Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 21 - 2016

Politisk Nyt – uge 21 – 2016

Det fynske dyrskue 2016

Så er der ved at gå dyrskue i den, som vi siger. For os, der har været involveret i dyr-skuet gennem mange år, er det ligesom gået under huden. Det, at arbejde med de mange frivillige, er en stor fornøjelse. Midt i alle opgaverne og udfordringerne, mødes en masse mennesker der griner meget, og som er en del af et ægte interessefælleskab. Det giver mening, eller rettere – der er ikke noget, der giver mere mening.

Dyrskuet er en af vores fornemmeste platforme for kommunikationen med omverdenen. Den resterende del af året løber vi efter en landbrugspolitisk dagsorden, som sættes andre steder. Der er én uge om året, hvor vi sætter dagsordenen, og formår en masse, positiv kommunikation omkring fynsk landbrug, og det er i dyrskueugen.

Jeg ved godt, det ikke kommer af sig selv. Forarbejdet i 26 avlsforbund for heste, arbejdet i kvægbesætningerne, med at træne køer så de kan trækkes med, og den store beslutning der skal tages, når børnene skal træffe beslutning om at deltage på årets børnedyrskue. Det er ikke noget man spøger med, når en lille pige ringer til formanden, og er i tvivl, om hun er tilmeldt eller ikke. Hun kræver et præcist svar her og nu.

Læg vejen ind om Centrovice teltet

Vi glæder os nok en gang, til at byde alle velkommen på dyrskuepladsen, og ser frem til at møde mange medlemmer i Centrovice teltet på dyrskuepladsen. Der er et spændende program, med faglig information og politisk debat. Forhåbentligt er der mange, der har både lyst og lejlighed til at deltage. Dialog og samtale er måske det, der er brug for i en tid, der for landmænd rummer mange udfordringer.

Rigsrevisionens kritiserer forvaltningen af landbrugets fonde

Landbrugets fonde kom i søgelyset, efter Rigsrevisionen rettede kritik, mod den forvalt-ning der foregår. Landbrugets fonde består af indbetalinger fra produktionsafgifter og tilbageførte pesticidafgiftet. I alt 575 mio. kr. er der årligt til fordeling.

Det er et fantastisk system vi har opbygget. Hvor landmænd i fællesskab indbetaler til fælles finansiering af den viden spredning, der uvildigt foregår, i den danske rådgivningsmodel. En sammenhæng, mellem forskningen, rådgivningen og primærproduktionen, det er et system, som andre landes landmænd misunder os. Det skal vi fastholde. Vi skal, som udgangspunkt, også fastholde, at fondene indeholder vores penge, og der skal sikres tilbageløb til landbruget, gennem aktiviteter der giver resultat på bundlinjen.

Det er tale om mange penge for den enkelte landmand. For en kvægbedrift over gen-nemsnit, taler vi om ca. 200 000 kr. pr bedrift, som den enkelte sætter ind på sin udviklingskonto hvert år. Vi skal, internt i organisationen, have en løbende og tæt debat om midlernes anvendelse. Jeg syntes, det er en fejl, at den største del af fondsmidlerne formidles gennem de enkelte sektorer, og ikke nødvendigvis til aktiviteter der fremmer udviklingen for et samlet landbrug.

Manglende ressourcer til forskning

Det er lidt tankevækkende, at der i disse år, hvor landbruget er økonomisk presset, ikke er tilstrækkeligt med penge til forskning og udredning på miljøområdet.

At der heller ikke er midler til, at vi forholder os til de strukturelle udfordringer, der er omkring landbruget, fremtidig finansiering og nye ejerformer. Der er heller ikke midler til udvikling af systemer for afsætning, der skaber balance mellem den løbende indtjening, konsolidering og så den risiko vi landmænd påtager os, gennem vores selskaber ude på det globale fødevaremarked.

Det er vigtigt, at vi, gennem fornuftig forvaltning af fælles midler, gør os fortjente til det unikke system vi har. Det gør vi helt simpelt ved, at efterlade det rigtige indtryk. Nej, det er ikke en lille, indspist flok mennesker, der i de enkelte sektorer bevilliger midler til fantasifulde projekter.

Hvis midlerne gør mere nytte i universiteternes forskningsbudgetter, end de gør nytte på landmandens bundlinje, ja, så er der noget galt i vores system.

God weekend
nr, niels rasmussen, underskrift
Niels Rasmussen
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve