Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 38 - 2014

Politisk Nyt – uge 38 – 2014

Dansk nationaløkonomi har det bedre

Ugens bedste nyhed er, at vores nationaløkonomi har det meget bedre end vi ellers havde gået og troet. Næh tænke sig, at det kan forekomme. Hele 44 mia. kr. er brutto nationalproduktet forbedret.

Vi er faktisk alle sammen blevet 7.766 kr. rigere over en nat. Samtidigt er skattetrykket faldet fra 49,7, og til 47,9 pct. målt i forhold til BNP. Ja, jeg syntes nok jeg kunne mærke, der var sket noget over natten, og min søde kone var da heller ikke sen til at fremkomme med forslag til, hvad vi kunne bruge de ekstra penge til.

Hvad er så årsagen? Har man overset en gruppe virksomheder og deres eksportindtægter, eller er landets kornavl blevet værdisat for lavt? Her går vi uvidende bønder rundt, i en verden af faldende priser på alt hvad vi producerer, og kan godt gå og blive lidt negative over det. Kære kollegaer, det betyder ingenting! Problemer med Danmarks nationalregnskab løses i Danmarks statistik.

Hvad er der gået galt, og hvad er det, der tilsyneladende har medvirket til at tegne et alt for dystert billede af Danmarks nationaløkonomi? – Jo, ser I, Danmarks statistik har tilrettet opgørelsesmetoden: Udgifter til forskning og udvikling betragtes nu som investeringer og ikke længere som løbede udgifter. Desuden har man besluttet, at illegal handel som narko og prostitution skal medregnes med en værdi på 3 mia. kr.

Skattetrykket er faldet fra 49,7 til 47,9 %, fordi man hæver BNP og fastholder skatten. Jeg fristes til at læne mig op ad Storm P, som på sin humoristiske måde siger om statistik:

“Statistik er som en lygtepæl. Den er lidet oplysende, men god at læne sig op ad”.

Prognosepriser for 2014

Så kom prognoserne, der er udarbejdet i et samarbejde mellem L&F og Videncentret for Landbrug. Tallene dækker sidste kvartal af 2014, samt for 3 kvartaler af 2015: 2,65 kr. pr kg mælk og 10,62 kr. i gennemsnit for et kg svinekød.

Det bliver nok det bedste bud på de afregningspriser, der skal ligge til grund for 2015 budgetterne, og det ser ikke nemt ud. På positivsiden vil lave priser på indkøbt foder hjælpe på bytteforholdet. Det er bare sådan, at der aldrig er nogen landmænd der er blevet rige af en lav kornpris.

Høje foderpriser og høje afregningspriser giver et stort restbeløb, og det er det der skal holdes op, mod de regninger der ligger i skrivebordsskuffen.

Ud over at være nogle ekstremt dårlige forudsætninger at producerer under, er der noget principielt set helt galt: De store prisudsving vi landmænd oplever, sammenholdt med det økonomiske fundament vores bedrifter står på. En høj grad af fremmed finansiering og dermed lille egenkapital.

En lille indtjeningsmarginal og store prisudsving, er i andre virksomheder opskriften på økonomisk katastrofe. Det er det for så vidt også for et landbrug. Mange af os er bare etableret under det plan økonomisk system, som EU-landbrugspolitikken reelt var, med den markedsregulering der var i det. En lille, men statsgaranteret indtjeningsmarginal.

Så er vi etableret, med en solid økonomisk opbakning, i vores fælles afsætningsvirksomheder. At der også her har været en vis grad af konjunkturudligning før, skal man ikke være blind for.

Konsekvensen af at EU-markedsregulering er fjernet

Nu er EU-markedsregulering væk og prissætningen på vores råvarer, leveret til vores andelsvirksomheder, bestemmes af, hvilke priser de aktuelle markeder hjembringer. Det er alt sammen meget godt. Der er bare det problem, at vi ikke tilnærmelsesvis, med de indtjeningsmuligheder der er i erhvervet, og de politiske rammevilkår vi producerer under, har mulighed for at konsolidere os. En konsolidering, så vi kan blive i stand til, på de meget store bedrifter, at kapere disse prisudsving.

Det er en af erhvervets helt centrale udfordringer. En af de politikere der forholder sig konkret til den opgave, er Erling Bonnesen. Som vores utrættelige forkæmper på Christiansborg, har han igen stillet sig i spidsen, for at trække den erhvervspolitiske debat ind på dydens smalle vej.

Gennem forespørgselsdebatter, hvor han dels kalder fødevareminister Dan Jørgensen i samråd – det kommer der, ikke overraskende, ikke noget ud af – og efterfølgende kalder han erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen i samråd, og stiller ham de samme spørgsmål:

Hvad vil regeringen gøre for at forbedre rammevilkårene, for det landbrug som ikke mindst Sass Larsen offentligt ønsker at gøre til vækstlokomotiv i dansk økonomi?

Manglende sammenhæng mellem det man ønsker, og det man reelt gør, er slående. Derfor er det godt vi har Erling Bonnesen, som bliver godt bakket op af os, som er hans solide bagland.

Sammen stiller vi skarpt på udfordringerne:

  • Overimplementeringen af EU-lovgivning
  • Skattesystemet herunder virksomhedsskatteordningen
  • Kvælstof til vores sultne korn
  • Vilkår for den fremtidige miljøregulering

Vi ønsker ham lykke til med arbejdet.

God weekend

nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen, formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve