Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 33 - 2017

Politisk Nyt – uge 33 – 2017

Frustrerende afbræk

Noget træls høstvejr, hvor der bruges en masse tid på at starte op, og lukke ned igen på grund af regnvejr. Når vi ved, hvor stor kapaciteten er, når mejetærskeren ellers kan få lov til at køre, ja, så er det til at blive i dårligt høsthumør over. Udsigt til stabilt høstvejr lader vente på sig, så der er ikke andet at gøre, end at væbne sig med tålmodighed.

Degradering af miljø- og fødevareministeren

Den forløbne uge bød på en ministerdegradering. Det var rent faktisk miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, der måtte afgive fiskeriministeriet på grund af rod i kvoterne. Lidt humoristisk kunne man jo tænke, at det var fiskernes angst for at opbruge torskekvoten, hvis de beholdt ministeren.

Rod i miljøreguleringen og helt åbenbare fejl i det faglige grundlag ser ikke ud til at kunne afstedkomme en ministerfyring. Det tror jeg, Esben Lunde Larsen kan være glad for, da han ellers hurtigt ville kunne blive arbejdsløs. Der pågår en interessant diskussion om, hvem der har ansvaret. Er det embedsværket, der administrerer, eller er det politikerne bag beslutningerne. Det er nu nok sådan, at hvis embedsværket administrere imod det, der var politikernes intention, ja, så må det være politikerne, der drager embedsværket til ansvar.

Kampagnen om fejl og mangler i modelgrundlaget

Kampagnen omkring De 7 synder, der kører i LandbrugsAvisen, er nu nået til en historie om, hvordan man beregner referencen for kvælstofudvaskning. Den nuværende kvælstofbelastning er beregnet som mere belastning i forhold til år 1900. På det tidspunkt har man lagt til grund, at der ikke var nogen kvælstofbelastning til vandmiljøet.

Så vidt jeg ved, dyrkede man også på det tidspunkt jorden, og der var vel også på det tidspunkt, hvad man kalder naturlig afstrømning fra naturområderne. Nok et eksempel på at det, man beregner i forhold til, ikke nødvendigvis er rigtigt, men det er det, man politisk er blevet enige om.

Ugens største nyhed var nok, at et forskningsprojekt fra SEGES har vist, at den lave protein procent skyldes, at vi har haft for lidt kvælstof til rådighed. Man fristes til at give Storm P ret, når han konstaterer, at en akademiker er en person, der studerer til det, vi andre godt ved.

Nu er det jo godt at kende den eksakte teoretiske årsag til, at ting forholder sig, som de gør. Og nej, det var så ikke sortsvalg eller andre ting, det var kvælstofmangel. Pokker skulle da også stå i det, når vi over en lang periode har lagt det ind som en forudsætning i de politiske forhandlinger.

Man kunne måske forestille sig, at den viden, der kommer for en dag, har været kendt stof for de mennesker, der sidder og regner på forudsætninger for de politiske beslutninger. Eller er det sådan, at man i den politiske verden er nødt til at lægge noget til grund for de politiske beslutninger. Så kan vi på et senere tidspunkt konstatere, om det nu også er rigtigt.

Burgrise – nyt ord lanceret af Dyrenes Beskyttelse

Burgrise er ugens nye ord. Jeg ved ikke, hvad I mener. Jeg har været i mange stalde, men aldrig set en gris i bur. Jeg husker en god paneldebat fra dette års dyrskue, hvor et medlem fra Tænketanken Frej satte emnet fødevarekvalitet på dagsordenen. Den faglige integritet hos dyrenes beskyttelse findes ikke. Er det blot et spørgsmål om at skabe så meget panik så muligt? En af tilhørerne spurgte repræsentanten fra dyrenes beskyttelse, om de overhovedet er klar over, hvilken magt de har, og klar over hvilke konsekvenser, det kan have?

En kommentar på Facebook var, at kunne alle I, som rent faktisk er vidende i denne sag, ikke bruge kræfter på at gøre os uvidende vidende? I stedet for at råbe til os, at vi ikke ved, hvad vi taler om.

Jeg syntes, et fantastisk godt initiativ i forbindelse med denne debat er Landbrug & Fødevarers opfordring til at aflægge besøge på en af de bedrifter, der slår dørene op i forbindelse med Åbent Landbrug 3. søndag i september, så man ved selvsyn kan konstatere, hvordan det ser ud.

Brugen af sociale medier

De sociale medier, og i denne sammenhæng Facebook, bruges af mange. Det er en fornøjelse at se landmænd, der fotograferer stjernestunder og lægger det på Facebook. En nem og effektiv måde at kommunikere på, som bidrager godt til at formidle, at der faktisk er mennesker med mange tanker bag landbruget. Jeg håber, at alle vil bidrage noget mere til, at vi på Facebook får tegnet et billede af et landbrug fyldt med gode oplevelser for både store og små.

God weekend,
nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve