Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 44 - 2015

Politisk Nyt – uge 44 – 2015

Formålet med debatten er at skabe bevidsthed

Ofte skaber Politisk Nyt debat i min mailboks. Faktisk er det en del af meningen med Politisk Nyt, at emnerne der tages op, danner synlig debat i medlemskredsen. Det har den fordel, at vi som sidder med ansvaret for ledelsen af Centrovice, får mulighed for kant i kommunikationen, fordi vi har en god fornemmelse af, hvad medlemmerne mener.
Ofte ender det i en debat om, hvorvidt jeg har ret i det jeg konkluderer. Det er egentligt ikke særligt vigtigt, hvad jeg mener. Det vigtigste er, at debat skaber bevidsthed om den situation landbruget er i.
Vi overvejer på, hvordan vi kan skabe et debatforum på nettet, så det ikke bare er i min mailboks, at synspunkterne ender.

Sidste uge var således ingen undtagelse. Meningerne deler sig i forhold til den lidt provokerende udmelding, at det er dumt at investere i svineproduktion i Danmark.
Målt ud fra regnskabsanalyser og gennemsnitsbetragtninger, er der ikke megen tvivl om, at konklusionen er rigtig. Det ændrer ikke på, at der for enkelte landmand, med forudsætninger bedre end gennemsnittet, stadig kan skabes forretning på svineproduktion. Kan der findes finansiering, kan man gøre brug af den aktuelle tilskudsordning til nye svinestalde, og benytter man sig af prisgarantier fra Danish Crown, som en del af risikodækningen.

Hvad er egentlig udslagsgivende i forhold til bedriftens økonomi? Er det høje udbytter, er det fokus på omkostninger, eller er det sans for at opnå synergier på bedriften? Magter man at få 2 plus 2 til at blive fem? Konklusion på debatten om emnet var, at vi skal skabe mulighed for at konsolidere bedre på vores bundlinje. Hvem er egentligt i den bedste tredjedel, og hvad afgør om man lander der?
Når man, på bedriftsniveau, sætter 81 kr. til per gris, der forlader bedriften, er det fordi noteringen er for lav, eller skal årsagen findes andre steder? Ja, det er det gode spørgsmål.

L&F delegeretmøde i Herning

Vi har i ugen haft samlet de delegerede for Centrovice som i den kommende uge drager til Landbrug og Fødevarers delegeret møde i Herning.
Det var et godt møde hvor vi, ud over at komme på plads med praktikken, gennemgik de aktuelle politiske emner, vi vil kunne forvente bliver rejst på delegeretmødet, eller som indgår i formand Martin Merrilds beretning. Der ud over fik vi ideer til, hvilke emner vi selv skal frembringe på talerstolen i Herning.

Vi har behov for elever i landbruget

Problematikken omkring det at have elever under uddannelse, var et emne vi brugte nogen tid på at debattere. Ikke bare på grundlag af de omkostninger det medfører for den enkelte praktikvært, men debatten gik også på hvordan man kan fastholde muligheden for, fortsat at uddanne unge landmænd, og på de lange praktikperioder der danner en stor del af uddannelsesforløbet. Alternativet kan blive skolepraktik, som det er kendt fra andre uddannelser.

Centrovice bidrager til fagligheden

Onsdag i indeværende uge holdt vi møde på Centrovice med repræsentanter for de fynske kommuners teknik- og miljøudvalg samt de administrative medarbejdere, omkring vandløbsregulativer. Samtlige kommuner står overfor opgaven, at skulle revidere regulativer for kommunens vandløb.
I Centrovice har vi en god tradition for at invitere kommunerne til møde omkring aktuelle emner, med henblik på at bidrage med vores viden, dels til det administrative arbejde, og dels at opkvalificere politikernes viden, så der træffes politiske beslutninger på et oplyst grundlag.
Det er et resultat af mange års arbejde, at vi med vores faglige redelighed og troværdighed, har formået at blive en del af kommunalpolitikernes netværk. Det har vi god grund til at være stolte af.

Venlig hilsen
nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve