Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 22 - 2016

Politisk Nyt – uge 22 – 2016

”Uduelige svineproducenter skal væk”. Ja, det var så den overskrift i Børsen, vi vågnede op til torsdag i denne uge. Nu er det ikke altid et job for sarte sjæle, at gennemgå dagens aviser og skulle stå på mål for indholdet af disse, for et erhverv og en flok hårdtarbejdende medlemmer af Centrovice.

Mange mennesker er emotionelt forbundet med landbruget. Gennem vores natur, vores miljø og gennem fødevarer som vi spiser. Det er den platform vi befinder os på, på godt og ondt. Jeg havde regnet med, at udsagnet kom fra et politisk overløb på Venstrefløjen, der i mangel af bedre sager netop den dag, skulle skabe lidt politisk profil på landbrugets bekostning. Men nej, det var det ikke. Det kom såmænd fra den hovedorganisation vi alle er medlem af, nemlig Karen Hækkerup, administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer.

Administrativ ledelse og formandsskabet i Landbrug og Fødevarer er dem, som tegner billedet udadtil, både i forhold til den politiske omverden, og indad til overfor medlemmerne. For sidstnævnte kategori, er det grundlæggende vigtigt, at de til enhver tid kan se sig selv i organisationen, og uanset hvad, og i hvilken sammenhæng, kan se sine interesser varetaget.

Jeg vil ikke blande mig i den faglige debat, og om Karen Hækkerup har ret eller ikke. Blot forholde mig til, at landmænd i dette land gør de bedste de kan, ud fra de forudsætninger der nu en gang er skabt omkring dem. Og nej, de er nok ikke professionelle nok, set i forhold til de komplicerede, markedsøkonomiske forhold, der altid ender med at få indflydelse på bundlinjen hjemme hos den enkelte.

Så kan jeg sige, at den oplevelse jeg har, og den karakter jeg vil give til danske landmænd er: Det eneste uduelige som landmænd generelt har gjort, er overhovedet at indlade sig på den præmisse, der er opsat for at drive landbrug i dette land. En præmisse, der er skabt af de politiske rammevilkår, politikerne har opsat for erhvervet. Vilkår som, langt hen ad vejen, er blevet til i samarbejde med vores fælles lobby. En anden del af præmissen er opsat omkring vores fælles virksomheder. Det handler om, at vi landmænd ikke bekymrer os om den del der foregår på markedspladsen for fødevarer. Det har vi skabt en fælles organisation til at tage vare på.

Nu står rigtigt mange landmænd, og river sig i håret, og må konstatere, at det forretningsgrundlag som vi byggede vores virksomheder op omkring, ikke eksisterer længere, og så er det så nu, der bliver kø ved håndvasken. I vores mangfoldige organisation, der rummer virksomheder, politisk interessevaretagelse, rådgivning og sektororganisationer, breder der sig en stemning af, at alle ønsker at retfærdiggøre sig selv, på det, som så ender med at blive på landmandens bekostning. Det kan man, gennem mange års kendskab til organisationen, ikke undres over. Der hvor jeg bare havde forventet, at det ikke så åbenlyst kom fra, var fra vores hovedorganisation.

Det som jeg syntes er et langt mere interessant spørgsmål i denne sammenhæng er, hvad der skal ske med de uduelige organisationsfolk og administrativt ansatte, der gennem årene har skabt vilkår, for at drive landbrug i dette land? De sidder med ansvaret, sammen med landmanden. Vi har i fællesskab skabt en blomstrende fødevareindustri i Danmark. Nu syntes jeg, vi i en vanskelig tid, sammen skulle stå på mål for den.
At landmænd, i situationen, bliver dem, der står tilbage og må stemples som uduelige, ja, det er den konklusion, folk uden branchekendskab ville komme frem til.

Nu er det mig der, som lokal landboforeningsformand, hver morgen skal sidde, og gøre os fortjente til vores medlemmers kontingentkroner og deres tillid. Der er nogle morgener, hvor den opgave kan syntes en smule vanskelig. Torsdag morgen var en af dem.

God weekend
nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen, formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve