Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 3 - 2016

Politisk Nyt – uge 3 – 2016

Prognose spår øget indtjening i landbruget

Så kom der nok en indkomstprognose fra SEGES. Det glade budskab er, at landbruget nu er på vej ud af krisen. En gennemsnitslandmand forventes at løfte indtjeningen fra et rundt nul i 2015, til 250.000 kr. 2016, og et yderligere løft til 500.000 kr. i 2017.

Nu ved jeg, at indkomst prognoserne kommer til verden gennem et avanceret analyseværktøj, som på de nuværende forudsætninger, fremskriver udviklingen i to prognose år. Egentligt ligner prognosen meget godt den måde vi landmænd motiverer os selv på. Som de optimister vi er, tænker vi altid, at næste år bliver det godt, og om to år bliver vi helt sikkert rige og lykkelige.

Den landbrugspakke som netop er vedtaget, er indregnet med 120.000 kr., som primært tilskrives det faktum, at vi får lov at gøde mere fra kommende vækstsæson. Nu har jeg stor respekt for at vi, gennem vores faglige arbejde, forsøger at holde os selv oppe ved nakkehårene. At indtjeningen vil stige de kommende år, tror jeg er rigtigt, men jeg tror så til gengæld også, at stigningen siger mere om udgangspunktet, som er lavt, end det siger noget om, at vi det kommende år nærmer os noget, der kan ligne en tilfredsstillende indtjening.

Indtjeningen på de 250.000 kr. skal dække private omkostninger, så vi landmænd kan opretholde livet, samt forrentning af egenkapitalen. Men det er godt, at det nu går fremad, og den gennemsnitlige indtjening dækker fortsat over en stor spredning. Der vil i 2016 være mange landmænd, der kan se frem til et løft i indtjeningen. Det er også godt, at de politiske vinde blæser mildere på landbruget, og at Landbrug & Fødevarer – og alle vi andre – som gennem lang til har arbejder med lempelser af de politiske rammevilkår, nu kan se, at arbejdet har nyttet.

Plantekongres og målrettet miljøregulering

Ellers er ugen gået med deltagelse i den årlige plantekongres i Herning og deltagelse på messerne Farmer-Tech og NutriFair. Centrovice har igen i år været godt repræsenteret med faglige indlæg, og det er vi, på vegne af vores dygtige medarbejdere stolte af.

På plantekongressen aflagde formand Torben Hansen en fin beretning, og kom ind på den fremtidige miljøregulering. Jeg påpegede, under den efterfølgende debat, at det er uhensigtsmæssigt, at man tager den målrettede regulering med, som en del af landbrugspakken, når man samtidig må konstatere, at det faglige grundlag ikke er på plads. At man med det blå kort over indsatsområderne, blot udpeger 60 % af Fyn som indsatsområde, og så for øvrigt oplyser, at vi har frem til 2018 til at få det faglige grundlag på plads. Fødevareministeren svarer ikke særlig præcist, i forhold til det manglende, faglige grundlag.

Spørgsmålet er, om der overhovedet er nogen faglighed der dækker den målrettede regulering? Jeg har en mistanke om, at der politisk har skullet præsteres noget overfor de grønne organisationer, for at komme igennem med mere gødning, fra den kommende dyrkningssæson. Der ud over skal der leveres i forhold til EU. Hvor vil Danmark tildele mindre gødning, når nogen områder skal have mere? Vi skal jo i mål, i forhold til det samlede reduktionskrav. Ja, det blev så os.

Om det er fordi, vandoplandet til Odense Fjord er det mest gennemarbejde vandopland i Danmark, og at staten nu, på baggrund af Odense Pilot River projektet, som blev gennemført af Fyns Amt op gennem 90-erne, er i stand til at levere det, som ministeren har brug for, nemlig dokumentation for reduktion af næringsstofbelastningen. Ja, det vælger jeg på nuværende, at lade være med at tro, men jeg har alligevel en mistanke.

Venlig hilsen,
nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve