Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 2 - 2016

Politisk Nyt – uge 2 – 2016

Et medlemskab af foreningen giver mange kontante fordele og sikrer gennemslagskraft

I den kommende uge modtager de kunder, der køber rådgivning og service på kontoret i Vissen-bjerg, men som ikke er medlemmer af landboforeningen, en direct mail fra foreningen Centrovice. Vi er rigtig glade for de mange kunder der handler hos os, og som er med til at sikre et bredt kundeunderlag, der konsoliderer vores viden og vores økonomi i Centrovice. Men vi vil gerne have dem som medlemmer også.
Ikke landbrugsrelaterede virksomheder, har ikke den samme interesse i det landbrugsfaglige arbejde. Derfor har vi forsøgt at målrette vores opfordring, til at blive medlem af det landbrugsfaglige/politiske interessefællesskab, til den potentielle gruppe, der driver en eller anden form for landbrug, men som af en eller anden årsag har valgt, ikke at være medlem af foreningen.
Hvis ikke vi har ramt 100 % rigtigt, beder jeg om, at man bærer over med os. Det er gjort i den bedste mening, og de, som er medlem i forvejen, beder jeg blot om, at smide brevet i skralde-spanden.

En stærk opbakning til foreningen og det politiske arbejde, er en forudsætning for fortsat indflydelse på de politiske processer. Det sikres bedst gennem en stor og intakt medlemskreds bag for-eningen, og et medlemskab af foreningen rummer mange fordele.

Vi er mange, der har en naturlig tilgang til det at være medlem af en landboforening, men hvis ikke, vi i fremtiden sætter os i stand til at forklare styrken ved fællesskabet, og har en klar holdning mod det, som er tidens trend, nemlig, at det drejer sig mere om én selv end om fællesskabet, så får landboforeningerne, sammen med de mange andre foreninger i foreningsdanmark, det svært.

EU-støtte til danske landmænd

Så blev der i ugen delt penge ud til det økonomisk trængte landbrug. Danske landmænd fik 83 mio. kr. ud af den samlede pulje, der i EU var vedtaget brugt til økonomisk støtte til landbrug i EU. ”Konvolutpenge” kaldes de i daglig tale. Her i landet var det først og fremmest kvægbruget, der skulle have gavn af pengene, og hvordan man kom frem til den konklusion på Axelborg, nåede jeg aldrig rigtigt at forstå, men det kan jo være mine evner det kniber med.
Der blev 20 mio. kr. til de øvrige husdyr, og de bliver brugt til at finansierer diverse kontrolom-kostninger resten af året. De resterende penge går til kvægbruget. Omkring 17.000 kr. til hver, flytter jo ikke ligefrem på kapitalgrundlaget i dansk landbrug, henset til, at likviditetsunderskuddet i 2016 skønnes at være omkring 7 mia. kr.
Så er det jo rent faktisk en fantastisk historie, at vi bruger EU-penge, som dybest set er vores egne penge, til at skabe passiv finansiering af en offentlig kontrolomkostning. Nå, man skal jo vælge sine kampe med omhu.

Fagbevægelsen lægger pres på landbruget

Uenigheden mellem fagforeningen 3F, og i første omgang de store kvægbrug, spidser til. Det er svært for os, at placere os rigtigt i debatten. Landboforeningen er ikke nogen arbejdsgiverorgani-sation. Det er GLSA, der organiserer det grønne område på arbejdsgiversiden.
Når det er sagt, er der nogle principielle spørgsmål, som inden kampen bryder løs, bør afklares.
Hvornår bliver et familieejet kvægbrug til en mælkefabrik, med et krav om overenskomst?
Hvordan organiserer vi på landet vores arbejdskraft, med den gensidige ansvarlighed der ligger i den opgave?
Hvordan fastsættes lønnen i de lokale arbejdsmarkedsråd, for medarbejdere fra tredjelande?
Disse principielle spørgsmål syntes jeg, starter med en dialog med 3F. Ikke for at opnå enighed, men for at være sikre på, at vi opfatter problemerne ens.

Vi har i Centrovice arrangeret et møde med 3F primo februar, med henblik på udredning. Til det møde vil jeg gerne have 4-5 landmænd med, for hvem denne problemstilling er relevant. Håber nogen af vores medlemmer har lyst at deltage, og kontakter mig.

God weekend

nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen,
Formand

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve