Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 34 - 2015

Politisk Nyt – uge 34 – 2015

At finde glæden i dagligdagen

Hver dag leder jeg efter noget, der kan bidrage til at opretholde det gode humør hos vores medlemmer, og netop gårsdagens avis indeholdt et indlæg fra Cecilie Lund Koch, formand for Radikal Ungdom Odense, som gav udslag på humørbarometeret.

Cecilie Lund Koch skriver tak, landmænd! fordi I frembringer fødevarer af høj kvalitet. Ikke alt er på plads, og der er stadig plads til forbedringer, ude på jeres gårde. At vide, at produktionsforholdene er væsentligt bedre end i andre lande, giver lyst til at købe danske fødevarer. På sigt håber Cecilie Lund Koch, at landbruget vil indgå som en del af løsningen på samfundets udfordringer.

Hun er ikke betalt for at sige det, hun siger, jeg tror, hun mener det. Tak til Cecilie Lund Koch.

Brev til ministeren bragte Centrovice på landkortet

Centrovice kom på landkortet nok engang i den forløbne uge. Vores udmeldinger, omkring forventninger til den nye regering i almindelighed, og vores fødevarer minister Eva Kjer Hansen i særdeleshed, har fremprovokeret forskellige synspunkter.

Vi kan have forskellig holdning til den retorik, vi tager i anvendelse, når vi kommunikerer væsentlige budskaber om erhvervets situation til vores omgivelser. Retorik og ordvalg vil ofte tage sit udgangspunkt i den aktuelle situation og situationens alvor. En godsejerfrue på Fyn har i avisen udtrykt sin uforbeholdne mening, om den retorik som har været anvendt, i et åbent brev til fødevareminister Eva Kjer Hansen. I princippet er jeg ikke uenig med hende i, at vi skal tænke over vores sprogbrug, og at vi fra erhvervet skal og bør kommunikere positivt, til det der danner netværket omkring erhvervet. At vi her har at gøre med en særlig situation, hvor det gælder om at gøre opmærksom på alvoren og behovet for handling, understreges af det seneste udspil fra producentforeningerne for kvæg og svin.

Hvor om alting er, så viser den aktuelle debat, det dilemma der altid vil være med en borgerlig regering: At adskille, hvad der er Venstreregeringens interesser, og hvad der er i landbrugets interesse.

Vi vil ikke vige fra den opgave, vores medlemmer har givet os, nemlig at søge maksimal indflydelse i vores bestræbelser for at varetage medlemmernes interesser. Hvis det til tider kommer til at se lidt politisk ukorrekt ud, må vi bede om overbærenhed. Det ændrer ikke på vores lyst til at løse opgaven.

Store beslutninger skal træffes i fællesskab

Den pressede økonomiske situation har gjort, at producentforeningerne for svin og mælk kommer med en opfordring til deres medlemmer om at standse det, der ligner en håbløs kamp mod en dårlig økonomi.

I de situationer hvor det også under mere normale omstændigheder er vanskeligt at opnå økonomisk balance i bedriften, er det en overvejelse man løbende må gøre sig. Et er, hvad banken vil være med til. Det som er mere vigtigt er, hvad den enkelte landbofamilie i fællesskab bliver enige om ude ved køkkenbordet.

Er kampen værd at kæmpe? Hvis konklusionen bliver, at det er den, så må man, så langt hen ad vejen som muligt, sørge for at få sat sine egne præmisser.

Jeg ved ikke nok om, hvad andre virksomhedsejere tænker i tilsvarende situationer. Jeg ved bare, at det som fylder væsentligt i hovedet på en landmand, er tilfredsstillelsen ved at lykkes med det, man gør i produktionen. Derudover er det vigtigt, at kunne skabe trygge rammer omkring familien.

Rent faktisk betyder de elementer langt mere hos de fleste landmænd, end visheden om, at man opnår en forsvarlig forrentning af sin egenkapital. Om det gør, at vi landmænd mister evnen til professionel distance til virksomheden, og at vi i disse situationer kommer til at optræde uprofessionelt, ja det kan godt være. Det jeg stærkt vil opfordre det øvrige samfund og beslutningstagere til, er at være ydmyge overfor den energi, der ligger i det for samfundet.

At træffe langsigtede beslutninger på det nuværende grundlag, tror jeg ikke er klogt. Uanset hvad producentforeningerne mener, så mener jeg, at vi i stedet må rette blikket skarpt mod dem som skaber omkostninger omkring det primære landbrug, og ikke bidrage til en debat, der gør os landmænd til problemet.

God weekend

nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve