Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 32 - 2017

Politisk Nyt – uge 32 – 2017

Sæsonskifte

Danmark er på vej ud af hængekøjen, og vi landmænd er på vej ud på mejetærskeren. Derude kan vi så afløse feriefolket i efterspørgslen på et bedre sommervejr.

Spildevandsudslip trak store overskrifter

At drive en politisk lobbyorganisation som Centrovice er, i en ferietid, ofte vanskeligere end når det er hverdag. De politiske emner dukker helt tilfældigt op, afhængig af hvem der sidder på re-daktionen, og læser døgnrapporten. Et overløb, i et slambassin ved Ølsted Bæk, får lov at trække de store overskrifter.

De lokale landmænd fortjener stor ros for den måde de håndterede sagen på. Det var et uheld, det må ikke ske. Det har en konsekvens for vandmiljøet, og der skal ryddes op. Det er der formo-dentligt ikke nogle ædruelige mennesker på denne jord der ikke mener. Hvis der skal startes en politisk diskussion om et emne, skal det have den forudsætning, at der er nogen med et politiske ansvar der vil sætte sig på den anden side af bordet, og indtage det modsatte synspunkt. Det var der ikke i denne sag, derfor valgte vi, ikke at deltage aktivt i debatten.

Det er i allerhøjeste grad et miljø problem, at der aflastes fra de kommunale rensningsanlæg ved kraftige regnskyl, og det er et problem, at ingen på noget tidspunkt har sat et antal kg kvælstof på problemet. Det arbejder vi med og har gjort det længe. En debat bør bare ikke foregå på bag-grund af en ulykke i Ølsted Bæk.

Som landboforeningsformand er det jo altid fristende, at bruge alle givne lejligheder til at råbe op og skælde ud. På den måde bliver man synlig overfor medlemmerne, og gør sig tilnærmelsesvis fortjent til sin løn. Jeg syntes, det er vigtigt, at vi har et fornuftigt forhold til den kommunale ad-ministration. At vi, på den lange bane, arbejder på politisk indflydelse, gennem et troværdigt poli-tisk arbejde. Det er i bund og grund det, der udgør forskellen mellem en protestorganisation og en landboforening.

Faktatjek af lokale vandløb med opland <10 km2

Ellers er det politiske arbejde hurtigt oppe på fulde omdrejninger. Stor ros til alle jer medlemmer som, efter annoncen i LandbrugFyn, har meldt vandløb ind til os. På nuværende er 80 vandløb meldt ind. Vandløb som I, som lodsejere, vurderer ikke at afvande <10 km2, eller som kan leve op til kvalitetsmålsætningerne i vandrammedirektivet. Anne Sloth i Miljøafdelingen er ved at regi-strere de indmeldte vandløb og få dem rettidigt meldt ind til de respektive vandråd. Vi giver MF Erling Bonnesen en stak med, så han i det politiske system kan synliggøre, hvor tåbeligt arbejdet i de lokale vandråd har fungeret.

Onsdag den 16. august, har vi inviteret 14 landboforeningsformænd til møde på Centrovice. Det er formændene fra de foreninger der har vandområder der, for at leve op til reduktionskrav i denne og i tredje planperiode, som konsekvens skal braklægge op mod 50% af det dyrkbare areal. Miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen har udtalt, at hvis det er konsekvensen, ja, så bliver det ikke på hans vagt det sker. Nu ved jeg efterhånden ikke, hvordan den udmelding skal tolkes. Om det er fordi, han kan se det tåbelige i de reduktionskrav der fremføres, eller om han har en for-nemmelse af, at hans vagt ikke bliver særligt lang, ved jeg ikke.

Der afholdes møde med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, mandag den 28. august, kl. 19.00 – 21.00 på Centrovice.  Mødet annonceres i LandbrugFyn i uge 34.

Når NOK er NOK

Landbrug & Fødevarer har på bedste måde, gennem det de kalder de 7 synder, anskueliggjort det fagligt kritisable i administrationsgrundlaget.
Nu er nok simpelthen nok, og vi vil ikke finde os i det længere. Dette er faktisk ikke nogen abstrakt politisk diskussion, men dødelig virkelighed for mange landmænd. Det er ikke rimeligt, at land-mænd der har jord i de berørte områder, skal leve med den politiske usikkerhed det skaber.

At samfundet har lyst til at afholde omkostninger til at tage store arealer ud af dyrkning, ja, det kan vi som erhverv jo ikke gøre meget ved. Det vi så til gengæld kan gøre noget ved, er på vegne af lodsejerne, at skrive en regning og juridisk påstå at det er ekspropriation, når landmænd i de berørte område fratages muligheden for at drive deres landbrug. Det skal blive spændende at se, hvad enigheden rækker til, blandt de fremmødte formænd.

God høst.

Venlig hilsen

nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve