Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 43 - 2015

Politisk Nyt – uge 43 – 2015

Svinekongressen i Herning

Den årlige svinekongres er i den forløbne uge afholdt i Herning. Ud over at Erik Larsen, formanden for VSP, aflagde beretning for aktiviteter omkring rådgivning, forskning og udvikling indenfor svineproduktion, er svinekongressen også stedet, hvor der skabes politisk opmærksomhed omkring vilkårene for svineproduktion i Danmark. Og nej, det ser ikke godt ud, og ja, nu har vi nok snart set den kvadratanalyse ofte nok til at fatte alvoren.

Jeg synes, det vil være passende, hvis vi, som tillæg til oplysningerne om, at 2000 landbrug er på vej ud over den økonomiske afgrund, også får oplyst, hvor stor en del af den samlede produktion disse 2000 bedrifter rent faktisk udgør. At vi måske også får oplyst konsekvenserne af, at det, som åbenbart for enhver ligner en ren økonomisk fortrængning, samlet får den konsekvens, at vi får lukket de mellem 60 og 70 % af produktionen ned, som kommer fra de nyeste og mest produktive staldanlæg, der er hårdest gældsbelastede.

Opmærksomheden flyttes fra det, som er den reelle udfordring

Nu mener jeg måske, vi er nået dertil, hvor vi kan begynde at tale om, hvordan vi skaber bedre forudsætninger for fødevareproduktion i almindelighed, og svineproduktion i særdeleshed. Og så lytter jeg mig igen til mange års gentagelser. Vores fælles afsætning og den centrale del af vores rådgivning omkring VSP rammes af selvtilfredshed og synes egentligt selv, at de gør det meget godt. Primærproduktionens indtjeningsproblemer skal løses gennem forbedring af de politiske rammevilkår, og ved at vi får den dårligste 1/3 af producenterne til at tjene mere end gennemsnittet. Det sidste udsagn, ud over at være en matematisk umulighed, bidrager til at flytte opmærksomheden fra det, som rent faktisk er udfordringen, nemlig at det i dette land koster 12 kr. at producere et kg svinekød.

Ingen finansiering af salg under produktionsprisen

Når man drager ud i verden, og sælger kødet til 10 kr. ja, så mangler der 2 kr., og det uanset om man er rig eller fattig. Det ændrer ikke på det faktum, at investering i svineproduktion i Danmark, sammenlignet med næsten alt muligt andet, er det dummeste man kan gøre.
Det er ikke nogen nyhed, da det gennem de sidste 14 år har været sådan. Det nye i nyheden er, at vi som danske svineproducenter ikke længere kan finde finansiering til de 12 kr. det reelt koster, og det at hæve de 2 kr. ,der altid har manglet, på landmandens kapitalkonto, ikke længere er en mulighed.

Og hvorfor, kan man så spørge sig selv, er det endt her? Ja, skåret ind til benet er det fordi, begavede sælgere af svinekød har vænnet markedet til, at kvalitetskød fra Danmark koster 10 kr., og fordi den enkelte landmand har glemt at stille de fornødne krav til egen indtjening og konsolidering til at modstå de voldsomme udsving i afregningspriserne.

Der er noget strukturelt forkert i setuppet, når der rent faktisk er masser af penge i dansk fødevareproduktion, når man ser på hele værdikæden, men for få kr. finder vej til landmandens overtrukne kassekredit.

Vi har udviklet en hybrid

Forklaringen er reelt ganske enkel. Vi har i landbruget udviklet en markedsøkonomisk mærkelig hybrid: Vi afregner vores råvarer ud fra en marginalbetragtning. Svinekød vil i dette land altid koste det, som den bedste 1/3 kan producere det til – hverken mere eller mindre. (De sidste 14 års svineproduktion viser, at jeg har ret i den betragtning). Det kan man udmærket gøre, men det er normalt en afsætningsform, der vil være kendetegnet ved kontraktproduktion og prisgarantier.

Vi landmænd er åbenbart de eneste, der ikke læser markedsøkonomiske håndbøger, da vi accepterer at afsætte vores råvarer gennem vores fælles afsætningskanal i et marked med fri prisdannelse, og accepterer, at den markedsmæssige risiko bæres på landmandens bundlinje. En bundlinje hvor der per definition ikke er plads til konsolidering. Det er rent faktisk problemets kerne, og hvad den særlige markedsøkonomiske hybrid hedder,ved jeg ikke. Jeg ved bare, at det er dumt.

Venlig hilsen,

Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve