Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 37 - 2016

Politisk Nyt – uge 37 – 2016

Sommeren går på hæld

Sommeren er vendt tilbage for en kort bemærkning, og varmegraderne appellerer mere til, at kaste sig i bølgerne, end til at så hvede. Personligt holder jeg mest af, at vejret er i harmoni med årstiden. Efteråret skaber ro, og vender tingene lidt indad. Sommeren har taget munden for fuld, og ender med at efterlade naturen, haven og omgivelserne en smule slidt, og rent faktisk kan det være lige meget. Mon ikke vejret falder i hak i den kommende uge.

I den kommende uge får vi besøg af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, og sammen med ham et sandt persongalleri, der vil være i stand til, at give svar på de udfordringer landbruget står overfor, det være sig økonomi- såvel som miljøspørgsmål.

Yderligere information om mødet finder du på Centrovice hjemmeside www.centrovice.dk hvor du også kan tilmelde dig.

Jeg er sikker på, at deltagerne, når de kommer igennem aftenen på mandag, vil have en følelse af, at de ikke har levet forgæves.

Vi fynske landmænd har en række, ret præcise, spørgsmål til indlægsholderne.

Landbrugspakken er vedtaget

og en del af den, nemlig øget kvælstofkvote, er sat i værk. Hvad var den politiske om-kostning for erhvervet, i forhold til den økonomiske gevinst for erhvervet, i forbindelse med vedtagelse af landbrugspakken?
Hver gang man på landsplan debatterer landbrugets miljøspørgsmål, og vedtager nye, politiske initiativer, ja, så vender Erling Bonnesen, og andre politikere fra Christiansborg, hjem til Fyn med en større del af den fælles miljøregning. Det blå kort er ganske givet væk, men konsekvensen er, at vi igen har fået et grønt kort, der efterlader det fynske område med en større andel af det samlede reduktionskrav.

Oplandet til Susåen på Sjælland har fået et mindre reduktionskrav, og oplandet til Odense Fjord har fået øget sit reduktionskrav. Hvad er det for en faglighed der ligger bag den beslutning? Det formoder jeg, at Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, vil kunne svare på. At vi ikke ender i samme situation som sidst, vi havde de to inviteret hver for sig, og hvor Eva Kjær måtte kapitulere over for fagligheden, med henvisning til embedsværket, og embedsværket tilsvarende måtte kapitulere over for politikken, med en udtalelse om, at embedsværk ikke skaber politik, de administrerer den bare.

Hvor står den pengekasse der skal kompensere den enkelte landmand for ulemper ved at indgå i vådområdeprojekter? Kan vi, som forening, overhovedet gå ind og anbefale vores medlemmer at indgå i projekterne, når og hvis de fornødne garantier ikke er til stede.
Og er det nu, vi fra fynsk landbrug, en gang for alle har mulighed for at lukke debatten, om landbrugets miljøbelastning af Odense Fjord. Nu har politikerne opsat præmissen, og hvis fynsk landbrug leverer i forhold til den, så er det politikernes ansvar, hvis ikke det farmøse ålegræs i Odense Fjord, giver sig til at gro på 6 m vand.

Debat om fremtiden for erhvervet

Det ansvar vil jeg forsøge, at få Esben Lunde Larsen til at påtage sig på mandag, og hvis vi ved samme lejlighed kan få Erling Bonnesen – og andre lokalvalgte folketingspo-litikere – til at nikke til det vilkår, ja, så mener jeg, vi er på sikker grund, når vi opfordrer til, at vi fynske landmænd i fælleskab løser miljøopgaven.

Så vil jeg forvente at vores formand, Martin Merrild, giver sin version, af den økonomi-ske udfordring erhvervet står overfor. Det som ligner en økonomisk nedsmeltning af erhvervet, hvem skaber en fornyet debat, og hvem medvirker til, at vi får skabt en ny forretningsmodel for vores erhverv? En forretningsmodel, der fordeler gevinst og risiko på en langt mere begavet måde.

Det vil jeg forvente, at vores formand vil tage hul på, og udtrykker enighed i synspunk-tet, at en gruppe af indsigtsfulde mennesker må sætte sig sammen, og hæve debatten om landbrugets fremtidige vilkår mange meter op over en tilfældig CBS rapport. En rapport der ikke siger noget, der er forkert, men sender debatten om landbrugets frem-tidige muligheder i en, for mig at se, helt forkert retning.

Vi ses på mandag kl 18.00 på Centrovice. Husk tilmelding!

Venlig hilsen
nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve