Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 24 - 2017

Politisk Nyt – uge 24 – 2017

Udsigt til en god høst

Morgenturen i marken efter en god gang regn, gør ikke fornøjelsen mindre. En god afgrøde ser ud til at sætte retning mod en god høst, og det glæder en landmand.

Nye forbrugertrends udfordrer produktionen

Årets dyrskue er løbet af stablen, og i år var det fødevarerne der var årets event.
Et voksende fødevaremarked på vores dyrskue, understreger på en fin måde det vi siger: Ønsket om at åbne erhvervet og fødevareproduktionen mod forbrugerne, og derigennem signalere, at vi på fødevareområdet har et oprigtigt ønske om, at koble os på samfundets dagsorden og i højere grad koble os på det, der er tidens trend.

Skiftet fra ensartethed til mangfoldighed, er ikke nogen nem øvelse, i det set up vi har. Det franske land-brug, hvor hver by har sin ost og sin vin, synes i den sammenhæng bedre stillet.
Jeg tror, vi må ændre opfattelse i retning af, at forbrugerne, om det er her eller i det store udland, ikke køber fødevarer på baggrund af fakta. I så fald ville det vel også være det eneste indkøb, som er faktabaseret. Forbrug drives af følelser og holdninger, og det må vi vænne os til. Det bliver svært.

Burægproduktionen er vel det nærmeste eksempel på, hvor galt det kan gå. Med en investering i nye æglægningsbure, og en videnskabelig konklusion der siger, at burægproduktion er den perfekte balance mellem miljø, dyrevelfærd og driftsøkonomi, ja, så syntes man at have en fremtidssikret produktion. Der var bare det lille men, at forbrugerne, uagtet mange gode argumentet, ikke ønsker æg fra burhøns. Da detailhandlen tilsyneladende faldt for fristelsen til at tage nogle gode fødevarepolitiske point hjem, ja, så var dagene for burhønseæg i Danmark talte.

Hvis forbrugerne vil have den adfærd de har, ja, så er opgaven for os, at forklare vores præmis for at drive virksomhed.

Fremtidens fødevareproduktion

Den chance brugte vi fint lørdag, hvor debat gruppen Frej lagde op til debat om fremtidens fødevareproduktion i Centrovice telt på dyrskuepladsen. Jeg tror faktisk, vi lykkedes med det der var vores ønsker, nemlig at inddrage forbrugersynspunkterne i debatten.

Vi er, fra landbrugets side, gode til at se udfordringerne fra vores side, og så holder vi en masse møder, hvor vi debatterer med os selv.

Det var tre gode dyrskue dage, og der blev hilst på mange mennesker, og drukket mange kopper kaffe i Centrovice teltet. Tak til alle der bidrog, til at gøre det til en god oplevelse.

Arbejdet i de fynske vandråd

Fredag har vi inviteret de repræsentanter, der er valgt ind i de lokale vandråd fra både Centrovice og Landbrug & Fødevarer. Formålet er at få tilbage meldinger fra det som viser sig at være en vanskelig opgave for vores repræsentanter. Vi regner med tilbagemelding på det, som er de centrale emner.

Kan der overhovedet hentes nye vandløb ind i vandplanerne?

Er økonomien en begrænsning i forhold til de miljømæssige ambitioner, eller er det, som de grønne organisationer opfatter det, et tag-selv-bord, hvor man uden konsekvens for dem, ønsker at medtage alt der ser ud til på et tidspunkt har løbet vand i?

En repræsentant fra Axelborg deltager også i mødet, og giver inspiration til den værktøjskasse, som er til rådighed, og til sidst pakker vi en pakke, som vi beder Erling Bonnesen om at tage med til Christiansborg. Der må jo sidde nogen politikere bag det her, som havde nogle intentioner med det vandrådsarbejde, man satte i gang.

Så går vil til pressen, når vi er klar, for vi ønsker at få en debat i det offentlige rum, om samfundet virkelig ønsker at ofre penge på vandløb som, uanset hvad man gør, aldrig vil kunne leve op til miljøkravene om god økologisk tilstand.

Formandens deltagelse i debatmøder

Selv har jeg i ugens løb deltaget i to debatmøder, arrangeret af Enhedslisten. Det var faktisk en god oplevelse, når retorikken blev skåret lidt til. Emnet var den fremtidige fødevareproduktion, og vilkårene for den. Vi er helt sikkert mange, der blev klogere de to aftner, og den gode oplevelse var egentligt, at vi godt kan tale fælles løsninger, når vi kommer over det med at pudse fordomme og fjendebillederne af.

Med venlig hilsen

nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve