Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 42 - 2017

Politisk Nyt – uge 42 – 2017

Afslag på fristforlængelse

Så kom der afslag fra ministeren, på ansøgning om at forlænge fristen for at udbringe gyl-le.
Ja, egentligt ved vi det godt. Vi er omgivet af en lang række datobegrænsninger som hver for sig, i enten den ene eller anden sammenhæng, giver mening. Det er dog skuffende, at når de nedbørsmæssige forhold ikke giver mulighed for at leve op til de opsatte datoer, at vi så ikke gives dispensation, så vi rent faktisk kan få arbejdet gjort.

Nej, sådan er det tilsyneladende ikke. De miljømæssige hensyn vejer tungere end hårdtarbejdende landmænd, der den sidste måneds tid har haft som hobby, at skue op mod de regnfulde skyer og ind imellem bygerne, at forsøge at få tilendebragt høsten, at få sået vintersæden, og få gyllen bragt ud. Det er ikke blevet til meget, og fritrækning af fastkørte traktorer har været en væsentlig del af arbejdet.

Kære minister, det kan ikke lade sig gøre! Ikke på grund af vores manglende vilje, men på grund af vejet. Er det da så svært at forstå? Ja, åbenbart for embedsmænd i ministeriet, der er vant til at virkeligheden er noget der dannes i regnearksprogrammer, og nedbør er noget man styrer ved at trykke på F5 på tastaturet.

Så kom rapporten

Som en del af landbrugspakken blev det vedtaget, at en gruppe af internationale forskere skulle vurdere grundlaget for den danske miljøregulering overfor landbruget.
Den rapport er nu kommet. Efter der en periode har været usikkerhed omkring konklusionerne, står det nu helt klart: Den miljøadministration der har været praktiseret i forbindelse med implementering af EU- vandrammedirektiv, har været faglig kritisabel. Der er virkelig grund til, at vi hæver hænderne over hovedet, og råber Yes! Det sagde vi nok. Det var ikke bare bevidstløse partsindlæg fra landbruget, når der blev fremført kritik.

Vandoplandene og recipienterne er så forskellige, at man ikke bare kan bruge generelle beregningsmodeller. Ja, der er væsentlig årstidsvariation, og nej, det er ikke muligt at skabe den årsagssammenhæng mellem næringsstof tilførsel, mængden af klorofyl og åle-græs i Odense Fjord.

Nu skal det hele så revurderes, og inden der kommer nye anvisninger på den del der hedder målrettet regulering, skal hele det faglige grundlag tages op til revision. Ja tak, siger vi så. Hvad så med det som er foregået? De mange omkostninger en fejlslagen miljøregulering overfor landbruget har forårsaget. De politikere der har lagt mangelfulde oplysninger til grund for politisk stillingtagen. Ja, hvem har egentligt ansvaret for, at vi er havnet i en umulig situation. Det kan vi godt bruge en masse energi på at udrede. Det som jeg syntes er vigtigt er, at alle gode kræfter nu samles om at skabe et fagligt grundlag for miljøregule-ringen overfor landbruget, så der bliver en ufravigelig sammenhæng mellem indsats, økonomi og miljøeffekt.

Midt i alt elendigheden, bestående af de mange behov for øget miljøindsats, ja, så kommer der en ryst fra manden med vaders på: ”Ringkøbing Fjord har det nu miljømæssigt fint”, og store områder af Limfjorden, som ellers har været konstateret død, er miljømæssigt kommet på fode igen.

Jo, der er så noget af indsatsen der har hjulpet. Når selveste Stig Markager føler sig kaldet til at kalde situationen for tilfredsstillende, ja, så må der være noget om snakken. Det jeg så bare ikke forstår, er at man vedbliver med at tale om et fremtidigt indsatskrav som om intet var hændt, og det, at der er et bedre udgangspunkt for den fremtidige regulering, bare ikke er noget der indgår i de regnearksprogrammer der anvendes.

Venlig hilsen

nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve