Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 38, 2015

Politisk Nyt – uge 38, 2015

Nyt Miljø- og fødevareudvalg lader sig inspirere af Centrovice

Sidste uge bød på besøg af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Det er der god grund til at være rigtig stolte af. Det er et godt bevis på, at Centrovice formår at placere sig synligt i den erhvervspolitiske debat. Udvalgssekretæren henvendte sig til Centrovice, fordi udvalget gerne ville ud og få indblik i, hvordan vi i rådgivningen håndterer diverse regelsæt, og hvordan vi i Centrovice hjælper vores medlemmer, gennem det politikerne ofte laver til en udfordring.

Vores direktør Louise Helmer benyttede lejligheden til at præsentere vores faglige afdelinger. Det er min fornemmelse, at de fik et ret klart indtryk af, at der ikke er den store forskel på det, vi politikere oplever som problemer, og så det som vores konsulenter præsenterer. Det giver troværdighed, i det arbejde vi udfører.

Krisehjælp til dansk landbrug for egne penge

Ca. 83 mio. kr. det var så det, der blev ud af EU´s hjælpepakke til det økonomisk trængte landbrug i Danmark. Hvis vi bare regner med, at de skal fordeles mellem ca. 12.000 fultidslandmænd, giver det 6.917 kr. til hver.
Pressen var hurtig til at indhente en reaktion: ”Er I tilfredse med det resultat”? Nu hører det vel med til god opdragelse at være taknemlige overfor folk, der giver én noget, og det er vi naturligvis.

Nu er det rent faktisk vores egne penge vi får, da udbetalingen kommer fra en pulje, der danner økonomisk beredskab, til at modstå netop sådanne situationer. Det bør i den sammenhæng nævnes, at danske mælkeproducenter står til at skulle betale 195 mio. kr. i superafgift for de overskridelser, der vedrører det sidste kvote år. Der ud over kan man nemt danne sig et overblik over den likviditet, der mangler i landbruget. 50 øre per kg. mælk, 1 kr. på svinenoteringen og 100 kr. per smågris. Det er tæt ved, at der summeres henved 7 mia. kr. i manglende likviditet for at løbe 2015 budgetterne hjem.

Forslag om reduktion i klimamålsætningen

Klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt skal, i et samråd i Folketinget, redegøre for regeringens politik på klimaområdet. På en måde har den nuværende regering arvet en klimamålsætning fra den tidligere regering. Danmark skal reducere CO2 udledningen med 40 % inden år 2020. Den nuværende regering har fremsat forslag om at skære i målsætningen, så man i stedet opnår en reduktion på 37 % inden år 2020.

Hvad de fremsatte målsætninger egentligt kommer ud af, er der nok ingen på denne jord der kan forklare. Om en reduktion på 40 % i stedet for 37 % i Danmark er det, som vil forhindre afsmeltning af indlandsisen på Grønland til skade for isbjørne, ja, det er nok tvivlsomt. Et sted, hvor det utvivlsom vil blive mærkbart, er på de samlede miljøomkostninger hos konkurrenceudsatte erhverv, som blandt andet den danske fødevareindustri.

Øgede miljøomkostninger kan blive en trussel mod produktionen i Danmark

Jeg syntes, det er svært for landbruget at argumentere mod en ambitiøs klima-målsætning, hvis det er det politikerne vil, og de føler sig overbeviste om, at det er det som skal til, for at verden kan bestå fremover. For mig bliver det samme debat som om de øvrige miljøomkostninger. Der bliver en regning ud af det, der skal betales. Enten i køledisken her i landet eller på det globale fødevaremar-ked. Hvis ikke det er en mulighed, må det skattefinansieres.

En ikke eksisterende mulighed er, at finansiere yderligere miljøomkostninger over min, i forvejen ikke eksisterende indtjeningsmarginal. Det vil resultere i, at vi afvikler det, som i forvejen er verdens mest miljøeffektive landbrug, og flytte produktionen hen hvor miljøbelastningen er større.

Hvor langt er politikerne så nået i forhold til den samlede målsætning? Klimaområdet var et af de steder hvor landbruget, efter regeringsskiftet, havde forventninger om hurtige forbedringer. Det viser sig nok bare, at det bliver mere end svært. Det der er mest overraskende er, at det er Det Konservative Folke-parti, der politisk stiller sig i vejen. Jeg ved ikke, om der er flere konservative i vores medlemskreds. I så fald er det nu, I skal gøre jeres indflydelse gældende.

God weekend,

nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve