Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 4 - 2014

Politisk Nyt – uge 4 – 2014

Politikere og erhvervslivet debatterede aktuelle temaer på Centrovice

Mandag havde Erhvervssamarbejde Fyn, det vil sige alle de fynske erhvervsorganisationer, inviteret de fynsk valgte folketingspolitikere til møde på Centrovice i Vissenbjerg. Fem folketingspolitikere deltog i mødet, og tre partier var repræsenteret. Umiddelbart ikke mange når et samlet fynsk erhvervsliv inviterer til møde, for at give den fynske vinkel på aktuelle, politiske emner. Vi havde en rigtig god debat omkring så forskellige emner som:
Infrastruktur og herunder bredbånd i yderområderne. Differentieret moms og momsafløftning på hotel- og restaurationsydelser. Konkurrenceevne, arbejdspladser, finansiering og fremtidens erhvervsuddannelser på Fyn.
Det er en god fornemmelse, at et samlet fynsk erhvervsliv formår at konfrontere den politiske verden, med det vi på Fyn anser for at være de centrale udfordringer.
Vi er mange, der er frustrerede over vores manglende evne til en overordnet prioritering af vores ønsker omkring trafikinvesteringer. Letbanen i Odense, og det tredje spor på den vestfynske motorvej har haft 1. prioritet, og været det alle har bakket op om. Nu forlyder det så, at vestfynske kommuner ønsker en ny Lillebæltsbro, og de sydlige kommuner ønsker en bro til Als. Jeg tror, vi på dette område må lære noget af den jyske motorvejsmafia. Det er ikke alt sammen lige fornuftige investeringer, med de er enige om, hvad der skal foregå. Det betyder tilsyneladende mest.

TV har igen sat dyrevelfærden på dagsordenen

I den bedste sendetid torsdag aften, konfronteres vi igen med påståede dyrevelfærdsproblemer, specielt i svineproduktionen. En historie kan fortælles på mange måder, og helt ærligt, jeg blev heller ikke i godt humør over de billeder jeg så.
Heldigvis ved vi landmænd, at det ikke er det billede der dukker op, når vi træder ind i stalden fredag morgen. Jo, det er også det billede, men kun som en lille del af et samlet indtryk, der ligger langt fra de konklusioner vi så på TV.
At vores industrialiserede svineproduktion fungerer på et vilkår, der fra nogens synspunkt er problematisk, er et faktum vi må leve med. Vel er det vigtigt, hvad udenforstående, der ikke har faglig indsigt, danner sig af meninger. Vi må forsøge at anerkende de problemer det skaber, når medierne gør udfordringerne om dyrevelfærden holdningsprægede og følelsesladede.
Det som er mere vigtigt er, at vi landmænd, der arbejder med dyrene til daglig, med os selv ved, at de produktionsvilkår vi byder vores husdyr er tilfredsstillende.
At vi halekuperer, ja, det er den bedste løsning vi har på nuværende, for at løse det velfærdsproblem som halebid er. Det er ikke ensbetydende med, at vi ikke betragter halebid som et problem. Det syntes vi faktisk det er.
Vi kastrerer grise, for at imødegå det problem der består i, at 1 promille af hangrisene udskiller lugtstof. Ja, det har gennem mange år været et indsatsområde, og en udfordring som på et tidspunkt finder en løsning. Til det sker, må vi, af hensyn til forbrugerne, kastrere grise, og debatten vi skal have går på, om det skal ske med eller uden smertelindring.
Det er vigtigt at vi, i vores dialog med samfundet omkring os, ikke pakker de udfordringerne vi har i forhold til dyrevelfærd, ind i en debat om tab af konkurrenceevne. Det er ikke en undskyldning for dårlig dyrevelfærd, at det ellers vil være en dårlig forretning.
Vi skal forholde os til det, der er den reelle problematik. Og nej, vi syntes ikke det er fantastisk at klippe haler og kastrere grise. Det er områder vi faktisk gerne vil forbedre os på.
Realiteten er, at denne debat også i fremtiden gør, at man skal forholde sig til en lang række dilemmaer. Hvad er forsvarligt? Hvilke ressourcer skal der ofres i en given situation? Det dilemma er det samme, hvad enten vi taler svineproduktion, pasning af de ældre på plejehjemmene eller børnene i daginstitutionerne.
Ikke uventet, har fødevareminister Dan Jørgensen plantet sig solidt midt i denne debat. Jeg tror faktisk ikke, at det i den nuværende situation er så dårligt, at det netop er Dan Jørgensen, en af erhvervets hårdeste kritikere, der har fået opgaven: På den ene side at anbringe fødevareindustrien på regeringens vækstdagsorden og på den anden side skal stå på mål for, at tilrette og udvikle vores produktionssystemer, så vi fortsat er verdens bedste, målt på det der i fremtiden bliver kvalitetsparametre, nemlig veterinær standard, sporbarhed, fødevaresikkerhed og dyrevelfærd. Jeg er fortrøstningsfuld, da det netop er det, vi kan gøre bedre end alle andre.

God weekend

Niels Rasmussen, formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve