Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 34 - 2017

Politisk Nyt – uge 34 – 2017

Den ekstra kvælstof kan aflæses på udbyttemåleren

Ugen har blandt andet budt på besøg i marken af MF Erling Bonnesen under høstarbejdet. Den konkrete opgave han havde på mejetærskeren var, ud over at pudse et gammelt talent som mejetærskerpilot af, så ved selvsyn at konstatere at 15% mere kvælstof ved forhandlingsbordet på Christiansborg, rent faktisk er at genfinde på udbyttemåleren når der høstes. Ikke mange politiske opgaver får så konkret et udfald. Det kunne vi egentligt ikke blive meget uenige om. Dygtige landmænd har nu fået kvælstof til rådighed, så han selv på egen bedrift har mulighed for at finde sit økonomiske optimum. Nu bruger vi jo kun ca. 50% af den ekstra kvælstof vi har fået tildelt, og ja, det er et eksempel på, hvor godt regneark virker. Jeg opfordrer til, at glædes over, at vi nu har de næringsstoffer til rådighed, så dygtige landmænd kan fungerer.

Det faglige grundlag skal revurderes

Modposten til den mere gødning var de reduktionskrav der ligger i vandplanernes 2. og 3. planperiode. Det bakker vi naturligt op om, samt om principperne for den målrettede regulering. Det vi så absolut ikke bakker op om, og hvad Erling Bonnesen fik med hjem på Christiansborg var, det faglige grundlag for den reguleringen foregår på. Det lægger vi simpelthen ikke ryg til. Vi fik et tilsagn som kommer fra inderkredsen. Det faglige grundlag for regulering i 2. planperiode, samt reduktionskrav på 6200 t i tredje planperiode, skal samlet vurderes igen, inden der udmøntes yderligere. Det var en god nyhed.

Ellers brugte vi lejligheden til at komme igennem de politiske emner, der kommer på den politiske dagsorden over efteråret, og drikke en øl på terrassen.

Ny rapport offentliggjort

Østlige Øer havde inviteret til aflevering af DHI rapport, der omhandler miljøtilstanden i Karrebæk Fjord. Rapporten er blevet til i et samarbejde mellem Østlige Øer og Landbrug & Fødevarer.
Hvordan er miljøpåvirkningen fra landbruget? Hvordan vil de miljøtiltag, der er planlagt, påvirke Fjorden, og vil vi med de virkemidler der er i anvendelse, kunne komme i mål med den kvalitetsmålsætning der er?

Årstidsbestemt miljøpåvirkning, var et nyt ord jeg lærte. Tænk sig, sommetider tænker jeg, når jeg høre noget nyt, at det må de da have overvejet før nu. Skåret lidt ud i pap, året er opdelt i årstider.

Den miljøpåvirkning der kommer fra landbruget, er fortrinsvis i sommerhalvåret. I sommerhalvåret er der ingen afstrømning fra dræn, og der er ikke vand i mange vandløb, altså er miljøpåvirkningen fra landbruget og til Karrebæk Fjord begrænset. Der hvor vi bruger mange penge på at begrænse kvælstofafstrømning, er der ingen kvælstofafstrømning at begrænse. Det var da til at forstå. En anden del af problematikken er så, at i sommerperioden med algeopblomstring udgør landbruget en ubetydelig del, og alle andre bidragydere, kloak, rensningsanlæg og andet en forholdsmæssig meget større del af den samlede belastning i perioden. Ingen tvivl om, at rapporten gav ny viden, og at selvom DHI siger, at ingen fjorde er ens, så kan Karrebæk Fjord og Odense Fjord sammenlignes. Vi må arbejde videre af det spor der nu er lagt.

Nødsporet er nødløsning

Og så fik Fynboerne i denne uge lov til, på sigt, at bruge nødsporet på den Fynske Motorvej som det tredje spor. En fantastisk sensation syntes en flok Venstre politikere til pressemøde på Rasteplads Kildebjerg. Nødspor er skabt til nødløsninger, var min kommentar på Face book, og det afstedkom en del fornærmethed. Der er ikke penge til det tredje spor, og hvis det ikke bliver nødsporsløsningen, bliver det ingenting. OK, så er det så det. Der er ikke nogen faglige argumenter for løsningen, ud over det, at det er det som der er penge til. Nødsporet stoppe ved Odense Vest, og vil formodentligt skabe en del trafikkaos der til den tid. Egentligt er det lidt tilfredsstillende, at man er lige så dårlig til trafikpolitikken som til miljøregulering.

Venlig hilsen

nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve