Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 35 - 2017

Politisk Nyt – uge 35 – 2017

Forslag til finanslov 2018

De politiske forhandlinger op til vedtagelse af finansloven 2018 er gået i gang. Regeringen har fremlagt en skattereform, der som hovedmål har til formål at lette beskatningen i alle indkomstgrupper.

Den sociale balance i skattelettelserne optager de politiske partier, og det er da vigtigt. Det, jeg synes er vigtigt, er dog, at skatterne lettes på erhvervslivet, så konkurrenceevnen forbedres, så virksomheder og landbrug kan ansætte flere folk. Det er det, som skaber social balance. Ændringen i registreringsafgiften på nye biler er vel det, som kommer tættest på landbruget, og om det alene motiverer til at få bilparken skiftet, tror jeg ikke.

Mulighed for at virksomheder kan ansætte det, man kalder udsatte borgere, i småjobs, uden de skal betale skat, kunne for landbruget være en mulighed. Ellers er hovedsigtet, gennem nedsættelse af skatten, at øge et arbejdsudbud på et arbejdsmarked, der er på vej mod en overophedning med flaskehalse på mange fagområder. Det er ikke indkomstskat, der plager landbruget mest.

Det, der desværre ikke er på dagsordenen, er nedsættelse af de direkte skatter og afgifter, som rammer landbruget. Nedsættelse af afgift på nødder er det eneste, der peger i den retning, og det tæller vel ikke meget i forhold til traditionelt landbrug. Det kunne måske være, de mange nødder, der hænger i hegnene dette efterår, kunne komme til nytte…

Kortslutning i vandløbsarbejdet

Jeg ved ikke, om I medlemmer går rundt og overvejer, hvad I egentligt får for det kontingent i betaler til Centrovice, og til Landbrug & Fødevarer. Det er ikke altid nemt, at sætte en finger præcist på områder, hvor vi gjorde nytte med det politiske arbejde.

Arbejdet omkring vandrådene er et eksempel på noget, der har virket. Vi konstaterede kort før ferien, at arbejdet i vandrådene var ved at køre af sporet. Vores intention med at gå ind i arbejdet – og politikernes intention med arbejdet i vandrådene var, at få en stor del af de små vandløb pillet ud af kvalitetsmålsætningerne i vandplanerne. Den opgave viste det sig tæt på umulig at komme i mål med, og vi opfordrede jer medlemmer til at indmelde vandløb, som, I mente, ikke kunne komme til at leve op til målsætningerne.

103 vandløb blev det til. Anne Sloth har delt dem op på de enkelte vandråd, og fremsendt dem til de respektive vandråd. Vi fulgte det med en melding om, at vi ikke havde noget ønske, om at vandrådene sagsbehandlede vandløbene. De skulle blot fremsendes som mindretalsudtalelse til den centrale sagsbehandling. Og ja, det virkede. Vi fik kortsluttet processen i vandrådene, og der er ingen tvivl om, at vores øvelse har afstedkommet, at kortslutningen lige nu trækker nogle lange blå gnister.
Jeg har det fint med det. Arbejdet i vandrådene ligner mest af alt en farce og et demokratisk gummistempel på noget, der måtte ende i uenighed og i sidste ende administrative afgørelser, fordi præmissen for demokratiet var forkert.
Miljøministeren har, på baggrund af det arbejde vi har præsteret, besluttet at indkalde de involverede organisationer til møde for at drøfte et vandrådsarbejde, der er ved at køre af sporet, som ministeren siger.

Mød ministeren på Centrovice mandag aften

Ministeren kommer til Vissenbjerg mandag aften den 4. september, og jeg synes, man skal møde op og spørge ministeren om, hvad det er, han mener med det. Når I så alligevel har muligheden, kunne I også spørge ham om de generelle reduktionskrav. 13.000 t kvælstof i 2 planperiode, og yderligere 6.200 t i 3 planperiode. Alt sammen uden meget fagligt hold i virkeligheden. Jeg håber, rigtigt mange møder op til en god debataften.

Husk tilmelding – også selv om tilmeldingsfristen er overskredet.

Venlig hilsen
nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve