Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 23 - 2015

Politisk Nyt – uge 23 – 2015

Folketingsvalget 2015 – økonomien og landbruget

Valgkampen er godt i gang, og det er interessant, hvor landbruget dukker og i den politiske debat.

Fokus på den aktuelle økonomiske situation gav sig udslag i en artikel, hvor Torben Lundsgård fra Langeland fik mulighed for at sætte ord på sin økonomiske situation.

Spørgsmålet til mig i den sammenhæng var, om det ikke er landbruget selv, der er årsag til den situation vi er bragt i.

Der er ingen tvivl om at vi i den politiske argumentation ikke kommer langt med at klynke over vores privatøkonomiske forhold. Og ja, det er vores eget ansvar, og ja, vi skal nok selv finde en løsning.

Det spørgsmål der hører hjemme i en valgkamp er, hvordan vi, under de nuværende omstændigheder, får bragt landbruget på fode igen, så vi fortsat kan være et aktiv for samfundshusholdningen. Landbruget har gældsat sig op gennem nullerne, og har aktiveret og belånt alt hvad vi har kunnet komme i nærheden af. Det være sig konjunkturgevinst, produktivitetsstigning, konens indtægt og EU-tilskud. Alt sammen båret ud i samfundet, gennem realkreditbelåning.

Det er sikkert, at vi landmænd må komme til den konklusion, at det var nok dumt. Lige så sikkert er det, at samfundet bør være vi landmænd taknemlige, fordi vi på den måde har bidraget til at gøre samfundskagen større.

De som handler samfundsskadeligt er hr. og fru Danmark. De sparer op, så økonomien er ved at sætte sig selv i stå. Overskuddet fra forretningen Danmark spares op til pension. Gennem pensionsselskaber investeres der i udenlandske erhvervsobligationer, og der bidrages ikke til at gøre vores samfundskage større. Det er samfundsskadelig virksomhed.

Økologi – en af vejene

Så kom økologien igen på dagsordenen. Det var Alternativet, der fremsatte forslag om, at dansk landbrug skal omlægges til økologi frem mod 2040.

Hvorfor så det, kan man spørge sig selv, og er det overhovedet en realistisk mulighed, og hvad skulle begrundelsen være?

  • Er det fordi, der er stemmer i en aktiv holdning til økologi.
  • Er det fordi, der ville kunne opnås en bedre indtjening,
  • er det fordi, der ville være en bedre ressourceøkonomi?
  • er det fordi, der vil være en bedre dyrevelfærd? eller
  • er det fordi, miljøet vil få det bedre?

For mig at se, vil alt den omlægning til økologi som markedet kan bære, være en god ide, for dem som har lyst til det. Det ud fra en betragtning, at vi alle skal forsøge at øge værditilvæksten, på det vi producerer. Økologi kan være en af vejene til det.

Uffe Elbæk svarer egentligt ikke på spørgsmålet. Blot tilkendegiver han, at det kunne være en smuk tanke, og det kunne han godt ønske sig. Det er tilladt at drømme, og så kender han for øvrigt en økologisk landmand nord for Birkerød, der er meget godt tilfreds.

Han fik nogle billige point i sin politiske karakterbog. Hr og fru Danmark, og for øvrigt også jeg selv, har svært ved at have noget imod det manden siger. Det til trods for, at det er totalt ude i hegnet.

Det Fynske Dyrskue 2015

Vi følger valgkampen tæt med de landbrugspolitiske briller på. Blandt andet har vi besluttet at afholde  politisk debatmøde på dyrskuepladsen lørdag den 13, kl 15.00.

Kom og stil alle de gode spørgsmål til et flot panel af politikkere, og få klarhed over:

  • Hvad er egentligt den overordnede plan med dansk landbrug?
  • Er der overhovedet politikkere, der formår at se tingene i en sammenhæng, og vil arbejde for løsninger der holder på den lange bane?.

Vores medlemsblad Vækst, som udkommer i næste uge, indeholder to adgangsbilletter til dyrskuet.

Det er en invitation fra Centrovice til vores medlemmer. Jeg håber, mange vil gøre brug af invitationen, og komme på dyrskuepladsen, og bidrage professionelt til det som ser ud til at blive det største, fynske dyrskue nogensinde.

Vi ses på dyrskuet.

Med venlig hilsen

Niels Rasmussen, formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve