Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk nyt - uge 34 - 2014

Politisk nyt – uge 34 – 2014

Debatten om den fremtidige finansiering af vores landbrug er igen blevet aktuel. Banker og realkredit opfordrer til, at vi bevæger os længere ud på rentekurven.

De nye låntyper, med en pålydende rente på 2,5 %, har bragt fornyet energi til en lang debat om det fornuftige i at sikre sin rente i de næste 30 år.

Nu kan det jo lyde meget godt, men spørgsmålet er om det ikke er en faglig diskussion der høre mere hjemme i den finansielle sektor, end ude hos vi låntagere. Hvis vi har efterladt os det indtryk at valg af kort finansiering er et udtryk for en velvalgt strategi. En beslutning der er truffet i en afvejning mellem risiko og gevinst, ja så jeg nok skuffe. Vi har valgt den billigst mulige finansiering, simpelthen fordi det er det som der er indtjening til at betale. Har der været økonomisk råderum til yderligere armbevægelser er råderummet hurtigt blevet kapitaliseret i højere pris på naboens jord. Ja det er vel sandheden. Om det generelt har været en fornuftig strategi er en helt anden snak.

Hvad kunne det fornuftige være i at påtage sig en rente der var 2 % højere end det der betales på nuværende, ja en række spørgsmål og svar dukker op:

Hvis den højere rente fører til et dårligere økonomisk resultat vil det givetvis påvirke din rating i negativ retning. En dårligere rating kan føre til højere rentemarginaler og højere bidragssatser.

Er der mulighed for at en generel økonomisk vækst set i det globale perspektiv, og på de hjemlige breddegrader, vil føre til voldsom øget efterspørgsel efter kapital. Nej egentligt ikke

Kommer der råd fra folk der objektivt vurderer kapitalmarkedet, og som er renset for forretningsmæssige hensyn, om at det nu er tiden at omlægge sine korte lån. Nej faktisk ikke.

Argumentet kunne være udsigt til rentestigning, og mulighed for hjemtagning af konverteringsgevinst, på det fastforrentede lån der måske kunne føre vores egenkapital fra bankernes hensættelseskonti, og tilbage til vores egenkapital beregning. Nej egentligt heller ikke.

Er der indtjening i erhvervet til at afdække en finansieringsrisiko der formodentligt må siges at være minimal. Nej egentligt ikke.

Fakta er nok, at der for den enkelte landmand, ikke på nuværende findes argumenter for ovennævnte disposition. Hvorfor er det så den finansielle sektor bliver ved med at give det, der tilsyneladende skulle være nyttige råd?

  • Ser den finansielle sektor ser det ikke som sin primære opgave at sikre billig kapital til et blomstrende erhvervsliv?
  • Eller ser man det som sin primære opgave at optimerer sektorens egen indtjening, med mindst mulig risiko til glæde for aktionærerne?

Hvis det første, mod min forventning, alligevel er tilfældet, må vi venligt men bestemt sige, at man bør stikke piben ind, og vende tilbage, når den hær af analytikere som hver dag, ud fra en lang række af indikatorer, ser sig i stand til at forudsige renteudviklingen, mener der er en reel risiko for en generel rentestigning.

Hvis det sidste er tilfældet giver retorikke pludseligt langt mere mening.

Er den egentlige problematik, at det er den finansielle sektor der har brug for, at vi bevæger os længere ud på rentekurven. Det kunne være fordi internationale kreditvurderingsbureauer ser en risiko i den store del kort finansiering, og dermed drager tilliden til vores danske realkreditsystem i tvivl.

En anden problematik er, at der er monopollignende tilstande, hvor konkurrencen er sat ud af kraft, i og med at det er de færreste landmænd der har mulighed for at skifte bank. Set i det lys, giver det bankerne en god mulighed for at optimere afkastet til aktionærerne.

Det resulterer i dårligere rating, og dermed lavere kurs på obligationerne, og dermed en højere rente. Den problematik er, sammen men øgede kapitalkrav fra EU, reel.

Hvis det er problemet, syntes jeg faktisk det ville klæde den finansielle sektor at sige det.

Aktuel, international sammenligning viser, at den gennemsnitlige rente vi danskere betaler er 2 % for høj, sammenlignet med udlandet. Det er dybt bekymrende.

Det er en grundlæggende forudsætning for at vi kan bevarer konkurrenceevne, at vi får nytte af det som er krisens dynamik, nemlig billig finansiering. At perioder med internationalt lavt renteniveau, på nuværende spises op af en dansk finansiel sektor. En sektor der i international sammenligning må vurderes at være omkostningsmæssigt og strukturelt dårligt tilpasset, og som tilsyneladende har skudt forbi det, som jeg mener må være opgaven: At skabe forudsætninger for at tilvejebringe billig kapital til forbrug og erhverv.

God weekend

nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen, formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve