Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 20 - 2016

Politisk Nyt – uge 20 – 2016

Udsving på humørbarometeret

Det er ikke nemt, at blive i godt humør ret længe af gang. Forårstravlhed, og glæden ved at lykkes med det daglige arbejde, lange arbejdsdage, som til sidst ender med at ryggen kan rettes, den sidste majs er sået, og gylletanken er det tætteste på tom, den har været længe. Det giver ro i sindet og fysisk træthed, men mentalt overskud.

Økonomiske forudsigelser holdt stik

Så er det så, man kommer til at se TV-avisen, og det går igen galt. Vores udsagn på generalforsamlingen om, at erhvervet økonomisk set ligner et A-kraftværk under ned-smeltning, og at det likviditetsbehov der er på de enkelte bedrifter, langt overstiger den indtjening, der er udsigt til at hale hjem. Der er gæld på 100 mia. der ikke har nogen ejermand. Foreningen for lokale pengeinstitutter har netop holdt årsmøde. Landmænd skylder bankerne 95 mia. kr., og de 65 mia. er på nuværende kategoriseret med risiko for tab. Ja, det var så cirka sådan det så ud. Var vi for negative i vores udmeldinger? Nej, det var vi ikke, nok nærmest ret realistiske.

Fortsat ingen løsning på de økonomiske udfordringer

Og så er vi vel færdige med at fortælle hinanden det, og næste punkt på dagsordenen må så være, hvad gør vi ved det? På sidste års delegeretmøde i Landbrug & Fødevarer var jeg på talerstolen som den første efter beretningen. Jeg påpegede den udfordring, der var omkring landbrugets økonomi, og stillede en række spørgsmål. Martin Merrild svarede, at det var gode spørgsmål, som hver for sig krævede en studiekreds. Og kom vi så i gang med det eller hvad? Nej, det gjorde vi ikke. I stedet for ydmyghed omkring opgaven, ser jeg en række aktører omkring erhvervet, der er godt i gang med at retfærdiggøre sig selv. Jeg mangler i den grad nogen, der vil tage ansvar, for den dybt alvorlige situation erhvervet er endt i.
Og så kender jeg godt nødudgangen på det spørgsmål. Det er de dårlige politiske rammevilkår, der rummer årsagen til vores udfordringer. Nå ja, det er vel rent faktisk det mest behagelige sted for os alle at parkere årsagen. Det giver ro, og skaber mulighed for en god nattesøvn at kunne konstatere, at vel går det skidt, men der er ikke vores skyld. Den går bare ikke længere.

Kreativiteten blomstrer hos andelsselskaberne

Og så alligevel sker der lidt. Arla Foods lancerer ideen omkring mælkeproduktion uden brug af GMO foder. Det kunne give 7,5 øre ekstra pr kg mælk. DC lancerer den antibiotika frie gris, som kan oppebære en merpris på 2 kr. pr kg kød. Det kunne alligevel blive så skidt, at der gik gang i den kreative hjernehalvdel hos vores virksomheder, og det er da trods alt positivt.

Restkoncentrationer af organofosfater i urin fra voksne og børn

Og så finder man rester af sprøjtegift i urin. Forskningsresultat fra Syddansk Universitet viser forekomst hos 90 % af testpersoner. Det er dog skrækkeligt, er vel den første tanke, og så derefter kommer tanken, hvor meget finder man? Er det i nærheden af tålegrænsen, og hvad finder man ellers i folks urin, når man tester? Ja, alle paraderne er på vej op. Og så endte det faktisk med, at der kom en god historie ud af det for dansk landbrug. Nedbrydningsstoffet man finder, stammer fra midler man ikke bruger i Danmark. Måske en lille smule til loppebehandling af husdyr, og det er jo da ikke helt uvæsentligt.

Konklusionen blev, at hvis man vil slippe for at belaste sine børn med stoffet clorpyrifos, ja, så skal man bare købe dansk producerede fødevarer. Ja, men det er jo da godt at vide, og det synes jeg da, man bør, men af mange andre årsager.

Så efter forbrug af en mængde forskningskroner, og en masse spalteplads i medierne, er vi så blevet så kloge.

God weekend.
nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve