Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 41 - 2014

Politisk Nyt – uge 41 – 2014

Karen Hækkerup ny direktør for Landbrug & Fødevarer

Så fik vi en ny direktør for L&F som afløser for Søren Gade. Der er ingen tvivl om, at Søren til-førte L&F den politiske og faglige profil vi har brug for. Der er heller ingen tvivl om, at Søren Gade blev offer for egen succes. Det vil sige, at mange ressourcer blev brugt på eksterne forhold, og den rest der var tilbage til intern ledelse af en stor, kompliceret organisation, blev for lille.

Karen Hækkerup føjer sig på smukkeste vis til rækken af de nye spor der er lagt ud for landbruget: Fødevareklyngen i Danmark, som en del af det moderne samfund på godt og ondt. Den helt nye fortælling, med landbruget som en del af løsningen på samfundets udfordringer. Det kan Karen Hækkerup personificere. Hun kan placere landbruget, midt i det politiske billede på Christiansborg, og søge vores indflydelse der, hvor mulighederne befinder sig.

Det har været en udfordring, at det til tider har været lidt vanskeligt for os at skelne mellem, hvad der har været en del af partiet Venstres politiske projekt, og opgaven at varetage landbrugets erhvervsøkonomiske interesser. Det bliver nemmere nu.

Karen Hækkerup var den nok kortest fungerende fødevareminister. På 4 måneder formåede hun, at rette op på Mette Gjerskovs katastrofale indsats, og skabe en god dialog ind mod landbruget og dets centrale aktører.
Jeg bliver noget så glad, når jeg konstaterer, at landbruget nu er kommet så langt med sit stærkt forbedrede renomme i samfundet, at vi fra erhvervet kan gå ind i det inderste af socialdemokratiet, prikke en central minister på skulderen, og tilbyde et job som landbrugets topfigur, og vedkommende siger ja, tak.

Jeg kunne godt tænke mig, at være flue på væggen ved det første møde mellem den nye direktør for Landbrug & Fødevarer og den nuværende fødevareminister Dan Jørgensen. Mon ikke der vil blive lyttet en smule mere intenst til landbrugets budskaber, når det er en oplagt politisk overhund, der sidder overfor en minister fra den lette del af det politiske kavaleri.

Vi ønsker held og lykke til Karen Hækkerup med arbejdet for Dansk Landbrug.

På den aktuelle landbrugspolitiske dagsorden er stadig kvælstofproblematikken

Efter samråd i Fødevareudvalget, foranlediget af Erling Bonnesen, blev der spurgt til, hvad ministeren konkret vil gøre, for at forbedre konkurrence situationen i landbruget. At øge tildelingen af kvælstof blev ganske rigtigt rejst som et væsentligt element. Vi har behov for, at øge kvælstoftildelingen her og nu. Vi har ikke tid til at vente på, det alle ser hen mod, nemlig en mere målrettet miljø-regulering. Den netop overståede høst siger alt om den problematik. Vores jord er nu så udpint, at proteinindholdet i kornet ikke rækker til anvendelse til hver-ken brød eller øl. Det værste er, at den dårlige kornkvalitet skaber behov for øget import af soja.
Dan Jørgensens begavede svar på spørgsmålet er, at landbruget selv er årsag til den dårlige kornkvalitet. Høje udbytter, og hurtigt voksende afgrøder, giver lavere proteinindhold.
Hvem pokker har nu født det argument. Jeg har et behov for at få på det rene. Er det en politisk målsætning at begrænse landbrugsproduktionen, eller er det en politisk målsætning at forbedre miljøtilstanden?
Jeg ved godt hr minister, at vi formodentligt kan forbedre både protein kvalitet og protein indhold, ved at så vårhvede i stedet for vinterhvede. Det har så bare den ulempe, at udbytterne halveres.
Den miljøpolitiske målsætning må være en optimal udnyttelse af produktionspotentialet, under hensyn til miljøet.

Statsministerens åbningstale i Folketinget

Åbningstalen skal give Folketinget et overblik over landets udfordringer, blev som ventet, startskuddet til en valgkamp der kan blive meget lang.
• Hårdere sanktioner til de formastelige landmænd der pløjer § 3 områder op.
• Forbud mod at gøde og sprøjte § 3 enge og overdrev.
• Krav om mere natur.

Der er nok ingen tvivl om, at regeringens inderste ønske om vækst og arbejdspladser i den kommende periode vil blive afløst af mere vanlige socialdemokra-tiske dogmer. Synspunkter der rammer deres kernevælgere bedre, end den dagsorden Bjarne Corydon og Henrik Sass Larsen dygtigt har bidraget til at sætte. Vi må håbe, at valgkampen bliver kort, og at vi hurtigt bliver i stand til at sætte fokus på de reelle udfordringer.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve