Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 21 - 2014

Politisk Nyt – uge 21 – 2014

Ny direktør for Centrovice

Louise Helmer, vores nye direktør for Centrovice, blev fejret ved en reception i huset onsdag.

Louise fik sig markeret godt på dagen, og jeg er meget fortrøstningsfuld i forhold til Louises evner til at klare opgaven. Samtidig fik vi officielt sagt farvel til Henrik.

Det er godt, når en stor del af foreningens netværk er repræsenteret ved sådan en lejlighed. Det at have personlige relationer til en lang række interessenter er en forudsætning, for at kunne fungere som direktør for vores virksomhed. At oparbejde et netværk er, hvad enten det er som formand eller som direktør, noget der tager tid, og noget der skal arbejdes med.

Som forening har vi meget at takke Henrik for. At det kun blev til 2 1/2 år i Centrovice, ja, det var nok ikke planlagt. Muligheden om et andet og udfordrende job dukkede op, og jeg er sikker på, at Henrik har arbejdet 100 % i fynske landmænds tjeneste, lige til den dag der blev besluttet noget andet. Sådan er Henrik.

Personligt har jeg sat stor pris på samarbejdet med Henrik. Foreningen og forretningen er to sider af Centrovice. Ikke det ene eller det andet, og personificeret i et godt samarbejde mellem en direktør og en formand. Der er en masse god energi i det spændingsfelt, og det er givende, når man i hverdagen kan udfordre hinanden.

Nu bliver det så hverdag for Louise, og der er mange erfaringer, der skal gøres som direktør. Det er faktisk det eneste, der mangler på hendes CV, direktørerfaring. Den er jeg sikker på, at hun får hos os.

Valg til EU-Parlamentet

Søndag skal vi igen til stemmeurnerne, når der skal vælges 13 danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Det er nok svært at påstå, at 13 ud af 751 medlemmer kan flytte det hele. Men det er vigtigt, at vi bruger vores indflydelse i den store sammenhæng.

Specielt for landbruget er det vigtigt, at vi får valgt folk, der dels vil tale landbrugets sag, men som også har en reel mulighed for at komme i Europa-Parlamentets Landbrugsudvalg. Det er der landbrugspolitikken dannes, og det er den lovgivning der påvirker hverdagen mest hos os landmænd.

Vi vil gerne konkurrere på lige vilkår, og det er vigtigt at forstå, at det lige vilkår dannes i EU. At vi påvirker tilblivelsen af den lovgivning, som i første omgang er EU-direktiver der fastsætter mindstekravene, som efterfølgende bliver til national lovgivning, gennem den implementering der foregår i de enkelte lande.

Det er vigtigt, at de valgte parlamentarikere formår at gøre EU til en mere folkelig institution. At de involverer den danske befolkning i, dels hvad der har været intentionen med de vedtagne direktivforslag, og at der bliver skabt maksimal opmærksomhed omkring den oplagte overimplementering der foregår, når forslaget har været gennem Christiansborg.

Vandrammedirektivet og Alpereglen er eksempler herpå. Det er ikke embedsværket der danner EU-politikken, det er det demokratisk valgte system, dels i EU og i de nationale parlamenter.

Så er det fortsat vigtigt at huske på, at et samarbejdende Europa er et Europa som et hjemmemarked for blandt andet danske landbrugsvarer. Et Europa, hvor varer og tjenesteydelser flyder frit i forhold til markedet, og så sidst, men ikke mindst, et tæt samarbejde mellem suveræne nationalstater og en mangfoldighed af kulturer. Et samarbejde der er forudsætningen for fred og stabilitet i vores del af verden. Husk at mød op og stem på søndag.

Det Fynske Dyrskue anno 2014

Så er det igen ved at være dyrskuetid, og det forberedende arbejde går ind i sin afsluttende fase.

Jeg har det sådan, at meget af det politiske arbejde som fylder tiden resten af året, kan det umiddelbart være vanskeligt at se resultaterne af. Blandt andet derfor er det dejligt at bidrage til afviklingen af Det Fynske Dyrskue: At præsentere fynsk landbrug fra sin bedste side. At benytte platformen til politisk kommunikation, at styrke forholdet mellem by og land og give landmænd og andre mulighed for en faglig kappestrid, det giver mening.

Det er godt at konstatere, at der fortsat er massiv opbakning til De Fynske Dyrskue fra jer professionelle landmænd. Der vil være en imponerende udstilling af husdyr, hvor blandt andet udstillingen af malkekvæg bliver lidt større end tidligere. Det er så flot. Hvis dyrskuet skal bevare sin kvalitet er det vigtigt, at der ikke rykkes på balancen mellem hobby, underholdning og professionalisme.

Det Fynske Dyrskue vil, så længe jeg har indflydelse der, lugte mere af ko, hest og gris, end det vil lugte af popcorn og pomfritter.

Med venlig hilsen

nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen, formand

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve