Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 35 - 2016

Politisk Nyt – uge 35 – 2016

De store planers tid

Regeringen fremlægger 2025 planer, og forsøger hermed, at gøre snak om politik til et spørgsmål om at sætte retning på den lange bane, fremfor det som dansk politik var ved at udvikle sig til. En lang række, af fra gang til gang be-slutninger. Politik der kommer til verden som en konsekvens af, dels pressens lyst til at dyrke det modsætningsfyldte samfund fremfor at styrke fællesskabet, dels trangen til at skabe sensationer.

Det er godt, at manges politiske holdninger nu må bøjes for et fælles resultat. Et resultat, der forhåbentligt skaber mere kontinuitet i de politiske beslutninger.

For landbruget er det glædeligt, at der er en plan for afvikling af PSO afgiften.

Gynger og karruseller

Skattenedsættelse påvirker ikke den enkelte landmand så meget, med fald i indkomstskatten giver lavere lønomkostninger. Høje, danske lønomkostninger er en primær årsag til dårlig konkurrenceevne. Der er afsat 7 mia. kr. til infra-struktur, men for en fynbo er det utrolig negativt, at det nok en gang er de jyske motorvejsstrækninger der ønskes tilgodeset, mens det tredje spor på den fyn-ske motorvej ikke nævnes med et eneste ord. Afskaffelse af bo- og gaveafgif-ten er afgjort noget, vi i landbruget bør glæde os over.

Vejen ud af vækstkrisen

Landbrug & Fødevarer har også fremlagt sin 2025 plan: Vejen ud af vækstkrisen”.. Det er rigtigt godt, og jeg tror det gavner vores omdømme, når vi fra landbruget, gennem offentliggørelse af 2025 planen, signalerer, at vi rent faktisk bekymrer os om samfundet omkring os, og at vi rent faktisk har holdninger, der rækker ud over de dyrkningsfrie randzoner og kvælstofdebatten. Det giver respekt om erhvervet, og øget lydhørheden, omkring de emner der retter sig mod os.

Hvordan får vi gang i den økonomiske vækst i Danmark? Ja, det indeholder planen 35 bud på, og hvordan ser vi fødevareproduktionen i Danmark spændt for den opgave?

Der er sat fokus på en lang række dilemmaer i den danske økonomi, uddannelsessystemet, samt fokus på konkurrenceudsatte erhverv. Alt i alt et fint indspark i debatten om fremtidens Danmark.

Finansloven blev også præsenteret i denne uge. Under overskriften velfærd og tryghed fremlagde finansministeren regeringens forslag til finanslov.

En smal Venstre regering skal forsøge at balancere i det politiske landskab, og det ser ikke nemt ud. Skattelettelser i top eller i bund. Det er bare et af de politi-ske, varme emner.

Krav om investeringer udskudt

Og så blev politik pludseligt meget konkret. Lov om hold af kvæg stiller krav til de tekniske installationer: Ko-børster til køer og kalve, en ædeplads per ko og krav om at afvikle bindestalde. Fint arbejde fra Dansk Kvæg. Mælkeproducenterne har de bedste intentioner, men der er simpelt hen ikke penge til det på nuværende tidspunkt. Der er politisk enighed om, at udsætte kravet til opfyldelse til 2021.

Stabilt marked

Ugens glade budskab for svineproducenterne er et stabilt marked for smågrise og svinekød. Det kinesiske marked boomer, og trækker noteringen op, i en grad så det giver anledning til opadgående justering af prisprognoserne.

Det, sammenholdt med at vi nu får et par gode høstdage til at få den sidste korn i hus, ja, det vender humørpilen opad.

God arbejdslyst og god weekend
nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve