Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 33 - 2016

Politisk Nyt – uge 33 – 2016

Årets høst er godt i gang

Så kom høstvejret, og dermed en travl periode for vi landmænd. Jeg har det personligt sådan, at de mange arbejdstimer mere end rigeligt opvejes af glæden ved høsten, og den umiddelbare konstatering af, at man er lykkedes med noget.

Noget bedre end andet. Der er ingen tvivl om, at vores politiske omgivelser har fokus på udbytterne netop i år. Vi fik, gennem vedtagelse af landbrugspakken, mere kvælstof til vores afgrøder, i forventning om et højere udbytte. Det ser ikke ud til, at dette ønske umiddelbart opfyldes i år, målt på mængde. Vi ved jo godt, at et højt udbytte, af en høj kvalitet, skabes af mange forskellige forudsætninger, hvoraf tilførsel af næringsstoffer er en af dem.

Det ændrer bare ikke på det faktum, at vi skal ud og forklare, hvor det ekstra kvælstof er blevet af, når det ikke umiddelbart har ført til højere udbytter. Er det nu bare blevet til en øget næringsstofbelastning?

Efter de første analyser ser ud til, at vi i hveden opnår væsentligt højere protein procenter, så en del af forklaringen kan ligge der.

Målrettet miljøregulering

Ellers er det ved at blive hverdag efter ferien. En række store opgaver ligger dette efterår, og venter på en indsats. Fokusgrupperne som er nedsat i bestyrelsen, skal nu i arbejdstøjet.
Gruppen, der arbejder med den målrettede regulering, med næstformand Torben Povlsen i spidsen, står med fødderne i startblokken. Nu drejer det sig om, at få alle involverede parter med på vognen, og få løst den, uden sidestykke, største opgave. At skabe motivation for, og finde finansiering til, de op mod 3000 ha vådområder der skal findes, for at leve op til det samlede reduktionskrav.

Den 26. august afholdes der møde med de politisk- og administrativt ansvarlige i kommunerne, samt repræsentanter fra vores foreningskolleger på Fyn.

Afsæt tid til møde med miljø- og fødevareministeren

Så bedes alle sætte kryds ved den 19. september i kalenderen. Fra kl 17.00 har vi miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen på Centrovice i Vissenbjerg. I mødet deltager endvidere Martin Merrild, formand for L&F, Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen samt Flemming Nør-Pedersen, direktør i L&F.

Der er lagt et godt program, hvor ministeren vil blive stillet til regnskab for landbrugspakken, og de miljømæssige konsekvenser det får for vi fynske landmænd. Ja, vi kom af med det blå kort. Vi fik så i stedet for et grønt, der pålægger, blandt andet vandoplandet til Odense Fjord, et større reduktionskrav. Hvad for en faglighed der ligger bag, ja, det må Thomas Bruun kunne svare på.

Det er bare så vigtigt, at fagligheden bag de politiske beslutninger holder vand, så vi endegyldigt kan lukke debatten, om det manglende ålegræs i Odense Fjord.

Så er der vel også et politisk spørgsmål, der svæver i luften. Hvad er årsagen til, at hver gang landbrugets miljøpåvirkning er til politisk debat, ja, så vender vores politisk valgte hjem, med det de syntes er et fantastisk resultat? Jeg kan blot konstatere, at vi fynske landmænd nok en gang endte med en forholdsvis større del af miljøregningen. Er det simpelthen fordi fagligheden tilsiger det, eller er det fordi vores politiske indflydelse er for dårlig?

Martin og Flemming vil slutte aftenen af med et politisk overblik over aktuelle politiske emner. Jeg forventer, at også landbrugets katastrofale økonomiske situation vil komme på dagsordenen.

Fortsat god høst.
nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve