Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 39 - 2016

Politisk Nyt – uge 39 – 2016

Der er lidt tilfældigt hvilke af de mange nyheder er i den daglige nyhedsstrøm, der bliver gjort et nummer ud af. Jeg har personligt to nyheder, som jeg syntes, der fik for lidt opmærksomhed i denne uge.

Deutsche Bank er i krise

Deutsche Bank er i massive, økonomiske vanskeligheder. Ret beset, er den bank symbolet på alt hvad der hedder økonomisk stabilitet i Europa. En meget stor del af den finansielle sektor er formodentligt bundet op på netop den bank. Egentligt er Deutsche Bank for den europæiske finanssektor, hvad Lehman Brothers var for den amerikanske. Hvordan har den globale økonomi det egentligt? Rigtigt mange politikere forsøger at holde sig selv oppe i håret. Hvor langt er vi kommet på den anden side af finanskrisen, og hvad er det, den europæiske økonomi styrer imod? Vækstrater der ligger omkring nul, råvarepriser på et historisk lavt niveau? der er mange, gode grunde til at ofre den historie en del opmærksomhed.

Tænketanken der skal forene natur og landbrug

Den anden nyhed, som vi fra landbruget bør ofre opmærksomhed, er en uafhængig fødevare politisk tænketank. Frej hedder den, og den består af en flok entusiastiske mænd og kvinder, som ikke hører til i de bestående cirkler. Som bagland, har de etableret sig med en gruppe kompetente personer, som hver på sin plads er centralt placeret i vores organisation.

Grunden til at netop denne tænketank bør ofres opmærksomhed er, i en erkendelse af, at der skal skabes et nyt forretningsgrundlag omkring landbruget. Vi kan ikke forvente, at de nuværende aktører, på enten den ene eller den anden side af erhvervet, formår at hæve sig op over det grødfad, man nu engang er havnet i. Om det er naturfrederne, den finansielle sektor, rådgivningen eller vores afsætningsvirksomheder, ja, så er øvelsen at retfærdiggøre sig selv, og så konstatere, at det er de andre, der bør løse problemerne. En helt igennem sort hvid debat, hvor det i alle kredse tilsyneladende er blevet vigtigere at slå, frem for at forstå.

Hvorfor syntes dyrevelfærdsorganisationer, det giver mere dyrevelfærd at droppe produktionen af æg fra burhøns, når al faglighed siger det modsatte? Hvorfor mener naturfredningsforeningerne, at vi, gennem massiv belastning af vores drikkevand med pesticider, er på vej mod en økologisk katastrofe, når det modsatte er tilfældet? Hvorfor siger vi fra landbruget, ikke tingene, som de er? Gældsbelastningen af landbruget er den primære årsag til, at erhvervet er kørt fast, og at det primært er vores egen skyld.

Hvorfor bliver vores afsætningsvirksomheder ved med at sige, at det er de politiske rammevilkår, der er årsag til landbrugets manglende konkurrenceevne, når alle ved, at det er de selv samme virksomheder, der totalt har skudt forbi på opgaven, at placere primærdelens omkostninger ude i køledisken, samt at leve op til fremtidens behov for et mangfoldigt udbud af fødevarer?

Ja, det er så logisk fordi, alle organisationer har behov for at tilfredsstille deres medlemmer, og i det lys er veletablerede fjendebilleder en forudsætning.

Som Frej udtrykker det. Lad os putte jord i de gamle skyttegrave, og lad os forpligte hinanden på at finde frem til en forretningsmodel for dansk landbrug, hvor alle de dygtige aktører bidrager til, og forpligter sig på det, som bør være den fælles opgave, at skabe en konstruktiv fødevaredebat, der kan fremme politisk innovative løsninger.

Der er nedsat tænketanke før denne. De har det med at udvikle sig til at være en flok bedrevidende mennesker, der ikke syntes at lade sig forstyrre af den virkelighed, der er omkring dem.

Jeg ønsker Frej god vind, og håber de formår det, som ingen andre har formået hidtil, nemlig at forpligte alle de mange interessenter omkring landbruget, på udvikling af en ny forretningsmodel og et nyt forretningsgrundlag omkring landbruget. Et forretningsgrundlag der udvikler dansk landbrug, i en balance mellem markedet, natur- og miljøinteresser og landmandens produktionsøko-nomi, og så efterfølgende stå ved den, i dialog med deres respektive medlemmer.

God weekend,
nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve