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen på podiet sammen med andre kvalificerede indledere. Emnet var vækst i hele Danmark.
Inden folk slumrede hen i bussen på vej mod Vissenbjerg, reflekterede en af vores delegerede Svend Møller over de sidste to dages oplevelser. Det satte for mig prikken over i-et på to gode dages oplevelser.

Tak til alle I delegerede, der afsatte to dage til at repræsentere fynske kollegaer i Herning.

God weekend

nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve