Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 22 - 2017

Politisk Nyt – uge 22 – 2017

Så er Politisk Nyt fra Centrovice igen i luften. Dejligt at være tilbage igen, til det arbejde som, jeg synes, giver meget mening.

Det gør det nemt at komme tilbage, når bestyrelsen i mellemtiden har løftet opgaverne flot, og alle har vist vilje til at rykke sammen og løse opgaverne.

Jeg har, i den periode hvor jeg har haft orlov fra mit formandsjob, brugt meget tid på avislæseri, og til at holde mig orienteret omkring aktuelle politiske og praktiske emner, så det synes ikke at være så langt væk at komme på banen igen.

Grønt Danmarkskort

Helt aktuelt vedtages der torsdag en ny planlov i Folketinget. Planloven er nok det planlægnings-værktøj, der konfronterer landbruget mest. Planloven er den lov der skaber administrative rammer om det areal, der i kommunerne ligger uden for byzone, det areal der ligger under kommuneplanerne. Før var kommuneplanerne skabt for at sikre areal til landbrugsformål. Den nye plan-lov er nok en vandring mod mange flere områdeudpegninger til produktion og naturformål. Ud over de vante ting vedtages der også et såkaldt Grønt Danmarkskort. Det grønne danmarkskort indtegner alt den værdifulde natur der er i landet, plus de potentielle naturområder. Der ud over er der på kortet de grønne korridorer, der kan bane vej for mere sammenhængende naturområder. Det er som sagt ikke nogen områdeudpegning, men bare en oversigt, hvis nogen skulle blive urolige.

Vandrådene udfordres

Så sidder vores repræsentanter i øjeblikket og sveder i de lokale vandråd. 900 km vandløb skal op til en vurdering i vandrådene. Skal de pilles ud af vandplanerne, fordi de ikke har mulighed for at leve op til kvalitetsmålsætningen i vandplanerne? Er det et naturligt vandløb? Er der fald, så der kan være grusbund, og afleder de vand fra mere end 10 km2, er blot nogle af de objektive kriterier der ligger til grund.

Der er ingen tvivl om, at politikerne på Christiansborg har en intention om, at få rigtigt mange af disse små og ikke naturlige vandløb ud af vandplanerne. Jeg bliver måske bare en smule bange, når jeg ser hvilke arbejdsvilkår der bydes de lokale vandråd. En meget kort tidsfrist til at løse op-gaven og en sandsynlighed for, at politisk uenighed i vandrådende mellem de mange interessen-ter, fører til manglende enighed og en anledning til, at miljøadministrationen i dette land arkiverer materialet i skraldespanden, og fastholder den oprindelige indstilling.

Derved bliver de lokale vandråd det, det ikke skulle være, nemlig et demokratisk gummistempel på noget der reelt aldrig nåede at blive en demokratisk proces med brugerinddragelse. Vi følger ganske tæt dette arbejde, og sørger for, at de ansvarlige politikere holdes godt orienteret, hvis tingene i udvikler sig imod det, der var de politiske intentioner.

Det fynske dyrskue

I den kommende uge afholdes der dyrskue. Det bliver for mig en noget speciel oplevelse, at sidde på tilskuerrækkerne og overvære åbning og afvikling af dyrskuet. Jeg er tilbage på fuld kraft, men det giver god mening, at de er de dygtige mennesker der det sidste ½ år har arbejdet med dyrskuet, som også får lov til at gøre det færdigt.

Det er Lars Iversen, der som formand for dyrskuets koordinationsudvalg samarbejder med de om-rådeansvarlige omkring den praktiske afvikling. Det bliver foreningens næstformand, Torben Povl-sen, der åbner dyrskuet og holder dyrskuetale. Vi håber det bliver en god og minderig oplevelse, som det plejer at være.

Debatmøder på Centrovice standen

Jeg selv ser frem til at møde jer medlemmer på Centrovice stand på dyrskuet, og jeg vil være der en stor del af tiden. Dels til en snak og en gang at drikke, men også til de to debat arrangementer der løber af stablen. Fredag kl. 14.30 er der debat om generationsskifte og kapitalforhold i landbruget. Der er sammensat et godt panel, hvor bl.a. formand for Landbrug og Fødevarer Martin Merrild kommer og deltager sammen med repræsentanter fra den finansielle sektor og folketingspolitikere.

Lørdag er det debatgruppen Frej der lægger op til debat om følelser og fakta i fødevaredebatten. Det bliver garanteret noget med en masse energi i. Frej gruppen er nogle engagerede piger.
Jeg ser frem til nogle gode dyrskuedage.

Med venlig hilsen og de bedste ønsker for en god Pinse,

nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve