Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 25 - 2017

Politisk Nyt – uge 25 – 2017

Aktuelt omkring formandens helbred

Det lader til, at der er opstået en del forvirring, efter jeg på TV2-Fyn fortalte omkring min sygdom, og det forløb jeg har været igennem. Baggrunden for min deltagelse var, ikke så meget at informe-re om min sygdom men, mere en intention om at give nogle erfaringer videre, til dem som måtte stå i samme situation.

Spørgsmålet, om jeg nu er rask, eller om jeg igen er i behandling? – ja, det er der mange svar på.

Rask det er jeg ikke. En knoglemarvskræft er at sammenligne med en anden kronisk sygdom. Man bliver aldrig helbredt, men modtager løbende forskellige former for behandling, for at holde syg-dommen stabil. Efter mit stamcelleforløb er min tilstand forbedret meget, men ved yderligere supplerende behandling vil min situation kunne forbedres yderligere. Det er det lægerne har besluttet i mit tilfælde. Kan jeg så passe mit formandsjob, samtidigt med at jeg får behandling? Ja, det kan jeg. Jeg er naturligvis glad for bestyrelsens og andres omsorg for mit helbred. Det må dog, når alt kommer til alt, være mit ansvar, at jeg har helbred til at påtage mig opgaven som formand for Centrovice.

Er jeg rask, frisk og klar til at løfte opgaven? Der er ingen tvivl om, at jeg på nuværende tidspunkt har det bedre, end jeg har haft det i mange år!

Hvis nogen skulle have behov for yderligere forklaring, er man velkommen til at ringe til mig.

Økonomien i virksomheden

På dagens bestyrelsesmøde den 22. juni, var der en livlig debat omkring en række centrale emner:
En 5 måneders opgørelse på økonomien. Vores ansvarlige på det område, regnskabschef Ulrik Hollingdal, er god til at skabe overskuelighed omkring økonomien i virksomheden.
Det er ikke særligt sjovt at debattere tal alene. Det, som er langt mere givende, er de udfordringer som økonomiopfølgningen synliggør. Der er en god vilje til det, både fra direktør og øvrige bestyrelsesmedlemmer. Spørgsmålet er altid, om energien skal bruges på at evaluere fortiden, eller om energien skal bruges til at skabe fremtiden. Jeg stemmer for det sidste.

Fremtidens miljøregulering

Miljøregulering, målrettede virkemidler, hvordan vi kommer i gang med at etablere minivådområder? og hvordan vi får gang i oplandskonsulentere, der skal virke som mellemled mellem Jer medlemmer/ lodsejere og kommunen? Alle står med fødderne i startblokken, og venter på at komme i gang.

Samtidig skal vi forholde os kritisk, til de generelle reduktionskrav der dels ligger i Vandplan 2, men nok i højere grad i sidste planperiode. Yderligere krav om at reducere udledning med 6200 t N, ja, det lægger det halve af Fyn brak, og det har vi helt klart en mening om, og holder politikerne ansvarlige for det, der mest af alt ligner noget uigennemtænkt makværk.

Vi har i denne uge holdt møde med medlemmerne af de fynske vandråd, for at få et indblik i hvordan arbejdet forløber.

Vandrådene og den enkelte lodsejer må gøre en indsats

Det var en flok frustrerede vandrådsmedlemmer, der var på nippet til at sige, at de ikke magtede at løfte opgaven i de lokale vandråd på vegne af Jer medlemmer.

Der er 19.000 km vandløb, der er omfattet af kvalitetsmålsætningen i vandplanerne. 6000 km af disse vandløb afvander fra mindre end 10km2, og bør, alene af den årsag, pilles ud af vandplanerne.

Så er der en række andre kriterier som også skal opfyldes. Hvis vi ikke nu er meget grundige med at få disse vandløb pillet ud, bliver de underlagt en kvalitetsmålsætning som er uopnåelig for de pågældende vandløb.

Der er en stram tidsplan for arbejdet i vandrådet, og den kommunale administration indstiller, at mange af disse vandløb bliver i vandplanerne, med mindre vandrådet ved selvsyn konstaterer, at de bør pilles ud. Det er der slet ikke tid til i vandrådet.

Derfor henvender vi os nu direkte til Jer medlemmer og lodsejere. Der bliver lagt et skema på vores hjemmeside med en anvisning til at udfylde skemaet. Det er meget vigtigt, at du/I, som er lodsejere til disse små vandløb, kommer med en tilbagemelding til os. Uanset holdning i vandrådet har den enkelte lodsejer mulighed for at formulere en mindretalsudtalelse omkring netop hans vandløb. Det er den mulighed vi gerne vil gøre brug af.

Sommer og ferietid

Så er det ellers blevet sommer, og en lille ferie bliver det forhåbentligt til for alle.

Det betyder, at Politisk Nyt lukker ned for sommeren grundet ferie, da der ikke vil kunne forventes at være medarbejdere på arbejde til at udsende materialet.

For mit vedkommende var det godt at komme tilbage, og få det hele startet op inden sommerferien, så alle er klar til arbejdet efter ferien.

Med ønsket om en god sommer,

nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve