Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 37 - 2015

Politisk Nyt – uge 37 – 2015

Verden er ad lave, og ingenting er i dag som det var i går. Vi ser flygtninge der som en konsekvens af en meningsløs krig i Mellemøsten har spredt en befolkning på 22 mio. indbyggere i Syrien. Over halvdelen af dem er internt fordrevne, og de bedst fungerende af dem har valgt at begive sig ud, for at finde en ny og bedre verden, og det kan man ikke fortænke dem i.

Den globale verden er ikke blot egnet til eksport af fødevare, men også til fordeling af verdens flygtninge. Nu går de på den sønderjyske motorvej, og andre sover på banegården i Rødby Havn. Som en del af det internationale samfund, må vi nok hellere fat-te, at det ligger der en forpligtigelse i, inden vi synker ned i en tilstand af selvtilfredshed.

Vores formand, sekunderet af Peder Phillipp, formand for Kødbranchens Fællesråd og næstformand Christian Lund var i sidste uge draget i krig, for at varetage kvægbrugernes interesser i en europæisk sammenhæng. De måtte nok sande, at godt nok er de europæiske lande en del af et fællesskab, men at der er forskel i opfattelsen af, hvilke virkemidler der bør tages i anvendelse i en demokratisk proces.

Om det var de nævnte herre og deres opførsel, der var den direkte årsag til det forholdsvis dårlige resultat af dagens forhandlinger i EU landbrugsministerråd, ja, det får vi nok aldrig det helt præcise svar på. 3,5 mia. danske kroner var, hvad der kom på bordet, til fordeling mellem det som jeg opfatter som europæiske mælkebønder, eller var det blandt samtlige landmænd i EU, ja, det står som så meget andet hen i det uvis-se.

Resultatet kan, som Eva Kjer efterfølgende udtrykte det, ikke give anledning til andet end skuffelse.

Hvis det vi havde sat næsen op efter, var et endegyldigt signal om, at EU forpligter sig i forhold til den indtjeningskrise, som blandt andet sanktioner mod Rusland har ført til. Hvis vi havde sat næsen op efter en løsning, der skal forhindre, at nationale tilskudsordninger til de enkelte landes landbrug bliver en realitet. Havde vi sat næsen op efter en løsning, der her i landet skulle give den finansielle sektor ro i sindet. En ro der skulle skabe mulighed for de mange danske landmænd, der endnu ikke har fået bevilliget kreditramme til at løbe 2015 budgettet hjem, kunne få deres ting på plads, i en sikker forvisning om, at tingene nu rettede sig til det bedre, så nej. Der var kun skuffende nyt.

Spørgsmålet er stadig intakt, for rigtig mange landmænd. Giver det mening for den enkelte landmand at stifte yderligere gæld, og giver det mening for den finansielle sektor, at sende yderligere likviditet ud i et erhverv, der tilsyneladende har mistet sin indtjeningsevne?

Og så er vi tilbage ved paradokset. For vi landmænd der producerer mælk og kød er indtjeningsevnen væk. Enten er vi landmænd, og alle de fine organisationer vi er med-lem af, utroligt dårlige til at forklare, eller så er landets politikkere utroligt dårlige til at forstå.

Og så til slut en oplysning fra den politiske verden på Centrovice. Høringsperioden for vandplaner er nu forbi, og vi må nok engang konstatere, at vi sammen med en række medlemmer har indsendt rigtigt mange høringssvar. Vores medlemmer har ikke mærket omkostningen til høringssvaret så voldsomt, fordi foreningen har givet et væsentligt tilskud til at få arbejdet udført.
Ligeledes er der nu kommet svar på de mange drænvandsanalyser, som vi i foreningen valgte at udtage, for at styrke det faglige grundlag under de kommende vandplaner. Det er et fint stykke arbejde, som nu vil indgå i det faglige og det politiske arbejde.

God weekend,
nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve