Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 21, 2015

Politisk Nyt – uge 21, 2015

”Farvel og på gensyn du liflige maj” står der i Christian Richardts danske sang: Når egene knoppes. Men jeg mangler stadig den gode fornemmelse af forår, hvor alting eksploderer når solen får magt. Men foråret bliver altså til sommer i den kommende uge ifølge kalenderen, uanset hvad græsset, køerne, og vi mennesker synes.

Finanspakken er ikke landbrugets ansvar

Finanspakken som blev fremlagt af regeringen, giver anledning til en del frustration i medlemskredsen. Egentligt forståeligt nok. Hvad skal vi med forbedrede finansieringsmuligheder, når vores problem er manglende indtjening, og det for øvrigt ikke er en gældskrise vi har men en indtjeningskrise.
Landbrug & Fødevarer har valgt at bakke op om ordningen. Jeg syntes selv, det er dristigt, at L&F anerkender at have blåstemplet aftalen, og dermed efterlader det indtryk, at vi som landbrug har et medansvar. Det har vi ikke! Ansvaret for den fremlagte politik er politikernes, og ingen andres.

Om vi lokalt på Fyn fik budskaberne balanceret rigtigt af, er altid en udfordring. Formandsskabet, det vil sige Torben og jeg var enige om, hvor den skulle landes. Vi anerkender, at regeringen forholdt sig til finansieringsudfordringen i landbruget. At det var godt, at en del økonomisk nødlidende ejendomme, i kraft af ordningen, kunne bringes til en afklaring.

På den anden side ville vi udtrykke en klar forventning om, at regeringen i samme åndedrag skred til forbedring af de politiske rammevilkår, og forholdt sig til det der er vores reelle problem, nemlig en alt for dårlig indtjening.
Om sagen, gennem en omfattende pressekontakt, landede rigtigt, ved jeg ikke, men det var det der var intentionen.
– Skulle vi i stedet for have sagt nej? Det synspunkt kan der godt føres et fornuftigt bevis for.
– Skal vi overhovedet bruge politisk kapital på en finansieringspakke?
– Hvorfor skal vi gennem accept af aftalen overhovedet opfordre til at der investeres eller generationsskiftes under de nuværende vilkår?

Jeg tror stadig, at vi må leve med det vilkår, at politiske indrømmelser overfor landbruget aldrig kommer, når vi ønsker det, og vi får aldrig alt det vi kunne ønske os. Skal det afstedkomme, at vi så siger nej til det hele? Ja, det er det spørgsmål jeg gerne vil have tilbagemeldinger på.

Frikendelse i randzonesagen

Bæredygtigt Landbrug har stævnet staten i en række sager omkring miljø- og ejendomsret. Randzonesagen førte til frikendelse af de to landmænd, som sagen blev ført på vegne af.

Der er vedtaget en randzonelov, som ministeren ikke har hjemmel til at sanktionere. Det er slet og ret en politisk og juridisk katastrofe. Lovovertræderen er ikke de pågældende landmænd, men ministeren. Gad vide, om hun nu trækkes 5 % i lønnen, og fradømmes retten til at være minister. Det burde hun.

I denne uge kører gødningssagerne så ved Landsretten i Viborg. Der er lokale landmænd, der har formået at skabe opmærksomhed omkring en af de vigtigste retssager i landbrugets historie. Tak til de lokale landmænd for den indsats, til gavn for os alle.
Det bliver spændende, hvordan sagen falder ud. Jeg tror og håber, det bliver til landbrugets og samfundsøkonomiens fordel.
Under alle omstændigheder stor ros til Bæredygtigt Landbrug for en faglig og juridisk fin indsats.

Besigtigelse af naturplejeprojekter på Helnæs Made og Brænde Ådal

Så vil jeg slutte med et reklameindslag: Naturpleje og naturprojekter har mange landmænds interesse. Aktiviteterne har alt for ofte været forbundet med risiko for at miste EU-tilskud, fordi arealet af den ene eller anden årsag bliver vurderet overgået til anden anvendelse, eller ikke længere kategoriseres som dyrkbart.
Naturstyrelsen har, gennem omfattende information, ønsket at mane skræmmehistorierne til jorden. Det foregår blandt andet ved et regionalt møde på Centrovice den 9. juni. Der arrangeres bustur til naturplejeprojekter på Helnæs Made og Brænde Ådal.
Se mere om arrangementet på hjemmesiden www.centrovice.dk , hvor du også kan tilmelde dig.

Venlig hilsen og god pinse

Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve