Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 34 - 2016

Politisk Nyt – uge 34 – 2016

Bankerne kæmper stadig med nedskrivninger

Store nedskrivninger på landbrugskunderne, ja, det er billedet der tegner sig i bankernes halvårsregnskaber. I banker, som har forholdsvist mange landbrugskunder, som for eksempel Spar Nord, udgør nedskrivning på landbrug 99 % af de samlede nedskrivninger.
Det er tankevækkende, at måtte konstatere, at det øvrige erhvervsliv i Danmark er slået godt i gang efter finanskrisen. Der skabes job i den private sektor igen, arbejdsløsheden er rekordlav og reallønnen er stigende.

Vi kom på det forkerte tog

Og hvorfor er landbruget så bare slet ikke kommet med i den positive udvikling? Ja, tilsyneladende fordi, vi ikke er kommet med det tog der kører den rigtige vej. Det tog, som tager retning mod at få del i den større købekraft, hvor der skabes en øget værditilvækst på råvaren, hvor man fastholder forbrugerens andel af hver lønkrone, hvor virksomhederne behændigt formår at gøre politiske omkostninger til kvalitetsparametre på produkterne, og derigennem formår, at få forbrugerne såvel herhjemme som i udlandet til at løfte dem af.
I stedet for kom vi på det tog, der kørte den forkerte vej. Det tog, hvor

– produktion af landbrugsvarer er marginalproduktion,
– politiske omkostninger belaster indtjeningsmarginalen,
– intern konkurrence på produktionsomkostninger har presset afregningspriserne langt ned under det, som er betalingsviljen i markedet,
– hvor forretningsgrundlaget er væk, og det får indflydelse på egenkapitalen, fordi jordpriserne falder,
– den kapitaltilstrømning, der til nu er kommet fra egenkapitalfinansiering, er ophørt,
– hvor investeringsmiljøet er ophørt,
– hvor nettoinvesteringerne for 5. år i træk er negative,
– hvor gældssætningen, det til trods, stadig stiger.

Som en konsekvens af alt dette vælger næste generation erhvervet fra, og gennemsnitsalderen for landmænd stiger med et år om året.

Som cheføkonom Jens Schjerning konstaterer i Effektivt landbrug: En økonomisk nedsmeltning af et helt erhverv, uden nogen tilsyneladende magter – eller ønsker, at gøre noget ved det.

Man strides om årsagen, og analyser er der nok af. Der er også personer og organisationer nok, der har travlt med at retfærdiggøre sig selv. Der er i hvert tilfælde flere af dem, end der er folk, der i situationen ønsker at tage ansvar, og konstruktivt forsøge at finde løsninger.
Så er der bare vi landmænd der står i yderste led, og skal tage konsekvensen, på enten den ene eller den anden måde. Enten ved at man vælger at lukke det, som har været en families projekt, eller for dem, som har den fornødne polstring, blot kan se til mens egenkapitalen forsvinder ud af virksomheden, i en kombination af underskudsfinansiering og faldende ejendomspriser.

Vi må have tegnet en ny tegning for et fremtidigt dansk landbrug, og det er stort set den eneste opgave, jeg syntes er vigtig i den kommende tid.

Virksomhederne tjener gode penge

Der er mange der syntes, at meget andet er vigtigt. Vores virksomheder tjener fortsat gode penge, og der er tilsyneladende ingen ende på kreativiteten og virkelysten, for det, som er vores penge.

Ja, nu vil grovvarevirksomheden Danish Agro til at importere Claas landbrugsmaskiner, og skabe en forretning ud af det, som må vurderes at høre til i den risikable ende af investeringsskalaen.

Nu må alle led i kæden forstå, at det nu drejer sig om at få genskabt basisindtjening i erhvervet. At få flere penge på bundlinjen. Det gælder vores virksomheder, grovvarer, som afsætning, vores rådgivning og udviklingsvirksomhed. Man kunne få fornemmelsen af, at der formodentligt vil gå 5 år, fra den sidste landmand har lukket butikken, til man opdager det i alle grene af vores mange artede organisation.

Positive tiltag

De positive tiltag, som AP der investerer op mod 600 mio. kr. i landbrugsjord og er klar til at investere milliardbeløb, mælkeprisen som Arla hæver med 9.3 øre per kilo i nærmeste fremtid og en velment håndsrækning fra Sydbank, der tilbyder af fjerne gæld for op mod en halv milliard kr. i landbruget, ved at konvertere udvalgte landmænds gæld til ansvarlig lånekapital er mere end velkommen, og må uden tvivl lægge et betydeligt pres på centralt placerede personer i organisationen til klart og utvetydigt at gøre de mange ansatte forståeligt, at de er sat i verden for en og kun en ting, nemlig at styrke primærlandbrugets indtjening, og skabe forudsætninger for et godt liv for de mange landmandsfamilier. Vi venter i spænding på, hvad de sætter i værk.

Venlig hilsen

nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve