Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 39, 2015

Politisk Nyt – uge 39, 2015

De gode nyheder står nærmest i kø for at komme ud fra miljø- og fødevareministerens kontor, og ministeren er i gang med at leve op til forventningerne til hende. Det er godt.

Nærmere en realisering af 16-punktsplanen

Der bør ikke herske tvivl om, at den faglige og redelige argumentation der har været grundlaget for det politiske pres, som Landbrug og Fødevarer har lagt på det politiske system, har vist sig at være det der bærer gevinsterne hjem. Vi har været tæt på tilblivelsen af 16-punktsplanen, som er den der er grundlaget, for den politik der nu ligges for dagen af ministeren:
– Randzoneloven ophæves.
– En lang række regler omkring udbringning af husdyrgødning fritages for krydsoverensstemmelse.
– Hendes intention om samlet at gøre op med 1/3 af de love, regler og begrænsninger der omgiver erhvervet og sidst men ikke mindst, lovforslag om ændring af gødskningsloven, som netop er sendt i høring, der lægger op til et opgør med de snævre danske gødningsnormer.
Der blæser mildere, politiske vinde på landbruget for tiden, og det er noget vi bør blive i godt humør over.
Ved siden af disse konstateringer er det glædeligt at landbruget, og i dette tilfælde svineproducenterne, formår at levere tilbage på de forventninger omgivelserne har til os. Et fald i antibiotikaforbruget vidner om et landbrug, der tager den offentlige debat til sig, og vi bestræber os på at levere på den dagsorden, der hedder ønsket om et lavere forbrug af antibiotika.

Samlet set er det utroligt vigtigt, at der fremkommer signaler fra regeringen om, at man også i fremtiden ønsker et fødevareerhverv i Danmark, af et omfang som vi kender det i dag.
Jeg er ikke i tvivl om, at de nuværende politiske initiativer er starten på en politisk proces, der har til hensigt at genskabe konkurrenceevnen i dansk landbrug. Til gavn for samfundsøkonomien, den enkelte forbruger, og til gavn for den enkelte landmandsfamilie.

Hvordan forklares et nej tak, til støttekroner

Så er der så at vi skal ud og forklare, hvorfor den gode vilje der er blandt forbrugere over for danske mælkeproducenter, ikke kan udmøntes. Det vil sige, at en merpris på 1 kr. pr. liter mælk ikke kan kanaliseres ud på kassekreditten hos den enkelte mælkeproducent.
Det er, uanset den rimeligheds betragtning gamle andelsmænd og kvinder sidder inde med, en ufatteligt dårlig historie, der for udenforstående giver anledning til mange flere spørgsmål end svar. At et langt foredrag om andelsprincipper, og beregningsmodel for aconto betaling, tilfredsstiller en snæver kreds af branchekendere, ja, det ændrer ikke på den opfattelse, som det omgivne samfund får af erhvervet. At vi prioriterer solidaritet over indtjening, og det vores fællesskab kan sikre er, at vi er fælles om at gå neden om og hjem.

Hvem i alverden sælger egentligt mælk i denne verden, og hvem sætter prisen, og hvordan kan et system, der sælger mælk til 2 kr. pr. liter, når det koster 2,50 kr. at producere, være en succes?
Hvordan kan vi have et system for afsætning, hvor der ikke er nogen sammenhæng mellem landmandens produktionsomkostninger, og markedsprisen i køledisken? Hvor prisen på vores råvarer sættes af produktionsprisen, og ikke af prisen på varen i køledisken.

Et system hvor stigende priser i køledisken nødvendigvis vil ende i lommen på detailhandlen, fordi det ganske enkelt ikke er nogen sammenhæng mellem pris i køledisken, og afregningsprisen til den enkelte landmand.

Jeg kender godt forklaringerne, men i stedet for den selvretfærdige og fornærmede holdning de ansvarlige ligger for dagen, kunne det være, det var de forklaringer, der skulle gives til den måbende omverden, der på nuværende efterlades med et indtryk af et erhverv, der må være gået fra forstanden. Vi må afvise et marked der vil give en merpris, fordi vi har et system der er så godt, at det kan forhindre, at pengene kommer ud til landmanden. Jeg ved ikke om det er til at grine eller græde over.

Venlig hilsen og god weekend

nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve