Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 36 - 2014

Politisk Nyt – uge 36 – 2014

Et efterår med mange deadlines

Ja, så blev der nok en dato at holde styr på. Sidste frist for at etablere det, som i efterafgrøde sammenhæng er tidlig sået hvede, er den 7. september.

Egentlig havde jeg tænkt, at jeg ville opliste alle de datoer, som bare de næste to måneder er bestemmende for vi landmænds adfærd, men jeg undlader det, da det vil fylde en stor del af denne uges Politisk Nyt. Jeg vil blot konstatere at de vejrmæssige forudsætninger, for det arbejde der skal gøres i marken, er trådt i baggrunden til fordel for kalenderen, der skånselsløst stiller krav om at arbejdet bliver gjort.

Vi har blot tilbage at håbe, at vejrguderne også har fået tilsendt aktivitetskalenderen fra Centrovice, så de kan indrette sig lidt efter den.

To biogasanlæg er påbegyndt

Biogasprojekterne, eller rettere to af de tre oprindeligt projekterede anlæg, nemlig det i Faaborg-Midtfyns Kommune og det i Nordfyns Kommune er nu igangsat. Det betyder, at fynske landmænd kan se frem til, at skulle levere 1/3 af det samlede fynske gasforbrug fra de to anlæg. Det vel at mærke miljøvenlig grøn energi, som giver plusser i CO2 regnskaberne ude på de fynske virksomheder.

Vi har grund til at sige tak, til de af vores kollegaer der har trukket opgaven, og skabt et fint resultat på en vanskelig bane. Der er ingen tvivl om at projekterne, ud over at være et økonomisk bærbart projekt, som sidegevinst giver pluspoint på imagekontoen.

At energiforsyning sætter aftagere i et afhængighedsforhold til leverandøren er et faktum. Jeg tror dog trods alt, at fynske gasaftagere foretrækker afhængighed af det, som umiddelbart ligner en flok tilforladelige fynske bønder, fremfor afhængighed af den russiske zar Putin.

Vandrådene har leveret deres arbejde til kommunerne

Og det, som jeg synes, har været et perfekt forløb, er ved at være til ende. Jeg har været spændt på, om den proces vi har bragt det fynske landbrug ind i, kunne stå sin prøve.

Fra at være en protestorganisation der sad i træerne og råbte sine budskaber i hovedet på det der var defineret som modstandere, til at være konstruktive medspillere i opgaveløsning. Opgaven har ofte ligget i at afveje interesserne, mellem benyttelse og beskyttelse af naturen og miljøet. Og jo, det kan vi. Der er ingen tvivl om, at det miljøministeren havde ønsket sig var, at de politisk sammensatte vandråd ikke kunne blive enige. Det havde givet mulighed for at trække beslutningerne ind i den lokale, kommunale miljøadministration og centraladministrationen i Haraldsgade.

Vi blev enige, og nej, landbruget og afløbsinteresserne fik ikke 100% af hvad vi ønskede, men dog tæt på de 90%. Det er et ganske fint resultat, præsteret af repræsentanter fra de involverede organisationer der har udvist stor indfølingsevne og politisk tæft.

I det sydfynske bliver der ikke ændret så meget som et komma i det forslag til prioriteret indsats, som vandrådet har indstillet til kommunerne, og alle – både grønne organisationer og afløbsinteresser – kan rette ryggen og være stolte af resultatet.

Erhvervsklimaundersøgelsen

Dansk Industris årlige analyse af erhvervsklimaet i kommunerne er netop blevet offentliggjort, og det er ikke særlig god læsning for mange af de fynske kommuner. Nyborg og Kerteminde kommuner placerer sig fint på listen, men tæt på bunden finder vi de to største fynske kommuner, Svendborg og Odense. Det er egentligt bemærkelsesværdigt, når udvikling af erhvervsservice og evne til at tiltrække virksomheder tilsyneladende er et højt prioriteret område i alle kommuner. Hvordan kan man skyde så meget forbi det, som ellers syntes at være en overskuelig opgave?

Jeg tror, man i de dårligst placerede kommuner har dygtige medarbejdere, der forsøger at etablere god kontakt til virksomhederne. Det hjælper bare ikke, hvis man ikke formår den fornødne stabilitet i den politiske signalgivning. Hvad skaber et investeringsklima i en kommune? Ja, et væsentligt element er, at virksomhederne kan føle sig trygge ved et veldefineret politisk projekt i kommunerne. Et projekt der i et langt sejt træk ønsker at skabe vækst og udvikling. At man ikke nøjes med at sige det, men også i politisk adfærd formår at efterlade det indtryk. Kort sagt politisk ledelse mod et veldefineret mål.

 God weekend

nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve