Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 3 - 2015

Politisk Nyt – uge 3 – 2015

Har vi landmænd været dygtige nok?

Har vi landmænd været dygtige nok til at drive vores landbrug? Henrik Zobbe, leder af institut for Fødevare- og Ressource Økonomi ved Københavns Universitet som skulle uddrage konklusionerne af den rapport, som instituttet har forfattet, konkluderer, nej, vi har ikke været dygtige nok.

Nu er det jo altid nemt at forsøge at skyde budbringeren, hvis han siger noget ufordelagtigt om en, i håb om at budskabet forsvinder.

At påstå det modsatte, kræver et sæt af argumenter der rækker den anden vej. Hvis vi som landmænd ser omkring os, og vurderer den aktuelle situation, så er der svært, med det udgangspunkt, at mene det modsatte. Hvis man søger talmæssig dækning for det modsatte synspunkt, og slår op på side 11 i driftsregnskabet, og måske drister sig om på siderne med 5-års sammenligning, ja, så gør det ikke sagen nemmere.

Min konklusion er, at ja, målt på de parametre som rapporten fremhæver, har vi ikke været dygtige nok. Udygtigheden ligger ikke i, at man på den faglige del ikke har leveret varen. Nej, udygtigheden ligger i, at vi overhovedet har indladt os på den præmisse, samfundet har opstillet for at drive landbrug i Danmark. Det var dumt.

Det har ført til:

  • at, vi ikke har kunnet udnytte produktionspotentialet
  • at, vi ikke har øget produktivitet
  • øget kapitalindsats, og
  • øget risiko uden øget indtjening

det skulle vi have sagt nej til, og det var udygtigt. Hvis konklusionen på rapporten bliver politikere der vil løbe fra deres ansvar, og placerer årsagen til et landbrug i krise alene hos landmanden, ja, så vil jeg garantere for, at det ikke kommer til at gå stille af.

Lad os bruge kritikken konstruktivt

Jeg mener, vi skal passe på ikke at forsøge at nedgøre vores kritikkere. Vi har brug for at tage det til os, at lade os provokere og inspirere, og lad os på den baggrund begynde at finde nye løsninger. Det er vi, i bestyrelsen for Centrovice, til sinds at gøre.

Om rapporten var et bestillingsarbejde af den tidligere fødevareminister, som fremført af Bæredygtigt Landbrug, ja, det er der ikke nogen tvivl om. I og med Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi varetager opgaven, som værende sektorforskningsinstitution for fødevareministeriet, så ja. De skal udarbejde forskningsbaserede udredninger, for den til enhver tid siddende fødevareminister.

En lydhør Eva Kjer Hansen lover at levere

Så fik vores næstformand Torben Povlsen svar på sit åbne brev til fødevareministeren. Hurra, der er hul igennem, og Eva Kjer Hansen svarer, at hun og hendes embedsmænd knokler som gale, for at levere forbedrede rammevilkår til vi landmænd. At alle har de bedste intentioner overfor et erhverv i en vanskelig situation. Det er der forståelse for.

Jeg mener, det er en stærk minister, der er sat på miljø- og fødevareområdet. Det spændende bliver, om hun vil lægge op til et bredt forlig med venstre side af folketingssalen, og i hvilket omfang hun vil give køb på det, som var de oprindelige intentioner i 16-punktsplanen. Jeg hører allerede DF sige, at den øgede kvælstofpulje skal indfases over en længere årrække. Det kan bekymre mig.

God weekend,

nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmusen,
Formand

 

 

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve