Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Nyheder  →  Politisk Nyt - uge 2 - 2015

Politisk Nyt – uge 2 – 2015

Godt Nytår!

2014 blev til 2015. Det nye år er godt en uge gammelt, og hverdagen indfinder sig.

Den negative udvikling i vores afregningspriser fortsætter, og vi venter på at bunden nås, og der dannes markedsmæssige og politiske forudsætninger, for at prisudviklingen bevæger sig den rigtige vej. I den mellemliggende periode er det vigtigt, at vi koncentrerer os om det, vi i hverdagen har indflydelse på, og finder de daglige succes der.

Planer på den lange bane laves ikke i perioder, hvor forudsætningerne for indtjening er væk. Der er travlt på Økonomiafdelingen i Vissenbjerg, men jeg håber, at alle bliver hjulpet på vej med aktuelle opgaver.

Overimplementering koster landbruget konkurrenceevne

Den aktuelle debat om hvorvidt EU lovgivning overimplementeres i Danmark, siger meget om, hvordan parterne hver for sig vurderer problemet. Fødevareminister Dan Jørgensen er på tilbagetog, fra en udtalelse om, at EU-lovgivning i Danmark virker som direkte lovgivning. Med det resultat, at der ikke kan være forskel fra det ene land til det andet.

Dog har han fundet frem til tre områder, hvor han ser overimplementering: Lov om hold af slagtekyllinger, lov om hold af kvæg og regler for løsgående, drægtige søer.

Det var vel egentligt heller ikke så lidt, når jeg ser på, hvad der påvirker min bedrift. Mange andre, især kvægbrugere, må have det på samme måde. På den anden side udtaler vores viceformand Lars Hvidtfeldt, at resultat af nabocheck viser, at overimplementering koster erhvervet 3 – 5 mia. kr. om året.

Sandheden ligger formodentligt et sted der imellem. Naturligvis er de aktuelle tal vigtige, da det er det, som bliver kendt på min bundlinje. Det jeg syntes er mere vigtigt, er principperne bag.

Dan Jørgensen er klar i mælet. Det er ikke overimplementering, når vi har strammere krav til kvælstof, pesticider og dyrevelfærd end tyske landmænd. De direktiver som administrerer disse ordninger, er minimums direktiver, og nationalstaterne har mulighed for strammer krav, simpelthen fordi vi på disse områder har en højere målsætning. Vi ønsker at fastholde, at vi pumper rent drikkevand op af undergrunden, og vi ønsker at kunne se vores produktionsdyr i øjnene.

Det synspunkt kan vi vel godt anerkende, andet ville nok være dumt. Det som til gengæld også er dumt, er manglende erkendelse af, at disse høje, politiske målsætninger resulterer i en regning til vi landmænd, som ødelægger vores konkurrenceevne. Hvem skal løfte omkostningen til denne politiske ambition?

  • Skal markedet, gennem at vi frembringer en højere kvalitet, ved høje miljøstandarder?
  • Skal vi landmænd, ud af i forvejen lille indtjeningsmarginal?
  • Eller skal samfundet erkende, at omkostningerne til miljø er en fælles omkostning, som bør skattefinansieres?

Jeg syntes sådan set, det ville klæde alle involverede parter, at starte udredningen der. Det politiske sigte på disse områder er godt, men af hvem, og hvordan skal regningen betales?

Der er på nuværende en væsentlig eksternalitet i samfundet. Det er kendetegnende for forbrugere af fødevarer, både danske og udenlandske, at de forbruger meget mere miljø, end de er villige til at betale for. Den største regning ender hos verdens dygtigste landmænd, nemlig de danske.

Den politiske konsekvens bliver, at den førte politik fører til det modsatte af, hvad politikkerne formodentligt ønsker, nemlig, at den danske fødevareproduktion afvikles, til fordel for mere belastende produktion i andre lande.

Fyns LandboUngdom fik sat MRSA til debat

Onsdag aften havde Fyns LandboUngdom inviteret til møde på Dalum Landbrugsskole om MRSA. Stor ros til landboungdommen for dette arrangement. Der var sammensat et godt panel af oplægsholdere, bestående af: Peter Jakobsen, smågriseproducent, Hans Jørn Kolmos, professor og overlæge på OUH, Robert Skov, overlæge, Statens Seruminstitut, Stig Mellergaard, souschef Fødevarestyrelsen, Kristian Viekilde, dyrlæge Porcus, som hver især bidrog til debatten.

Første indlæg på mødet blev leveret af Peter Jacobsen, Veflinge, der gav sin version af, hvordan det er, at befinde sig i centrum for en ophedet debat omkring MRSA. Med hele familien som indsats, på en svinebedrift, hvor debatten efterhånden har ført til, at ingen længere tør stå i kø sammen med en i Brugsen og hvor forældre til børn i daginstitutioner ikke tør lade børnene lege med svineproducenternes børn.

Hvem har ansvaret for fagligheden i debatten? Hvem har ansvaret for, at vi i erhvervet tager hånd om problematikken, og hvordan bør eksperter på området føle sig forpligtet på, at skabe udredning og afklaring, og ikke bidrage unødigt til forvirring og katastrofestemning? Ja, det syntes jeg faktisk, vi kom tættere på denne aften på Dalum Landbrugsskole. Tak til LandboUngdom. Hvis nogen skulle undre sig over, at Centrovice ikke var medsponsor på aftenens arrangement, er svaret, at vi ikke var blevet spurgt. Det gør vi os fortjent til, næste gang lejlighed byder sig.

 

Venlig hilsen,

nr, niels rasmussen, underskrift

Niels Rasmussen, Formand

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve