Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 44 - 2014

Politisk Nyt – uge 44 – 2014

Dialogmøder med de fynske kommuner

En af efterårets aktiviteter er Kommunerunden hvor Ejler Petersen, Afdelings-chef Miljø og Svin, den pågældende kommuneansvarlige i bestyrelsen og jeg selv tager på tur til de enkelte kommuner, for at hanke op i vores samarbejdsrelationer og sikre, at der på begge sider af bordet er en klar opfattelse af de opgaver, hvor vi har fælles interesser. Fredag går turen til Ærø, og det kan være at vi, ud over besøget på rådhuset, får tid til at runde Centrovice kontoret på Ærø.

Kommunikationen mellem Axelborg og medlemmerne er ikke god nok

Uro i organisationen, primært forårsaget af debat om den fremtidige miljøregulering, skaber ikke just arbejdsro, i en tid hvor der på alle måder er brug for en stærk organisation.
Jeg ved ikke, hvornår vi bliver bedre til at kommunikere med medlemmerne. Alt for hurtigt bliver dialogen, mellem Axelborg og medlemmerne, til en konstatering af, at vi går på borgen og mener det rigtige, og I medlemmer går derude, og mener noget forkert. At det måske er sådan det er fat, er meget muligt, men det er bare ikke den måde et medlemsdemokrati udvikler sig.

Vi er, både lokalt og centralt, ansvarlige for den viden om enkeltemner der ligger til grund for debatten, og der er kun en måde at løse det på, og det er gennem den samtale, der skal føre til fælles forståelse. Hvis medlemmer træffer beslutninger på forkert grundlag, er det vores ansvar.

Jeg kan godt forstå, at mange medlemmer begynder at tvivle, på organisationens evne til at forhandle den rigtige præmis for landbrugets fremtidige udvikling.

Kan det virkelig ikke gøres bedre?

Som udgangspunkt må man have tillid til, at alle – inklusiv vores valgte organisationspolitikkere – gør det bedste de kan. Vi kan bare konstatere, at det ikke er godt nok, når resultatet er:

  • En naturplan der yderligere vil begrænse produktion.
  • At, 1. generations vandplaner fremlægges, uden at der tages højde for 7000 høringssvar.
  • At, den økonomiske konsekvensberegning, der skal ligge til grund for implementering af vandplanerne, er gemt i miljøministeriet.
  • At de bedste, af de drænvandsprøver der er taget, bliver lagt til side, og ikke indgår i beregning af udvaskning.
  • At en fremtidig, målrettet miljøregulering tilsyneladende skal hvile på beregningsmodeller, mere end på faktuel viden.
  • Når en storpolitisk krise ydermere skyder det økonomiske fundament for vores landbrug i grus.

Så kommer det til at knibe med det mentale overskud. Som landmand bliver man gal i hovedet, og ked af det. Og det er nemt at forstå. På vej ned ad slisken, mod depressionens mørke hul, må vi forsøge at mobilisere de bedste kræfter.

Der er i et demokrati, som det vi er taknemmelige for at leve i, værktøjer til det brug.

Domstolen må afgøre, hvad der er administrative uregelmæssigheder i miljø-administrationen, og hvilket omfang de har. Der har vi i Centrovice, været primus motor i forhold til det juridiske spor, og vi skal et gear op på dette spor.

Målrettet miljøregulering – en kombination af drænvandsanalyser og retentionskort foretrækkes

Så skal vi lokalt etablere det sæt af argumenter, der skal til for at sikre, at fremtidig miljøregulering kommer til at hvile på høj grad af faglighed.

Vi har, på vores sidste bestyrelsesmøde i Centrovice, besluttet at udtage drænvandsprøver over hele Fyn. Vi vil søge oplyst, hvor mange og hvor der skal tages drænvandsanalyser. Hvem der skal udtage dem, og hvor de skal analyseres, for at være fagligt valide.

Vi har også vurderet, at det er en aktivitet der vil være til gavn for alle fynske landmænd, og at vi i fællesskab over kontingentet, finansierer udgiften til analyserne.

Hvis der overhovedet er noget faktuel viden at ligge til grund for den målrettede miljøregulering, er det drænvandsmålinger og de såkaldte retentionskort.

Retentionskortene er blevet det store samtaleemne, og hvem laver de kort, der lokalt siger noget om jordens retentionsevne.

Jordens retentionsevne bestemmes af jordens indhold af organiske partikler. En drænet lerjord er miljøfølsom, men hvis indholdet af organiske partikler er stort, er jordens evne til at tilbageholde kvælstof god. Der kan være store, lokale forskelle, derfor er det vigtigt, at retentionskortet er fintmasket og gerne på bedriftsniveau.

Vi ser en optimal løsning, i en kombination af et fintmasket retentionskort, omfattende drænvandsanalyser. Alt sammen med henblik på, at komme til at gøde efter ligeværdsprincippet som Bæredygtigt Landbrug foreslår.

God weekend

Med venlig hilsen

nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve