Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 44 - 2017

Politisk Nyt – uge 44 – 2017

Når vejrliget driller

Så passerede vi 1/11 og dermed den dato, der førhen blev betegnet som skiftedag. Karle og piger, der var ansatte på landet, drog af sted til et nyt kapitel i deres tilværelse, med deres skab og deres opbevaringskister. Ja, sådan er det ikke længere. 1. november er ikke længere skiftedag, selvom det stadigt er den tid af året, hvor vi blev færdige med det meste, og der var klar til i en periode med god tid at sætte de nye medhjælpere ind i arbejdet på bedriften.

Ja tilbage til nutiden, hvor vi godt nok må konstatere, at det er blevet efterår, men fornemmelsen af at være blevet færdige med noget, er ligesom udeblevet i år, og det er træls. Lad os håbe, at vejrguderne er os mere venligt stemt næste år, så vi igen kan rammes af den tilfredsstillelse, der er, ved at afslutte arbejdet i marken og nyde synet af lysegrøn hvede og vinterpløjede marker.

Vandplaner og reduktionskrav

Vi har i denne uge haft samlet formænd for landboforeninger, som har vandoplande, der, som oplandet til Odense Fjord, er pålagt stort reduktionskrav i forbindelse med vandplaner.

Nu har politikerne talt længe nok. Vi har efterhånden set rapporter nok, der med deres sønderlemmende kritik underminerer den faglighed, som hele miljøreguleringen hviler på.

Nu er det sådan, at det er de lokale landboforeninger, der dagligt sidder ved telefonen og skal gøre sig fortjente til jer medlemmers opbakning, og det lever vi gerne op til. Derfor er det os nu magtpåliggende at sige, at det, som til nu for mange har været en abstrakt politisk diskussion på basis af regneark og beregningsmodeller, skal løftes op til det, det er, nemlig dødelig virkelighed for de landmænd, der bor og driver landbrug i de berørte områder. Når mellem 30 og 50 % af det dyrkbare jord skal lægges brak for at komme i nærheden af at levere på de kvalitetsmål, der er for vandmiljøet, og de reduktionskrav der følger med, ja, så skaber det en usikkerhed, som ikke er til at leve med.

En regning der skal betales

Det bliver nok ikke så galt, siger de politisk ansvarlige, og nej, siger ministeren, det bliver ikke på min vagt, det kommer til at ske. Nej, men kunne man så ikke bare se at få det lavet om.

Hvis ikke man ønsker at ændre på kvalitetsmål eller reduktionskrav, kan landbruget jo egentligt ikke gøre noget ved det. Hvis samfundet ønsker at bruge økonomiske ressourcer på at braklægge 1/3 af det dyrkbare areal i Danmark, ja, så er der bare en ting at sige til det, at så agter vi at hjælpe de berørte landmænd med at skrive en regning for ulejligheden. Hvis det er det, som skal til, før man fatter alvoren, ja, så må vi jo se at komme i gang med den øvelse.

L&F Landsdelegeretmøde i Herning

Næste uge er der delegeretmøde i Landbrug & Fødevarer, og vi drager fra Centrovice 22 delegerede af sted til Herning. I to dage skal vi lytte til beretning, høre på ministertaler, og lytte til landbrugspolitisk debat, det er en stor fornøjelse. I sidste uge havde vi samlet de delegerede som repræsenterer os til formøde i Vissenbjerg. Hvilke emner, vil vi vurdere, kommer til at fylde i debatten, og hvilke emner ønsker vi at bringe til debat fra talerstolen.

Der er ikke valg i år. Vedtægterne er nu sådan, at alle er valgt for 2-årige valgperioder, og alle er på valg samme år. Derfor er der i år tid til at bruge 2. dagen til forskellige temadrøftelser.

Valgmøder med landbruget i centrum

Vi har i denne uge afholdt det første af to planlagte valgmøder op til kommunalvalget. Hos mælkeproducent Henrik Terkelsen, Gudbjerg, var der lagt op til debat om kommunalpolitiske emner i relation til landbruget. Vores overskrift var ”landbruget på den kommunalpolitiske dagsorden”. Et godt og vellykket arrangement. I den kommende uge er der valgmøde på Nordfyn. Nærmere betegnet på Ditlevsdal Bison Farm, og jeg vil opfordre til, at rigtigt mange landmænd møder op og skaber det, vi i landbruget har god tradition for, nemlig politisk debat med respekt for forskellighederne i det politiske landskab. Vel mødt.

Venlig hilsen
nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve