Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 38 - 2016

Politisk Nyt – uge 38 – 2016

Ministerbesøg og debat om vandområdeplaner

Mandag aften havde vi besøg af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Med indlægsholdere som ministeren, vores formand Martin Merrild og Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, var mødet primært møntet på, at landbrugspakken, og konsekvenserne af den målrettede miljøregulering, blev sat til debat, i en direkte dialog med vores medlemmer.

Miljø- og fødevareministeren kommer og gør en god figur. Han er klog og begavet, og formår på sin måde at gøre regeringens politik på landbrugsområdet til et tilbud til os. Tag nu bolden op, så de røde ikke får ret i, at frivillighed ikke duer overfor landbruget.

Derudover var en af de overordnede konklusioner, at vi i landbruget skal holde op med at bruge kræfter på at bekrige hinanden, og i stedet bruge energien og kræfterne på at skabe politisk velvilje omkring erhvervet. Jeg ved ikke, om bemærkningen var henvendt til et lokalt tærskehold fra det sønderjyske. Agerskovgruppen og Bæredygtigt Landbrug havde valgt at deltage i vores møde, og som altid er det jo en berigelse, at have besøg fra det sønderjyske.Jeg syntes så til gengæld, at man bør have respekt for den regionale afvikling af rækken af stormøder som Landbrug & Fødevarer har valgt. Det betyder, at lokale landmænd benytter lejligheden til at debattere aktuelle problemstillinger, i det fællesskab som vi er medlemmer af, og jeg vil da håbe, at de fremmødte fra det sønderjyske bliver tilbudt – og takker ja, til at deltage i et lignende fællesskab, der hvor de er hjemmehørende. Jeg ved positivt, at der også er meget velfungerende landboforeninger i det sønderjyske.

Vi har på Fyn gode traditioner for åben debat i en god tone, der tager sigte mod at gøre hinanden klogere. Jeg vil håbe, at vi måske kan få lejlighed til det en anden gang.

At de meget nære, miljøpolitiske, udfordringer fylder meget i hovedet på os fynboer, det er klart, og det skal naturligvis have den fornødne tid. Men at bruge en stor del, af en ellers god aften, på at slå hinanden i hovedet med gamle politiske emner, er lidt ærgerligt. At Martin Merrild bliver en smule irriteret over det, og også giver udtryk for det, er fint.

Det Martin er god til, er at få det store perspektiv på tingene. Vi er i landbruget omgivet af flere udfordringer end jeg længe har set:

– Englands udtræden af EU.
– Bliver der indgået en frihandelsaftale over Stillehavet? noget der kommer til at betyde rigtigt meget for dansk landbrug.
– Den økonomiske nedsmeltning der foregår i erhvervet i øjeblikket, og det behov der er, for at tænke en ny forretningsmodel, ja, det kunne også være godt at bruge tid på.
Håber vi også i fremtiden kan afvikle møder på Fyn med en fynsk dagsorden.

Med venlig hilsen
nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen,
Formand Centrovice

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve