Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 25 - 2016

Politisk Nyt – uge 25 – 2016

Brexit – britisk nej tak til fællesskabet

Hvad skal man vælge denne morgen? Den optimistiske eller den pessimistiske sindsstemning. En dejlig sommerregn som giver sandsynlighed for at høsten nu er ved at være sikret, i forhold til nedbør. Regn omkring Skt. Hans, glider direkte på kassekreditten. Den seneste tids stigninger i afregningspriser på specielt svinekød, og meldinger i markedet om at mælkeprisen nu har ramt bunden. En fornemmelse af, at nu er konjunkturerne vendt. Nu drejer det sig om, som en skipper på et forrevet skib efter storm, at få overblik, og bese skaderne på et landbrugserhverv, som har været gennem den værste krise siden 30-erne. Ja, det var tæt på, det var det rette humør at komme i.

Men nej. Det blev ikke denne morgen, de positive signaler, der kommer af morgenens nyheder, kom til at fylde mest. Briterne stemte sig ud af EU. En boksehandske i synet på det fælles Europæiske projekt. Et projekt der, siden afslutningen på 2. verdenskrig, har taget sigte på at skabe et frit og åbent marked for varer og tjenesteydelser. Et europæisk projekt der skulle skabe et folkeligt fællesskab, på tværs af de europæiske grænser, og på grundlag af tryghed og tillid øge integration, skabe øget mellemfolkelig kontakt, øge samhandelen og skabe mulighed for udvikling af vækst og velstand. Den mulighed var der nogle politikere der valgte, at sætte på det jeg vil kalde en tilfældig politisk dagsorden. En dagsorden, der dannes ud fra en tilfældigt politisk stemningsbillede, hvor blandt andet migrationsudfordringen i Europa har været en af de grundlæggende årsager til, at man nu stiller spørgsmålstegn ved det, som er det mest oplagte i verden, nemlig det positive ved at udvikle det fælles Europæiske projekt.

At politikere, både her hjemme og i dette tilfælde i England, mister proportionssansen, og uden grundlæggende forståelse for det at skabe strukturerne omkring vores samfund.
Et skattesystem der virker. En ordensmagt der er i stand til at løse opgaverne, og rammerne for international samhandel og økonomisk udvikling. Ja, det ansvar er politikernes, og der findes ikke nogen undskyldning for at drage det i tvivl. At det blev en konservativ partileder i England, der satte ild til lunten, og detonerede bomben, der kan føre til, at andre lande og andre politikere lader sig friste af samme tendens. At man, med sigte på at skabe kortsigtet politisk vinding, bringer helt grundlæggende økonomiske principper i spil. Principper der rækker langt ud over, hvad den frygt og usikkerhed som verdens aktuelle migrationsproblem burde skabe, ja, det gør helt bestemt, at denne dag bliver uendelig svær at komme igennem.

Og så er det nok med at få fokus på de hjemlige rammer. Nu er det sommerferie, og børnene skal ikke i skole. Jeg håber der, trods alt, kan skabes mentalt overskud til ferie sammen med familien, og det som er vi landmænds styrke, nemlig vores evne til at lade de nære ting påvirke os mest, også i denne situation er det, som gør, at vi kommer gennem en dag som denne.

Jeg vil ønske tålmodige læsere af Politisk Nyt en god sommer, og håbe – tiderne til trods – de dystre omstændigheder vil vende til landbrugets fordel.

God weekend,
nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen, formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve