Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt- uge 37 - 2017

Politisk Nyt- uge 37 – 2017

Konflikten mellem økologisk og konventionelt fortsætter

Så er den gal igen! En ny 3-årig kampagne ”Ren Madglæde” fra Økologisk Landsforening bidrager nok engang til at skabe det, jeg synes, er et nytteløst modsætningsforhold mellem økologiske og konventionelle landmænd.

For lige at få det på plads synes jeg, at økologisk fødevareproduktion er genial. Det alene ud fra en betragtning om, at det for os alle må dreje sig om at skabe maksimal værditilvækst på den råvare, vi producerer. Det kan man gøre ved at tillægge det, man producerer, forskellige kvalitetsparametre, som rammer markedet og de forbrugertrends, der er i tiden. Det kan enten være den økologiske produktion, som siger noget om ressourceøkonomi og holdninger til de fødevarer, man putter i munden. Det kan være lokalt producerede produkter, som på hver sin måde får fortalt den lokale historie og bygger på forbrugerloyalitet gennem den lokale relation.

Forbrugernes valg af fødevarer beror enten på følelser, holdninger eller pris, og det må vi danske landmænd nok lære at leve med. Og spørgsmålet er, om det ikke er her, konflikten skabes.

Det økologiske landbrug påstår, at økologiske produkter, ud over de bløde parametre, har højere kvalitet målt på objektive kriterier, som dyrevelfærd, miljøbelastning og veterinærstandard, og at det røde Ø mærke er et kvalitetsmærke.

Vi konventionelle landmænd siger, at debatten om fødevarer skal være fakta baseret, og alle andre kvalitetsparametre gælder ikke i en debat om fødevarekvalitet. Begge synspunkter er formodentligt lige forkerte!

Lad os nu sammen løfte denne debat lidt højere. Økologisk Landsforenings kampagne ”Ren Madglæde” bidrager ikke just til at opkvalificere den debat og bringer det konventionelle landbrug præcis tilbage i den skyttegrav, de kom fra. Gensidig respekt for hinandens produktion vil samlet give en større markedsplads for landbrugets mangeartede produkter og skabe øget værditilvækst på vores råvarer. Det må være målet.

Resultatet for 2017 præget af optimisme

Så kom indkomstprognosen for 2017. Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på Seges, har nok en gang parret resultater for det 1. halvår med sidste halvdel af prisprognosen for 2017. Disse tal er bl.a. fremskrevet med vurderinger af markedsforhold fra brancherne, og det danner prognoseåret 2018. Det forventede resultat for 2017 ser iflg. prognosen ud at blive væsentligt bedre end sidste år. Man fristes til at sige, at det må vi håbe, da sidste år var en økonomisk katastrofe for de fleste landbrug. En forbedring af resultatet i forhold til sidste år på 1,2 mio. kr. til mælkeproducenterne og et plus på 1 mio. kr. til svineproducenterne. Tilsvarende tal for prognoseåret 2018 er et plus på 200.000 kr. til svineproducenterne, og et plus på 750.000 kr. til mælkeproducenterne. Landbrugets samlede nettoindtjening er på 5 mia. kr. og skal, i nationaløkonomisk sammenhæng, ses som et resultat omkring middel.

Skal vi så være glade og lykkelige over det resultat? Ja, det er vel, som man ser det. Rådet fra SEGES er, at man bør konsolidere sin økonomi gennem afdrag fremfor gennem investering ved kortvarig opgang i konjunkturerne. Det kunne lyde som et råd, der kom ud af håndbog for driftsøkonomi. Jeg er alvorligt bange for, at det forventede resultat for 2017 ikke skaber likviditetsmæssige forudsætninger for både afdrag på gæld og til at indhente 5 år med negative nettoinvesteringer. Jeg er ikke i tvivl om, at hvis vi skal bevare et produktivt dansk landbrug, skal vi have sat gang i investeringerne.

3. Søndag – Åbent Landbrug for 20. gang

Så er der Åbent Landbrug i weekenden, hvor landbruget åbner dørene for interesserede besøgende. På en måde sætter Åbent Landbrug debatten om fødevarekvalitet lidt i perspektiv.

På landsplan holder i alt 64 bedrifter åbent, heraf er de 3 fra Centrovice. Jesper Bang og Søren Hvelplund i Gelsted, begge med mælkeproduktion, og Per Brems Jensen, Odense N, der producerer smågrise, slår dørene op og byder velkommen. Vi takker alle de af vores kollegaer, som yder en fantastisk indsats i forbindelse med 3. Søndag, og siger tak til de af vores medlemmer, der yder en frivillig indsats som hjælpere. Tak for det.

Det er utroligt troværdigt, når landmanden og hans familie tager imod på gårdspladsen og siger velkommen til. Vi er stolte af at vise det frem, som vi arbejder med. At skabe en relation til forbrugerne derude, er mere vigtigt end nogensinde.

God weekend
nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve