Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 22 - 2015

Politisk Nyt – uge 22 – 2015

Folketingsvalg 2015

Så blev folketingsvalget endeligt udskrevet, og politikerne skynder sig hjem i egen valgkreds for at føre valgkamp. Hver kandidat, og hvert parti vil forsøge at skabe opmærksomhed omkring sig og sit parti, og i en direkte dialog med væl-gerne forsøge, at kapre så mange stemmer som muligt.

Hvad kommer valget til at stå imellem? Ja, hvem skal være statsminister efter næste valg? Det kan der være mange meninger om. Hvad er det politiske tema, skal vi have nulvækst i den offentlige sektor, eller skal vi fremtidssikre vores fremtidige velfærd?
Det drejer sig om, at få debatten til at være så enkel så mulig, og så blive ved med at sige de samme ting, så alle med tiden forstår budskabet. Der er mange temaer i debatten. Jeg syntes det er vigtigt, at valgkampen bruges til at konfron-tere politikerne, med de spørgsmål der ligger os på sinde.

VKO vil skabe vækst og arbejdspladser i landbruget

Nu er der ingen tvivl om, at det ved netop dette valg er vigtigt, vi får en ny rege-ring. For første gang i uendeligt lang tid er der en Blå Blok, der sammen med landbruget har formuleret en vision. En hensigtserklæring for vækst og arbejdspladser i fødevaresektoren. En 16 punkts plan, der på den korte bane skaber forbedringer på bundlinjen hos os landmænd med ca. 3 mia. kr. Det skal vi holde dem fast på. I den lidt humoristiske afdeling er det jo da også en positiv udmelding, at det skal kunne betale sig at arbejde.
Vi landmænd har de seneste år måtte konstatere, at det økonomiske resultat ikke rigtig stod mål med indsatsen. Hvis det bliver tilfældet fremover, vil det væ-re en medvirkende årsag til, at jeg vil bakke op om et regeringsskifte.

Jeg syntes, det vigtigste i valgkampen er, at få afdækket de personlige egen-skaber hos de opstillede kandidater. Er de holdningsmæssigt funderet godt nok. Har de et større perspektiv på tingene, og frem for alt, har de et projekt i dansk politik der er større end dem selv? Vi skal have luget ud i den sværm af selvoptagede populister, der i kraft af en uddannelse som cand. polit. mener, det kan danne baggerund for en personlig karriere i dansk politik.

Vores repræsentative demokrati har faktisk en mening. At man vælges til Folke-tinget, fordi man repræsenterer noget eller nogen. At man, som en delmængde af et samlet folketing, er med til at vægte de politiske beslutninger til et samlet, fælles bedste. Giv din stemme til en politiker, der arbejder ud fra det princip.

Det Fynske Dyrskue 2015

Så er det igen ved at være dyrskuetid, og alle vi, som er en del af den aktivitet, bruger en ganske stor del af de vågne timer til at forberede det, som stadig er Fyns største kulturbegivenhed.
Det er uendeligt mange mennesker, der hver for sig er en del af forberedelser-ne, og hver aktivitet fungerer som et lille tandhjul. Når dyrskuedagene så oprin-der, ja, så skal alle tandhjul gå smukt i indgreb, og maskinen skal, under kyndigt opsyn af dyrskuechef Gitte Beck, fungere uden unødig støj.

Ud fra antallet af tilmeldinger ser det ud til, at årets fynske dyrskue bliver det største gennem lang tid. Der er rekordstort antal tilmeldinger på stort set alle aktiviteter. Det er godt for den enkelte, at man fortsat har lyst til at deltage som en del af det interessefællesskab, der er omkring den enkelte aktivitet.
Så syntes jeg, det er rigtigt godt, at alle deltagere i fællesskab stadig syntes, det giver mening at deltage i den fælles præsentation af et sprudlende fynsk land-brug, som dyrskuet er. Der er for mig at se, ikke noget der giver ret meget mere mening.

God weekend,

Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve