Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk nyt - uge 38 - 2017

Politisk nyt – uge 38 – 2017

3. spor på motorvejen og nedsættelse af broafgiften

Så lykkedes det! Det politiske forlig omkring bilafgifterne bredte sig og kom også til at omfatte forlig om to emner, som betyder meget for os på Fyn. Broafgifterne og det tredje spor.

Ud over at det nu bliver billigere at købe en stor, god bil, hvad i sig selv synes som en god ting. Ja så blev broafgifterne (efter fuld indfasning) sat ned med 25 %. Det vil i fremtiden ikke koste 240 kr. at komme over broen men 180 kr. Afgiften på transport til og fra Fyn er dermed sat ned, og det bør glæde os. Dertil kommer en permanent løsning på det tredje spor på den Fynske motorvej. Godt nok kun fra Nørre Åby til Odense V, men det, at en permanent løsning er prioriteret i stedet for den nødsporsløsning, der var lagt op til, er på alle måder godt. Godt lobbyarbejde af virksomheder og organisationer er det, som flytter på den slags beslutninger. Og nu behøver vi Fynboer ikke gå rundt med et kompleks overfor den jyske motorvejsmafia. Vi kan også.

Vand og vandråd debatteret på landsformandsmødet

Der har i den forløbne uge været afholdt landsformandsmøde, hvor vi landboforeningsformænd og næstformænd fra hele landet samles, og formandskabet i Landbrug & Fødevarer sætter emner til debat. Et godt forum at få prøvet argumenterne af i den politiske debat, og måske få dem rettet lidt til. Vand, miljøregulering, og arbejdet i vandrådene fylder fortsat meget.

Nyt ejendomsvurderingssystem med flere ændringer

Orientering om det nye ejendomsvurderingssystem, var et andet vigtigt punkt. Værdiansættelses-cirkulæret, der regulerer handel mellem interesseforbundne parter, og hvor man blandt andet finder reglen om plus/minus 15 % af den offentlige vurdering som værdiansættelse ved generationsskifte handler, ja det bliver genstand for en politisk drøftelse. Foreløbig er der tegn på en forbedring, da der i forslaget lægges op til plus/minus 20 % af den offentlige vurdering fremover.

Det store spørgsmål er nu, hvad der skal danne den værdi, der skal ligge til grund for ejendomsvurderingen, og dermed beregning af ejendomsskat. Som det er nu, er det en 1986 vurdering, som årligt indekseres med et nettoprisindeks, plus en slat. Det foreslås ændret, så det fremover skal være statistik over priser i gennemførte handler, der skal bestemme prisudviklingen.

Hvad det vil afstedkomme af ændring, synes jeg, er vanskeligt at forudse. Der lægges op til, at der ikke længere skal foretages en fysisk vurdering, men at man beslutter et udgangspunkt og indekserer i forhold til det. Det, man vil beskatte, er ikke nødvendigvis den konkrete værdi men stigningen, og det kan der vel være en del fornuft i.
Både den fremtidige ejendomsskat samt vilkår for fremtidige generationsskifter afhænger af disse områder og er derfor helt grundlæggende vigtige for landbruget.
Snak om fund af pesticidrester i drikkevand på TV2 Fyn

Debat i TV2 Fyn studiet om fund af pesticidrester i drikkevand

Så fik vores pesticider igen en tur i TV2 Fyns nyhedsmølle. Årsagen var, at formanden for vandværket i Ebberup ikke ville teste drikkevandet for sprøjtemidlet Cloridazon. Da Ebberup er et gammelt sukkerroeområde, var han næsten sikker på, at man ville finde en restkoncentration af midlet i vandet, med den konsekvens at man måtte lukke vandværket. Så skulle man tørste i Ebberup. Det, formanden valgte, var, at det trods alt var bedre at leve i uvidenhed. Det var naturligvis den dummeste løsning at vælge. Det efterlod alle med maksimal utryghed og usikkerhed, og det er naturligvis ikke til at leve med. Efter massivt pres fra blandt andet vandværkernes brancheorganisation, har man nu alligevel besluttet at teste vandet i Ebberup.

Jeg var i TV2 Fyn studiet, for at give landbrugets vurdering af sagen, sammen med formanden for vandværkernes brancheorganisation. Han viste sig at være et ganske fornuftigt menneske, der for rullende kamera udtalte, at de meget lave grænseværdier, vi har i Danmark, er langt ude over sund fornuft, og at sagen på den baggrund var ved at køre af sporet. Han nævnte selv, at Tyskland har grænseværdier, der er 30 gange højere end Danmark.

Der er ikke mange pluspoint for landbruget i debatter om pesticider. Jeg gav udtryk for på erhvervets vegne, at jeg også var ked af, når man fandt restkoncentrationer af vores sprøjtemidler i grundvandet, og at arbejdet med at fastholde en høj kvalitet af vores grundvand var en opgave, vi alle tog på os. Danmark er det land i verden, hvor den højeste andel af arealet er dyrket landbrugsjord samtidig med, at vi er et af de eneste lande i verden, der pumper u-renset grundvand op til drikkeformål. Det siger noget om, hvor dygtige danske landmænd er til det her.

Skal vi omlægge hele landbruget til økologi for at undgå risikoen ved pesticider

Burde vi ikke bare omlægge dansk landbrug til økologi, så var man vel ude over problemet, spurgte studieværten. Og jo, det kan man måske godt, men det skal ikke være af den her årsag. Vi har et statsligt godkendelsessystem, der sikrer, at vi landmænd ikke anvender pesticider, som medfører risiko for udvaskning til grundvandet. Og med en giftighed, der er så lav, at brugen ingen sundhedsmæssig betydning har.

Det sagde man måske også i 1990, da cloridazon var tilladt. Og ja, der er nok en usikkerhed i forhold til, at man om 20 år finder ud af, at der måske var en virkning, man havde overset. Sådan vil det vel være med de tusindvis af miljøfremmede stoffer, vi omgiver os med. Man finder måske ud af, at ikke alt var så uskadeligt, som man troede.
Medmindre vi beslutter, at vi kun vil køre på cykel og æde græs, er det nok er lille usikkerhed, vi må leve med, hvis vi ikke ønsker at sætte al udvikling i stå.

God weekend

nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen, formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve