Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 40 - 2014

Politisk Nyt – uge 40 – 2014

Landbrug & Fødevarer har indgivet en ny stævning mod Fødevareministeriet

Stævningen omhandler gennemførelse af randzonerne. Det såkaldte juridiske spor fortsætter, og der er sendt en stævning mod fødevareministeriet. Hovedkritikpunktet i stævningen er:

– Vel er randzonearealet skåret ned til 25.000 ha, men det er stadig samme krite-rier, der ligger til grund for placeringen. Det er nu de strækninger, der i forvejen var belagt med krav om 2m bræmmer, som pålægges krav om dyrkningsfrie randzoner.

– For at få regnestykket til at gå op, er randzonen begrænset til 9 m. Jeg ved ikke hvad det er for en regnemaskine man bruger i fødevareministeriet. Ingen har vist mig en udregning, hvor de nye forudsætninger summer op mod et resultat på 25.000 ha dyrkningsfrie randzoner.

– De nye tilretninger i randzoneloven er udelukkende lavet for at sikre en ordning, der tilnærmelsesvis er til at administrere. Det er ikke, og det bliver aldrig en mil-jømæssig vurdering, der ligger til grund for de dyrkningsfrie randzoner.

– Den miljømæssige argumentation for dyrkningsfrie randzoner findes kun, hvis de anlægges målrettet i de miljøfølsomme områder. Fødevareministeriet får et vanskeligt liv, hvis ministeren fastholder randzoner som en generel regulering.

På vegne af Centrovice er jeg glad fordi beslutningen om det juridiske spor, og det at vi som organisation Landbrug og Fødevarer skulle anlægge retssag mod den danske stat, blev truffet på vores foranledning.
Beslutningen bliver mere og mere rigtig. Når fagligheden i miljødebatten fortsat fylder så lidt, så må juraen tale på et tidspunkt, for at finde ud af hvad der er op og ned.

Debatten om målrettet miljøregulering rykker tættere på. Et hårdt pres på det politiske system, om at vi bør kunne gøde mere, skaber behov for det, som alle mener, er den langsigtede løsning, nemlig målrettet regulering.
For at lave noget målrettet er det godt at vide, hvor man kommer fra og hvor man skal hen.

Den forudsætning dannes ved kendskab til tre ting:

– Omfang af miljøbelastning gennem udvaskning af næringsstoffer.
– Følsomhed i recipienten.
– Jordens beskaffenhed, og kendskab til kvælstoffets vej fra rodzone og til vand-miljø.

For nuværende kender vi ikke ret meget til nogen af delene.

Det er vigtigt vi får en fælles forståelse

Hvis den samlede pose med kvælstof ikke bliver af ubegrænset størrelse, så er der, hvis der skal opnås balance, nogen der skal gøde mindre, hvis andre skal gøde mere.
Nu var vi på Fyn meget betænkelige ved den vurdering, der har været af følsom og robuste arealer. Den drænede lerjord, som udgør en meget stor del af fynsk landbrugs-jord, var per definition følsom.
Så blev forudsætningen ændret til, at der nu ikke længere var noget der hedder følsom og robust jord. Nu har Landbrug & Fødevarer lanceret, at vi udelukkende taler om føl-somme recipienter.

Pyh ha! – Så kunne vi på Fyn tørre sveden af panden, lige indtil i onsdags.

Leif Knudsen, chefkonsulent på Videncentret for Landbrug kunne offentliggøre en oversigt der viser, hvor indsatskravet bør være i forhold til miljøfølsomme vandmiljøer. Ud over Limfjorden er det Odense Fjord, det Sydfynske Øhav og Lillebælt, hvor ind-satskravet er størst.

Nu er det, at vi der har været i organisationsarbejdet i fynsk landbrug, bliver en smule erfaringsramte. Den konklusion kunne lyde, som noget der var talt ud af en jysk land-boforeningsformands mund. I kan nok forstå, at vi må løse det miljøproblem, og det virker oplagt, at det er på Fyn det skal foregå.

Der i den kontekst kun to løsninger:

– Enten sender de jyske landmænd noget i retningen af 1.500 kr. per ha til Fyn.
– Eller vil landbruget samlet set prioritere investeringer i miljøtiltag på Fyn.

Pilen peger entydigt på fynske landmænd, og det er vigtigt, at vi tager teten i den efter-følgende debat om vilkår for målrettet miljøregulering.

Til sidst – Husk, der holdes medlemsmøde onsdag den 8. oktober, kl. 13.00 – 16.00. Yderligere info og tilmelding finder du på på hjemmesiden her

God weekend
nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve